Tożsamość lokalna Gdańszczan

Tożsamość współcześnie jest koniecznym warunkiem integracji społeczności lokalnej. Nie ulega wątpliwości, że o szansach społeczności lokalnych i regionalnych decydować będzie ich usytuowanie w konkretnych krajach, jako podstawowe dla pozycji regionu w układzie globalnym i kontynentalnym. Funkcjonowanie społeczności lokalnej, jej trwanie i przeobrażenia w systemie globalnym zależą w dużym stopniu od istnienia, ugruntowania przywiązania emocjonalnego, ale i fizycznego (geograficznego) mieszkańców do swojego miasta.

W związku z tym, Fundacja Gdańska od kilku lat realizuje projekty i programy, mające na celu rozbudzanie zainteresowania Miastem Gdańsk wśród jego mieszkańców, pokazywanie Miasta w nowym świetle, ale także animowanie lokalnego potencjału społecznego.

Do głównych projektów w tym obszarze należą na pewno:

  • Encyklopedia Gdańska (oraz jej wersja elektroniczna, czyli Gedanopedia)
  • Olimpiada wiedzy o Gdańsku (edycja szkolna i obywatelska)
  • Biblioteka Gdańska


W najbliższych latach projekty tożsamościowe staną się dla Fundacji obszarem strategicznym, co doprowadzić ma do budowy swego rodzaju Polityki Tożsamości Lokalnej w obszarze edukacji i wiedzy poprzez związanie multipodmiotowej współpracy, która doprowadzi do realizacji nowych projektów, programów i aktywności, wśród których znaleźć się mają:

  • Gedanopedia (wraz z forum społecznym),
  • Ława Encyklopedystów,
  • Oficyna Gdańska,
  • Kongres Gedanistyczny (od 2014),
  • reaktywacja projektu wymiany myśli, który mógłby nawiązywać do tradycji Gdańskiego Areopagu (od 2014),
  • Festiwal Świąt Ulic (od 2014),
  • Szlaki Kulturowe Miasta Gdańska.
Rolą Fundacji jest także inicjowanie i organizacja wydarzeń wspierających poczucie tożsamości lokalnej we współpracy z dzielnicami – angażowanie środowisk dzielnicowych i osiedlowych w realizację głównych miejskich wydarzeń jak: Święto Miasta, Zjazd Gdańszczan, Tydzień Heweliusza (docelowo Miesiąc Nauki Gdańskiej).