GEDANISTYKA PO RAZ 3.

15 przyszłych absolwentów otrzyma finansowanie czesnego na Gedanistyce! Ruszyła III edycja programu stypendialnego na studiach podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego, oferująca wsparcie finansowe dla najbardziej zaangażowanych w dbanie o dziedzictwo oraz tożsamość Gdańska.

 

Uruchamiając program stypendialny nie sądziliśmy, że będzie cieszył się on taką popularnością. Co roku, już po zakończeniu roku akademickiego zgłaszają się do nas osoby zainteresowane uczestniczeniem w kolejnej edycji. Cieszy nas, że możemy się przyczynić do rozwoju i utrwalania wiedzy oraz pasji o Gdańsku – mówi Jacek Bendykowski, prezes zarządu Fundacji Gdańskiej.

Idea projektu stypendialnego prowadzonego w partnerstwie przez Fundację Gdańską, Miasto Gdańsk, Uniwersytet Gdański oraz Muzeum Gdańska powstała w 2017 roku. Program stypendialny będzie kontynuowany również w roku akademickim 2019/2020 i zakłada wyłonienie 15 osób, które otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 3 200 zł, umożliwiające bezpłatny udział w studiach podyplomowych. Nabór kandydatów do programu rozpoczął się 4 września i kończy 26 września.


Stypendia naukowe w projekcie stypendialnym przyznawane będą w drodze otwartego naboru, osobom, które uzyskają najwyższą liczbę punktów. Pod uwagę będą brane następujące kryteria:

 • dotychczasowa działalność na rzecz budowania tożsamości historycznej, lokalnej miasta Gdańska 0-4 pkt
 • propozycja praktycznego wykorzystywania wiedzy zdobytej podczas studiów podyplomowych na rzecz budowy tożsamości Gdańska 0-4 pkt
 • umiejętności i kompetencje dotyczące tworzenia tekstów naukowych oraz popularnonaukowych 0-2 pkt
 • znaczące osiągnięcia (staże, wyróżnienia lub nagrody, warsztaty, szkolenia) 0-2 pkt

 

Po raz pierwszy studia podyplomowe Gedanistyka zostały uruchomione w roku 2008. Program stypendialny pozwolił na wznowienie go po przerwie. Bardzo nas cieszy, że taka inicjatywa zaistniała i jest kontynuowana – mówi prof. Sławomir Kościelak, kierownik studiów.

 

Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje komisja w składzie: członkowie Komitetu Wiedzy Gedanopedii uzupełnionego o przedstawicieli: Uniwersytetu Gdańskiego, Urzędu Miasta Gdańsk oraz Muzeum Gdańska. Na podstawie ocen komisji zostanie stworzona lista rankingowa.

 

Dodatkowym warunkiem uzyskania stypendium jest późniejsze zaangażowanie się w wirtualną encyklopedię Gdańska – Gedanopedię, polegające na:

 • napisaniu minimum 5 haseł dotyczących dziejów, historii lub kultury Gdańska, ze szczególnym uwzględnieniem czasów współczesnych;
 • udziału raz w miesiącu w spotkaniach Komitetu Wiedzy Gedanopedii;
 • opiece i ewentualnej aktualizacji 150 haseł dotychczas zamieszczonych w Gedanopedii, przez cały czas trwania studiów;

 

Wypełniony oraz podpisany wniosek o przyznanie stypendium należy dostarczyć osobiście do siedziby Fundacji Gdańskiej na ul. Długi Targ 28/29 w Gdańsku lub przesłać drogą elektroniczną na adres abialy@fundacjagdanska.pl w tytule maila wpisując STYPENDIA – GEDANISTYKA do dnia 26.09.2019 do godziny 12:00. Lista rankingowa zostanie opublikowana na stronie Fundacji oraz rozesłana bezpośrednio do kandydatów w dniu 27.09.2019.

 

Pobierz dokumenty:

STYPENDIA NA GEDANISTYKĘ ROZDANE!

Miło nam ogłosić listę tegorocznych stypendystów na studiach podyplomowych GEDANISTYKA.

1. Adamus Hanna
2. Czerwińska Ewa
3. Damrath Adam
4. Finc Marcin
5. Kallas Agnieszka
6. Koralewska Natalia
7. Langowska Kinga Alina
8. Niemkiewicz Małgorzata
9. Płonowska Anita
10. Tymiński Marcin
11. Wierzbicki Mikołaj
12. Żukowska Justyna

Serdecznie gratulujemy tegorocznym zwycięzcom.
Z powodów technicznych wyniki zostały ogłoszone z opóźnieniem, za co ogromnie przepraszamy.

