DRUGI ETAP KONKURSU

Po dzisiejszych obradach Sądu Konkursowego zostało wybranych 6 autorów ze swoimi wizualizacjami, które zmierzą się w drugim etapie konkursu. Jesteście ciekawi jak niebawem będzie wyglądał napis? Na zwycięzce czeka 8 000 zł.
Do konkursu zostało zgłoszonych blisko 50 prac. Ocenie poddali je przedstawiciele organizatora oraz partnerów konkursu. Praca zostały ocenione przede wszystkim pod względem: wywoływanych pozytywnych emocji związanych z Gdańskiem, oryginalności i pomysłowości. Poniżej prezentujemy koncepcje wyłonionych autorów. Pełen werdykt jury, zgodnie z regulaminem, zostanie opublikowany 4 kwietnia.


  

 

Autorzy prac wybrani (na podstawie prac i doświadczenia) w pierwszym etapie wezmą udział w drugiej, zamkniętej rundzie. Po konsultacjach z wyłonionymi osobami/podmiotami oraz po dosłaniu niezbędnych wytycznych zostanie wybrany projekt, który jeszcze przed wakacjami stanie w Gdańsku.

Skład Sądu konkursowego:

 1. Paweł Buczyński – Przedstawiciel Fundacji Gdańskiej,
 2. Anna Zbierska – Przedstawicielka Urzędu Miasta Gdańska,
 3. Michał Brandt – Przedstawiciel Gdańskiej Organizacji Turystycznej,
 4. Małgorzata Kolesińska – Przedstawicielka Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni,
 5. Sławomir Witkowski – Przedstawiciel Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku,
 6. Agnieszka Owczarczak – Przedstawicielka Komisji Zagospodarowania Przestrzennego,
 7. Marek Bumblis – Przedstawiciel Komisji Zagospodarowania Przestrzennego,
 8. Michał Stąporek – Przedstawiciel Trojmiasto.pl,
 9. Adrian Werner – Sekretarz Konkursu.

 

30 marca 2017 r. do godz. 15.00 do siedziby Fundacji Gdańskiej wpłynęło 26 zgłoszeń, zawierających łącznie 45 koncepcji konstrukcji przestrzennej „Gdańsk”. Dwa zgłoszenia wpłynęły po wskazanym terminie.

Po sprawdzeniu przez Sekretarza Konkursu kompletności i zawartości złożonych prac konkursowych wszystkie prace, które wpłynęły w terminie, zostały zaliczone do spełniających wymagania określone w warunkach konkursu i zakwalifikowane do oceny Sądu Konkursowego.

W przypadku pięciu zgłoszeń Sekretarz stwierdził brak podpisanego oświadczenia o gotowości do przekazania praw autorskich. Po zapoznaniu się z tą informacją Sąd Konkursowy uznał, że w przypadku zakwalifikowania się tych osób do kolejnego etapu konkursu, zostaną one poproszone o dosłanie brakującego oświadczenia.

Wszystkie prace konkursowe oraz wszystkie karty zgłoszeniowe autorów koncepcji zostały zakodowane przez Sekretarza Konkursu, przed dostarczeniem ich pod obrady Sądu Konkursowego. Tak aby uniemożliwić członkom Sądu Konkursowego identyfikację autorów ocenianych koncepcji. Sekretarz Konkursu nie brał udziału z ocenianiu prac konkursowych.

Sąd Konkursowy dokonał oceny merytorycznej prac konkursowych, ich pomysłowości, oryginalności oraz walorów funkcjonalnych. Ocenie poddane zostały także kwalifikacje i doświadczenie zawodowe autorów koncepcji, jeśli dostarczone przez nich materiały to umożliwiały.

Indywidualna ocena punktowa dokonywana przez członków Sądu konkursowego nie podlega publikacji. Oceną każdej z prac jest suma punktów uzyskanych od wszystkich członków Sądu konkursowego uprawnionych do oceny prac konkursowych.

Po zsumowaniu ocen przyznanych koncepcjom i ich autorom przez członków Sądu Konkursowego, do drugiego etapu konkursu Sąd Konkursowy postanowił zaprosić autorów ukrywających się następującymi symbolami:

Ze względu na fakt, że po pięć punktów zdobyło dwoje autorów, a po cztery punkty czworo autorów, do etapu zakwalifikowano sześć osób / podmiotów.

Sąd Konkursowy wskazał dzień 11 kwietnia 2017 roku jako datę spotkań informacyjnych dla osób/podmiotów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu. Sekretarz Konkursu został zobowiązany do poinformowania na piśmie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu oraz o dacie spotkania informacyjnego osoby/podmioty zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu.

Sąd Konkursowy zobowiązał też Organizatora Konkursu do zmiany pkt. 4 i pkt.6  „Regulaminu konkursu na projekt mobilnej konstrukcji przestrzennej złożonej z napisu „Gdańsk”, tj.  dopuszczenie udziału w drugim etapie konkursu sześciu osób/podmiotów oraz zmianę harmonogramu działań w ramach drugiego etapu konkursu.

