JAK POPRAWIĆ JAKOŚĆ ŻYCIA OSÓB STARSZYCH?

Od 18 do 20 października Gdańsk jako pierwsze miasto w Polsce będzie gospodarzem Europejskiego Tygodnia Aktywnego i Zdrowego Starzenia. Wydarzenie rozpocznie się uroczystą sesją plenarną w Europejskim Centrum Solidarności we wtorek, 18 października o godz. 18.00. Udział w niej będą mogli wziąć przedstawiciele mediów.

Tydzień Aktywnego i Zdrowego Starzenia to coroczne wydarzenie organizowane w ramach programu AAL (Active Assisted Living Program) współfinansowanego przez Komisję Europejską. Spotkania organizowane były już m.in. w Wiedniu (pierwsze w 2009 roku), Bilbao, Aarhus, Bukareszcie, Gandawie czy Eindhoven. Konferencja, która podsumuje 10 lat działania Programu AAL.

– AAL to program, którego celem jest finansowanie rozwiązań mających za zadanie tworzenie lepszej jakości życia dla osób starszych, wzmocnienie rozwoju innowacyjnych rozwiązań technologicznych i wspieranie badań w dziedzinie starzenia się. Na przestrzeni lat sfinansowaliśmy ponad 300 projektów usług i produktów dla osób starszych – opowiada Nicola Filizola, przewodniczący komitetu programowego.

We wtorek, 18 października o godz. 18.00 w sesji plenarnej udział weźmie Lech Wałęsa, laureat pokojowej Nagrody Nobla, Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, Cristina Andersson, fińska przedsiębiorczyni i specjalistka tzw. „Intelligent Silver Transition” oraz Magdalena Grzebałkowska i Ewa Winnicka z podcastu „Jak starzeć się bez godności”.

Środa i czwartek upłynie na sesjach warsztatowych i spotkaniach w centrum konferencyjnym Amber Expo. Ich dokładny program umieszczono na stronie internetowej i w aplikacji konferencyjnej.

W Gdańsku interaktywne warsztaty, dyskusje, sesje plenarne, wystawy i działania matchmakingowe toczyć się będą w czterech obszarach tematycznych: wpływ działania Programu AAL na zmiany w sektorze usług dotyczących seniorów, europejska agenda dobrego starzenia się, jak przygotować się na starzejące się społeczeństwo oraz wzmacnianie rezultatów projektów sfinansowanych przez Program AAL.

Organizowany co roku Europejski Tydzień Aktywnego i Zdrowego Starzenia się jest forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu tworzenia polityk senioralnych w różnych krajach Europy, okazją do zaprezentowania swoich pomysłów i możliwością pozyskania inwestorów przez start-upy lub działające już w branży firmy, miejscem prezentacji najnowszych badań dotyczących starzejącego się społeczeństwa. Podczas spotkania poruszane są także kwestie dotyczące systemu opieki nad osobami starszymi, specyfiki pracy opiekunów oraz zmieniających się warunków życia i potrzeb seniorów.