Wodny i Morski Gdańsk

Gdańsk, jako stolica Pomorza i Obszaru Metropolitalnego, a także jedno z największych miast południowego Bałtyku, w naturalny sposób powinno dążyć do wykorzystywania swojej nadmorskiej, strategicznej pozycji. Miasto powinno być aktywne w zakresie odbudowywania infrastruktury morskiej oraz umacniania swojej pozycji, jako istotnej destynacji na mapie przemysłu morskiego i transportowego. Ale nie powinniśmy zapominać, że wodny i morski Gdańsk, to Gdańsk wykorzystujący w maksymalny sposób swoje morskie walory turystyczne, system dróg wodnych czy obiekty historyczne, ukazujące odwieczny silny związek naszego ośrodka miejskiego z wodą, z morzem. Miasto Gdańsk to miasto kultury morskiej, gdzie konieczne jest budowanie trwałych platform edukacji w tym zakresie, skierowanych nie tylko do gdańszczan (w szczególności młodych), ale także gości, odwiedzających gród nad Motławą. Powinniśmy również zadbać o jednolity i efektywny system komunikacji i promocji Miasta z wykorzystaniem wszelkich silnych stron, wynikających z zasobów wodnych i morskich, który pozwoli pozyskać nowe grupy turystów indywidualnych i biznesowych.

Podwaliną pod systemowe działania w tym zakresie były realizowane do tej pory przez Fundację Gdańską projekty, tj.:

 • Baltic Sail
 • Program Edukacji Morskiej
 • Szanty pod Żurawiem
 • Gala Rejs Roku
 • Ambasador Miasta Gdańska ds. Morskich.


Najbliższe 3 lata to budowa i późniejsza koordynacja Polityki Morskiej Miasta Gdańska w obszarze edukacji, kultury, promocji i wsparcia gospodarczego, w skład, której wchodziłyby m.in. takie projekty i aktywności jak:ƒ

 • Program Edukacji Morskiej w rozbudowywanej formule
 • Ambasador Miasta Gdańska ds. Morskich (realizowane już)
 • Gala Rejs Roku (realizowane już)
 • Batlic Sail w rozbudowanej formule (realizowane już)
 • Aktywizacja Narodowego Centrum Żeglarstwa (nowe zadanie)
 • Kongres Gospodarki Morskiej i Transportu (nowe zadanie)
 • Program Morskiej Współpracy Miast Hanzeatyckich (nowe zadanie)
 • Ława Morska (reaktywacja).

Fundacja Gdańska podejmować będzie, także inne inicjatywy kulturalno-gospodarcze, związane z obszarem morskim w zakresie kultury, sportu, ale i gospodarki (konferencje, kongresy, szkolenia, publikacje). Podejmie prace nad uspójnieniem polityki komunikacyjnej Miasta w zakresie wykorzystania motywu morza, poprzez inicjowanie i koordynację prac zespołów roboczych i projektowych dot. promocji kultury morskiej Gdańska, edukacji wodnej, morskiej i ekologicznej dzieci i młodzieży oraz wsparcia roli Miasta Gdańska w gospodarce morskiej kraju i świata.