ZAPROJEKTUJ PRZESTRZENNY NAPIS „GDAŃSK”

Rusza konkurs na stworzenie nowej konstrukcji przestrzennej z nazwą naszego miasta.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu konstrukcji przestrzennej, zawierającej nazwę „Gdańsk”, będącej atrakcyjnym obiektem dla turystów oraz mieszkańców miasta. Przykładowe rozwiązania posiadają między innymi takie miasta jak Amsterdam, Porto, Budapeszt. Konstrukcja będzie umieszczona na terenie Śródmieścia w Gdańsku.

Pobierz:

 • Regulamin // aktualizacja 04.04.2017 r.
 • Załącznik nr 1
 • Załącznik nr 2

  Harmonogram pierwszego etapu konkursu:

 • Nadsyłanie pytań do Organizatora 10.03.2017 – 17.03.2017, do godziny 15:00, ostateczny termin odpowiedzi na pytania 21.03.2017 (pytania i odpowiedzi zamieszczone poniżej)
 • Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń 30.03.2017, do godziny 15:00
 • Ogłoszenie wyników pierwszego etapu konkursu 04.04.2017
   

  Składanie prac konkursowych:

  Zgłoszenie oraz prace należy złożyć osobiście w Fundacji Gdańskiej, ul. Długi Targ 28/29, 80-803 Gdańsk lub przesłać pocztową przesyłką poleconą, lub przesyłką kurierską w nieprzekraczalnych terminach. Za datę wpływu uznaje się datę doręczenia Organizatorowi projektu na adres:
  Fundacja Gdańska
  ul. Długi Targ 28/29
  80-803 Gdańsk
  z dopiskiem „KONKURS KONSTRUKCJA PRZESTRZENNA GDAŃSK”

  Pytania i odpowiedzi:

  W związku z nadesłanymi pytaniami do konkursu, zamieszczamy tabelę z wszystkimi odpowiedziami, do wglądu dla zainteresowanych.

  Pobierz pytania i odpowiedzi do konkursu

   

OWoG – EDYCJA SZKOLNA 2016/2017

Serdecznie zapraszamy szkoły i uczniów z Gdańska oraz województwa pomorskiego do udziału w edycji szkolnej 2016/2017 Olimpiady wiedzy o Gdańsku. Motywem przewodnim tegorocznej edycji Olimpiady wiedzy o Gdańsku jest KULTURA. Na zgłoszenia czekamy do 14 kwietnia 2017 r. Do wygrania cenne nagrody!

Uczniowie, którzy pragną wziąć udział w Olimpiadzie za pośrednictwem swoich nauczycieli bądź wychowawców zgłaszają Szkolnej Komisji Olimpiady akces do zawodów do dnia 10 kwietnia 2017 r.

Natomiast Szkolne Komisje Olimpiady powinny przesłać dane o wytypowanych drużynach biorących udział w zawodach międzyszkolnych do Organizatora Olimpiady – Fundacji Gdańskiej (w przewidziany regulaminami sposób) do dnia 14 kwietnia!

Kategoria szkolna w tym roku została poszerzona o dodatkowa podkategorię –
Młody Gdańszczanin. Kwalifikują się do niej dzieci i młodzież do lat 18 z obszaru Gdańska oraz całego województwa pomorskiego, zrzeszonym w 3 osobowych drużynach (plus osoba rezerwowa) pod opieką pełnoletniego lidera/opiekuna. Jest to uzupełnienie edycji na poziomie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dlatego nie będą przeprowadzane osobne eliminacje internetowe dla tej grupy uczestników. Drużyny zgłoszone przez powyższe placówki dołączają do odpowiedniej grupy wiekowej. UWAGA – w tej podkategorii podmiotem zgłaszającym nie może być szkoła!

Eliminacje internetowe odbędą się w następujących dniach:

Szkoły podstawowe – 24 kwietnia, godz. 14:00

Gimnazja – 25 kwietnia, godz. 15:30

Szkoły ponadgimnazjalne – 26 kwietnia, godz. 15:30


!! Nowa kategoria!! Młody Gdańszczanin – 24-26 kwietnia, zgodnie z wiekiem uczestników, w odpowiedniej grupie szkolnej (dzień i godzina)

Wielki finał dla wszystkich rodzajów szkół odbędzie się natomiast w sobotę 27 maja 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się oraz do pobrania regulaminów i kart zgłoszeniowych:

oraz zakresu wiedzy na Olimpiadę wiedzy o Gdańsku dla każdego z poziomów Olimpiady:

OWoG – EDYCJA OBYWATELSKA 2017

Już po raz dziewiąty zapraszamy mieszkańców Gdańska oraz miłośników naszego miasta, bez względu na wiek i wykonywany zawód, do udziału w edycji obywatelskiej Olimpiady wiedzy o Gdańsku. Łączna pula nagród za trzy pierwsze miejsca wynosi aż 10.000 zł. Motywem przewodnim tegorocznej edycji Olimpiady wiedzy o Gdańsku jest KULTURA.
Zawody Olimpiady są dwustopniowe:

 • I stopień – eliminacje pisemne  13 maja 2017 r.
 • II stopień – finał podczas Święta Miasta 27 maja 2017 r.

