Inne projekty

Wśród innych projektów, które są dla Fundacji Gdańskiej jednym z narzędzi realizacji celów statutowych, jest Forum Inicjowania Rozwoju.

Forum to przedsięwzięcie niestandardowe w skali Pomorza, jak i całego kraju, którego idea zrodziła się z doświadczeń oraz zapotrzebowania przedstawicieli trzech sektorów: samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych. Celem Forum jest inicjowanie współpracy międzysektorowej na rzecz Rozwoju lokalnego. Rada Programowa Forum, w której skład wchodzą przedstawiciele liderów pomorskiego biznesu, praktycy sektora organizacji pozarządowych oraz instytucji samorządowych, zainspirowana szeroką debatą na temat potrzeb społeczno-gospodarczych w regionie, postanowiła poruszyć zagadnienie szeroko rozumianego Rozwoju i przeanalizować je w sposób praktyczny, w kontekście współpracy międzysektorowej i aktywizacji grup społecznych.

Forum ma unikatowy charakter, o którym stanowi przede wszystkim praktyczne ujęcie poruszanych zagadnień, uczenie współpracy międzysektorowej, w działaniu. Uczestnicy konferencji doświadczają inspiracji rozwojowych, mają możliwość wymiany dobrych praktyk, poznają sprawdzone strategie współpracy i aktywizacji, na przykładach zrealizowanych z sukcesem projektów. Możliwość networkingu uczestnikówi aktywnego poszukiwania partnerów, w sprzyjającej atmosferze to czynnik kluczowy.

Warto podkreślić, że Forum jest inicjatywą cykliczną. Działania rozwojowe prowadzone są cały rok. Elementem spajającym jest konferencja organizowana raz w roku. Projekt w całości to 3 kluczowe komponenty. Co wyróżnia poszczególne komponenty od innych, realizowanych już w Regionie inicjatyw:

  • Fundusz Grantowy (Fundusz Inicjowania Rozwoju);
  • Forum Inicjowania Rozwoju (cykliczna konferencja);
  • Formy doskonalące (realizowane w całym Regionie).

W dniach 11 – 12 czerwca 2013 r. w Centrum Wystawienniczo–Kongresowym odbyła się druga edycja FORUM INICJOWANIA ROZWOJU. Pierwsza pilotażowa edycja tego wydarzenia odbyła się 12 grudnia 2012 r. i spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony trzech zainteresowanych stron – przedstawicieli biznesu, samorządu i organizacji pozarządowych. Organizatorzy zachęceni do dalszej pracy nad tym przedsięwzięciem, proponują w kolejnej edycji dwudniową konferencję wypełnioną bogatym programem merytorycznym i ciekawymi gośćmi.

Pierwsza edycja FORUM zachęciła do udziału w projekcie kolejnych partnerów reprezentujących trzy kluczowe sektory. Ich pomysły i zaangażowanie okazały się nieocenione. Dzięki skutecznej i efektywnej współpracy powyższych podmiotów, możliwe było poszerzenie formuły FORUM. Dwudniowy format spotkania umożliwia przekazanie praktycznej, konkretnej wiedzy i umiejętności zainteresowanym podmiotom w szerszym wymiarze. Dodatkowo czerwcowe wydanie konferencji zawiera ofertę skierowaną zarówno do partnerstw międzysektorowych, gdzie przedstawiciele różnych sektorów uczą się współpracy, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Jednocześnie Forum oferuje zestaw dedykowanych sesji szkoleniowych skierowanych do przedstawicieli poszczególnych sektorów, poszerzających ich kompetencje w zakresie budowania pozytywnych, długofalowych relacji międzysektorowych.

Honorowy Patronat nad tegoroczną edycją FORUM objął Marszałek Województwa Pomorskiego, Pan Mieczysław Struk. Partnerami strategicznymi FORUM są: Grupa LOTOS S.A., Grupa ENERGA oraz PGNiG S.A.

W ramach Forum odbywają się także:

  • Warsztaty Dla Przedstawicieli Młodzieżowych Organizacji i Rad z Programu Młodzież;
  • Spotkanie Pomorskiego Forum Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego dla burmistrzów, wójtów i prezydentów JST województwa pomorskiego;
  • „Innodoktorant - business mixer”(świat nauki i biznesu razem).

Udział w konferencji oraz warsztatach jest bezpłatny, po zalogowaniu się na stronie www.forumrozwoju.org.pl