WRĘCZENIE NAGRÓD IM. LECHA BĄDKOWSKIEGO

25 lutego w progach audytorium Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, odbędzie się siedemnasta już, uroczysta Gala wręczenia nagród im. Lecha Bądkowskiego, podczas której uhonorujemy organizacje pozarządowe, Gdańskiego oraz Młodzieżowego Społecznika i Darczyńcę Roku 2016. W trakcie Gali wręczone zostaną również nagrody w akcji „Ciepło na start”.


Galę poprzedzi wykład Jakuba Wygnańskiego pt. „Trzeci sektor w burzliwych czasach. Czas próby” oraz moderowana przez niego debata obywatelska, do której zostali zaproszeni: Paweł Adamowicz, Jerzy Boczoń, Mikołaj Chrzan, Zofia Lisiecka oraz Marta Makuch.
Zainteresowanych wzięciem udziału w gali oraz debacie prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 23 lutego 2017 roku na adres e-mail – potwierdzenia@fundacjagdanska.pl lub poprzez wygenerowanie biletu na evenea: https://lechbadkowski.evenea.pl/

Nagrodę im. Lecha Bądkowskiego ustanowił Prezydent Miasta Gdańska w 2001 roku dla podkreślenia roli i wkładu organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywaniu lokalnych problemów. Od 2013 roku nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: dla najlepszej organizacji pozarządowej, dla Gdańskiego Darczyńcy Roku i dla Gdańskiego Społecznika Roku, a od 2016 została dołączona czwarta kategoria – Młodzieżowy Społecznik.

Nagroda ta jest formą docenienia społecznych działań Gdańszczan, zarówno w organizacjach pozarządowych, jak i indywidualnie oraz ich zaangażowania finansowego we wspieranie ważnych społecznie inicjatyw.
Lech Bądkowski urodził się w 1920 roku w Toruniu. W 1939 jako absolwent Brodnickiej Szkoły Podchorążych wziął czynny udział w walkach nad Bzurą. W 1945 roku ukazała się w Londynie broszura „Pomorska myśl polityczna”, która zawiera wiele przemyśleń programowych aktualnych do dziś. Po wojnie Bądkowski rozpoczął pracę jako dziennikarz w „Dzienniku Bałtyckim”. Lech Bądkowski był nie tylko publicystą, ale też aktywnym organizatorem życia społecznego. W 1956 roku współtworzył Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, w którym działał aktywnie do końca życia. Był założycielem i pierwszym prezesem Klubu „Pomorania”. W sierpniu 1980 roku jako pierwszy intelektualista znalazł się w Stoczni Gdańskiej, gdzie aktywnie uczestniczył w obradach. Bądkowski był negocjatorem i sygnatariuszem porozumienia gdańskiego. Był pierwszym rzecznikiem prasowym NSZZ „Solidarność.”

Głównym Partnerem Gali jest EDF Polska S.A.

 

Ramowy program wydarzenia:

Blok I

10:00-10:30 Wykład Jakuba Wygnańskiego, Trzeci sektor w burzliwych czasach. Czas próby.

10:30-11:20 Debata moderowana przez Jakuba Wygnańskiego, goście:

  • Paweł Adamowicz (Prezydent Miasta Gdańska),
  • Jerzy Boczoń (Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku),
  • Mikołaj Chrzan (Gazeta Wyborcza),
  • Zofia Lisiecka (Fundacja Edukacyjna ODITK),
  • Marta Makuch (Centrum Inicjatyw Obywatelskich).

11:20-11:35 Wręczenie nagród w konkursie szkolnym pt. „WWW LECH BĄDKOWSKI”. Wydarzenia, Wartości, Wiedza. Lech Bądkowski.

11:35-11:50 Przerwa kawowa

Blok II

11:50-12:00 Prezentacja Piotra Kowalczuka, Krajobraz współpracy miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi

12:00-12:15 Utwór muzyczny na rozpoczęci Gali oraz wręczenie nagród EDF Ciepło na start

12:15-13:00 Utwór muzyczny i wręczenie nagród im. Lecha Bądkowskiego

13:00-13:25 Utwór muzyczny oraz poczęstunek

Blok III

13:25-14:20 Pokaz filmu Kryptonim „Inspirator” Henryka Dobosz-Kinaszewska