GEDANISTYKA ZNÓW Z PROPOZYCJĄ STYPENDIUM!

15 przyszłych absolwentów otrzyma finansowanie czesnego na Gedanistyce! Ruszyła II edycja programu stypendialnego na studiach podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego, oferująca wsparcie finansowe dla najbardziej zaangażowanych w dbanie o dziedzictwo oraz tożsamość Gdańska.

Zeszłoroczny program stypendialny przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania! Gdańsk wzbogacił się o grono osób, które swoją wiedzą, pasją i zaangażowaniem mają realny wpływ na propagowanie wiedzy o naszym mieście. Napisali oni ponad 200 nowych haseł do wirtualnej Encyklopedii Gdańska – Gedanopedii, sprawdzili i zweryfikowali ponad 3000 haseł już istniejących. – mówi Jacek Bendykowski, prezes zarządu Fundacji Gdańskiej.

Idea projektu stypendialnego prowadzonego w partnerstwie przez Fundację Gdańską, Miasto Gdańsk, Uniwersytet Gdański oraz Muzeum Gdańska powstała w 2017 roku. Program stypendialny będzie kontynuowany również w roku akademickim 2018/2019 i zakłada wyłonienie 15 osób, które otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 2 900 zł, umożliwiające bezpłatny udział w studiach podyplomowych. Nabór kandydatów do programu rozpoczął się 23 sierpnia i kończy 20 września.

Stypendia naukowe w projekcie stypendialnym przyznawane będą w drodze otwartego naboru, osobom, które uzyskają najwyższą liczbę punktów. Pod uwagę będą brane następujące kryteria:

 • dotychczasowa działalność na rzecz budowania tożsamości historycznej, lokalnej miasta Gdańska 0-4 pkt
 • propozycja praktycznego wykorzystywania wiedzy zdobytej podczas studiów podyplomowych na rzecz budowy tożsamości Gdańska 0-4 pkt
 • umiejętności i kompetencje dotyczące tworzenia tekstów naukowych oraz popularnonaukowych 0-2 pkt
 • znaczące osiągnięcia (staże, wyróżnienia lub nagrody, warsztaty, szkolenia) 0-2 pkt

Po raz pierwszy studia podyplomowe Gedanistyka zostały uruchomione w roku 2008. Zeszłoroczny projekt stypendialny pozwolił na wznowienie kierunku po półtorarocznej przerwie (w lutym 2016 skończyliśmy czwartą edycję!). Kierunek ukończyło w sumie w ciągu pięciu poprzednich edycji 110 osób. Bardzo nas cieszy, że taka inicjatywa zaistniała i jest kontynuowana. – mówi prof. Sławomir Kościelak, kierownik studiów.

Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje komisja w składzie: członkowie Komitetu Wiedzy Gedanopedii uzupełnionego o przedstawicieli: Uniwersytetu Gdańskiego, Urzędu Miasta Gdańsk oraz Muzeum Gdańska. Na podstawie ocen komisji zostanie stworzona lista rankingowa.

Dodatkowym warunkiem uzyskania stypendium jest późniejsze zaangażowanie się w wirtualną encyklopedię Gdańska – Gedanopedię, polegające na:

 • napisaniu minimum 5 haseł dotyczących dziejów, historii lub kultury Gdańska, ze szczególnym uwzględnieniem czasów współczesnych;
 • udziału raz w miesiącu w spotkaniach Komitetu Wiedzy Gedanopedii;
 • opiece i ewentualnej aktualizacji 150 haseł dotychczas zamieszczonych w Gedanopedii, przez cały czas trwania studiów;

 

Wypełniony oraz podpisany wniosek o przyznanie stypendium należy dostarczyć osobiście do siedziby Fundacji Gdańskiej na ul. Długi Targ 28/29 w Gdańsku lub przesłać drogą elektroniczną na adres abialy@fundacjagdanska.pl w tytule maila wpisując STYPENDIA – GEDANISTYKA do dnia 20.09.2018, do godziny 12:00. Lista rankingowa zostanie opublikowana na stronie Fundacji oraz rozesłana bezpośrednio do kandydatów w dniu 22.09.2018.

 

Pobierz dokumenty:

STYPENDIA NA GEDANISTYKĘ ROZDANE!!!