Zgłoszenia przyjmowane są do 9 maja 2017 r., eliminacje, w formie testu wyboru, odbędą się w Gdańsku w sobotę 13 maja 2017 r., w formie pisemnej. Lokalizacja finału zostanie podana w odrębnym komunikacie.

Zapraszamy do zapoznania się oraz do pobrania regulaminu i karty zgłoszeniowej:

oraz zakresu obowiązującego na obu stopniach Olimpiady:

Przypominamy, że w przygotowaniach do startu w Olimpiadzie wiedzy o Gdańsku może służyć Państwu m.in. GEDANOPEDIA, czyli internetowa Encyklopedia Gdańska.

GALA WRĘCZENIA NAGRÓD REJS ROKU 2016

W piątek, 3 marca 2016 r. odbędzie się uroczystość wręczenia najwyższych polskich trofeów w żeglarstwie morskim – Nagród Honorowych REJS ROKU i SREBRNY SEKSTANT 2016. Ceremonię zaplanowano na godz. 17.00 w gdańskim Dworze Artusa.

To już 47. edycja tych prestiżowych wyróżnień. Uroczystość organizowana jest tradycyjnie w pierwszy piątek marca, na pamiątkę pierwszego przejścia trawersu Przylądka Horn pod polską banderą –  dokonał tego „Dar Pomorza” – nocą z 1 na 2 marca 1937 roku. Dlatego to na pokładzie Białej Fregaty, która dziś jest oddziałem Narodowego Muzeum Morskiego, odbywa się posiedzenie Jury Nagród Honorowych „Rejs Roku” i „Srebrny Sekstant”.

Jury po analizie przedsięwzięć żeglarskich sezonu 2016, poddało ostatecznie ocenie 10 wypraw, o różnym charakterze, zarówno pod względem skali, charakteru, celów jak i stopnia żeglarskiej trudności. Podium minionego sezonu zdominowali samotni żeglarze na niewielkich łódkach.

Srebrnym Sekstantem” i Nagrodą Honorową „Rejs Roku 2016”, Jury jednogłośnie zdecydowało uhonorować kpt. Szymona Kuczyńskiego, który w ramach ambitnego projektu „Maxus Solo Around” opłynął samotnie świat na niewielkim jachcie „Atlantic Puffin”.

Ten rejs stanowił zwieńczenie konsekwentnych morskich przedsięwzięć realizowanych przez Szymona Kuczyńskiego w ostatnich latach. Oceaniczne regaty i obecna wokółziemska wyprawa miały dokumentować, że bez wielkich nakładów finansowych, na niewielkim jachcie można podejmować i bezpiecznie realizować nawet najtrudniejsze żeglarskie wyzwania.

Wypłynął w listopadzie 2014 roku z Wysp Kanaryjskich na łódce typu Maxus 22 (dł. 6,36 m) i po 15 miesiącach, 4 marca 2016 roku zamknął wokółziemską pętlę wpływając do Las Palmas po pokonaniu 28 587 Mm. Żeglował trasą pasatową – po przejściu Atlantyku i Kanału Panamskiego, z zaledwie jednym postojem (Markizy) przepłynął Pacyfik. Z australijskiego Darwin przez Reunion, opłynięcie Przylądka Dobrej Nadziei, na północ przez Atlantyk do kończącego wyprawę Las Palmas.

Mimo skrajnych często warunków pogodowych i przeciwności natury technicznej, wykazał żeglarski profesjonalizm i odpowiedzialność – żeglował bezpiecznie i z powodzeniem. Kapitan Szymon Kuczyński i jacht „Atlantic Puffin” ukończyli tę próbę w dobrej kondycji.

NAGRODY REJS ROKU I SREBRNY SEKSTANT

Podczas gali zostaną również wręczone nagrody:

 • II Nagroda Honorowa „Rejs Roku 2016” – Aleksandrowi Hanuszowi
 • III Nagroda Honorowa „Rejs Roku 2016” – kpt. Michałowi Palczyńskiemu
 • Honorowe wyróżnienia „Rejs Roku 2016” – kpt. Krzysztofowi Grubeckiemu i kpt. Piotrowi Kuźniarowi
 • Nagroda specjalna Polskiego Związku Żeglarskiego – Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa (SAR)
 • Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska „Bursztynowa Róża Wiatrów” – Akademickiemu Klubowi Morskiemu w Gdańsku
 • Nagroda Grotmaszta Bractwa Kaphornowców – Sekcji Żeglarstwa Morskiego RTW LOTTO-Bydgostia
 • Nagroda Magazynu Sportów Wodnych „ŻAGLE” – Szymonowi Kuczyńskiemu

W obradach Jury 47. edycji nagród uczestniczyli: kontradm. Czesław Dyrcz przewodniczący Jury, Maciej Leśny wiceprezes PZŻ ds. morskich, przew. Kom. Żeglarstwa Morskiego, Zbigniew Stosio sekretarz Jury, Sekretarz Generalny PZŻ, Andrzej Radomski przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska.

Na wydarzenie obowiązują zaproszenia.