Kultura i sztuka

„Rola i znaczenie kultury, przemysłów kulturowych i dziedzictwa kulturowego w rozwoju lokalnym jest trudna do przecenienia. Pełne i zrównoważone jej wykorzystanie jest jednym z najważniejszych wyzwań, stojących przed większością historycznych miast Europy. Funkcje kultury w mieście o tak bogatej i burzliwej historii jak Gdańsk są strategiczne i priorytetowe. Krajobraz kulturowy miasta nad Motławą, na który składają się zabytki architektury, tradycje i historia miejsca, stanowią o unikatowym i niepowtarzalnym charakterze Gdańska. Dziedzictwo kultury jest dostrzegalne na każdym kroku.”

W mieście pełnym znaków, pomników i symboli kultury, zarówno materialnych, jak i duchowych, kultura stanowi nie tylko metaforę, ale jest dowodem szacunku dla przeszłych pokoleń i potencjałem dalszego, pełnego rozwoju. Poprzez wykorzystanie zasobów materialnych dziedzictwa kulturowego, jak również potencjału intelektualnego twórców kultury i artystów przemysły te powinny umacniać swoje miejsce na ekonomicznej mapie Gdańska, przysparzając jednocześnie miastu prestiżu. Tym samym znaczenie Gdańska, jako kulturalnej stolicy Południowego Bałtyku wzrastać będzie dzięki coraz liczniejszym instytucjom i wydarzeniom kulturalnym o randze ponadregionalnej i międzynarodowej.

Dotychczas Fundacja Gdańska, realizując zapisy Strategii Rozwoju Miasta Gdańska, czyniła starania w celu zidentyfikowania potrzeb rozszerzenia, czy uzupełnienia oferty kulturalnej Miasta. A w odpowiedzi na zidentyfikowane nisze realizuje lub przygotowuje się do realizacji różnych projektów społeczno- kulturalnych, np.:

  • Tydzień, Miesiąc i Rok Heweliusza (www.janheweliusz.pl),
  • Johannes Hevelius Dantiscanus – produkcja filmu i materiałów edukacyjnych,
  • Koncert Noworoczny „Gwiazdy na Gdańskim Niebie”,
  • cykl koncertowy „Raduj się Gdańsku!”
Ale także liczne wydawnictwa książkowe oraz najlepsze w Polsce kalendarze-almanachy miejskie!

„Gdańszczanie wyróżniają się szczególną troską o zachowanie dziedzictwa kulturowego miasta, która przejawia się dużą aktywnością społeczną i zainteresowaniem kształtem krajobrazu kulturowego nie tylko historycznego centrum, ale także innych dzielnic. Silne poczucie tożsamości lokalnej i regionalnej – gdańskiej, kaszubskiej i pomorskiej jest elementem tworzenia nowoczesnego, podmiotowego i obywatelskiego społeczeństwa miasta, regionu, Polski i Europy.”

Między innymi, dlatego powołana została do życia Oficyna Gdańska, czyli miejskie wydawnictwo publikujące książki na temat Gdańska. Publikacje Oficyny mają budzić poczucie dumy gdańszczan z tego, w jak wyjątkowym mieście mieszkają, kształtować ich lokalną tożsamość, tworzyć wspólnotę czytelników chcących pogłębiać swoją wiedzę o własnym mieście. Oficyna ma promować czytelnictwo i stać się motorem zmian w tym obszarze kultury i edukacji. Ma budować wizerunek Gdańska w Polsce i na świecie. Publikacje Oficyny adresowane będą przede wszystkim do mieszkańców Gdańska. Mają tworzyć wspólnotę czytelników, rozwijać ich zainteresowania, budzić poczucie dumy z tego, w jak wyjątkowym mieście mieszkają, i kształtować ich lokalną tożsamość. Oficyna ma promować czytelnictwo i stać się motorem zmian w tym obszarze kultury i edukacji – książki i wydawnictwa multimedialne adresowane do dzieci i młodzieży mają nie tylko uczyć, ale także bawić, zachęcając do poznawania historii miasta i jego tajemnic. Do młodych czytelników będą adresowane publikacje na e-bookach i audiobookach, a także rozmaite przedsięwzięcia multimedialne. Kolejnym ważnym zadaniem wydawnictwa jest skuteczne, ale zarazem pogłębione i długotrwałe budowanie wizerunku Gdańska w Polsce i na świecie. Pomoże w tym planowana na najbliższe lata edycja dzieł zebranych Guentera Grassa – najważniejszego autora Oficyny Gdańskiej.