Kontakt

Fundacja Gdańska
Ul. Długi Targ 28/29
80-830 Gdańsk
tel. 58 526 49 87
email: info@fundacjagdanska.pl
REGON: 191804530; NIP: 5832627491; KRS: 0000052463
Numer konta bankowego: WBK 08 1090 1098 0000 0001 0510 0871


BIURO ZARZĄDU
Paweł Buczyński
Wiceprezes Zarządu
pbuczynski@fundacjagdanska.pl

 • nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem biura Fundacji
 • koordynacja obsługi Zarządu i Rady Fundacji
 • nadzór nad wszelkimi kwestiami formalno-prawnymi w ramach projektów Fundacji
 • nadzór nad sprawami kadrowymi i płacowymi
 • nadzór nad realizacją płatności stałych i projektowych
 • nadzór nad komercjalizacją i użytkowaniem lokali
 • odpowiedzialność za kontakty z prawnikami
 • koordynacja projektu Gedanopedia i nadzór nad pracami Komitetu Wiedzy Gedanopedii
 • koordynacja projektu Olimpiada wiedzy o Gdańsku i nadzór nad pracami Komitetu Głównego Olimpiady wiedzy o Gdańsku
REALIZACJA PROGRAMU
Monika Orchowska
morchowska@fundacjagdanska.pl


 • nadzór nad realizacją działań strategicznych, koncepcyjnych i integracyjnych w projektach multipodmiotowych inicjowanych przez Fundację
 • budowanie partnerstw i konsorcjów projektowych w ramach zadań realizowanych przez Fundację
 • realizacja inicjatyw Fundacji Gdańskiej
 • obsługa i wsparcie partnerów merytorycznych i finansowych

Mapa dojazdu