21 września 2017 podczas posiedzenia Komisji Stypendialnej na studia podyplomowe GEDANISTKA zostały przyznane 22 stypendia dla kandydatów, którzy wykazali się największym zaangażowaniem w dbanie o dziedzictwo oraz tożsamość Gdańska. Poziom zgłoszonych wniosków był niezmiernie wysoki, dlatego Fundacja Gdańska postanowiła ufundować 21 stypendia, zaś Prezes Zarządu Fundacji Wspólnota Gdańska Andrzej Stelmasiewicz ufundował 22-gie stypendium.

 

W skład komisji weszli:

Ewa Adamska (Miasto Gdańsk)

Dr Sylwia Bykowska (Komitet Wiedzy Gedanopedii)

Prof. dr hab.  Sławomir Kościelak (Uniwersytet Gdański)

Jan Michalak (Komitet Wiedzy Gedanopedii)

Prof. dr hab. Beata Możejko (Komitet Wiedzy Gedanopedii)

Waldemar Ossowski (Muzeum Historyczne Miasta Gdańska)

Andrzej Stelmasiewicz (Komitet Wiedzy Gedanopedii)

Prof. dr hab. Błażej Śliwiński (Komitet Wiedzy Gedanopedii)

Sekretarz: Agata Biały (Fundacja Gdańska)

 

Zakwalifikowano:

Lp. Nazwisko Imię Suma pkt
1 Ikonnikow Dominika 96
2 Łyczywek Aleksandra 94
3 Flis Ewelina 91
4 Krzyżyńska Olga 89
5 Kawiński Artur 86
6 Kisicka Małgorzata 86
7 Kucharska Aleksandra 86
8 Jagusz Damian 84
9 Knitter Szymon 80
10 Paradowska Adrianna 80
11 Półtorzycka Anna 79
12 Raciborski Jakub 77
13 Buchalska Karolina 66
14 Osowska Marta 66
15 Gutowska Agnieszka 65
16 Schramm Magdalena 63
17 Kotuła Anna 60
18 *Kulling Sylwia 59
19 Panto Dymitriy 59
20 Michalik Magdalena 56
20 Szymańska-Godard Joanna 56
22 Romejko Anna 54
23 **Toczyński Patryk 50

 

Nie zakwalifikowano:

Lp. Nazwisko Imię Suma pkt
24 Górska Katarzyna 46
25 Gromadzka Patrycja 45
26 Pela Maria 43
27 Andrzejuk Karolina 42
28 Dudek Monika 42
29 Wilary Tomasz 42
30 Wodzyńska-Goc Sandra 41
31 Rzysko-Wójcik Beata 40
32 Posłuszny Izabela 38
33 Soboń Dominika 30
34 Klajman Natalia 13
35 Tarała Tomasz 10

 

 

Dziękujemy wszystkim, którzy wysłali swój wniosek i gratulujemy zwycięzcom. Następna edycja programu stypendialnego rusza za rok. To dobry czas na zdobycie doświadczenia i jeszcze większe zaangażowanie w życie Gdańska.

Update

* Rezygnacja uczestnika ze stypendium

** Zakwalifikowany uczestnik

GEDANISTYKA Z PROPOZYCJĄ STYPENDIUM

20 przyszłych absolwentów otrzyma finansowanie czesnego na gedanistyce! Właśnie ruszył program stypendialny na studiach podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego, oferujący wsparcie finansowe dla najbardziej zaangażowanych w dbanie o dziedzictwo oraz tożsamość Gdańska.

Studia podyplomowe GEDANISTYKA to studia dwusemestralne, odbywające się w soboty. Przewidziane są dla posiadaczy dyplomów najrozmaitszych kierunków, I i II stopnia (licencjackich i magisterskich). Program zajęć (240 godzin lekcyjnych) w wszechstronny sposób ujmuje dzieje i kulturę Gdańska od średniowiecza po dzień dzisiejszy. Każdy z semestrów kończy się pisemnym egzaminem – mówi Sławomir Kościelak.

Projekt stypendialny prowadzony jest w partnerstwie przez Fundację Gdańską, Miasto Gdańsk, Uniwersytet Gdański, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska oraz Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną. Zakłada wyłonienie 20 osób, które otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 2 900 zł, umożliwiające bezpłatny udział w studiach podyplomowych. Nabór kandydatów do programu rozpoczął się 23 sierpnia i kończy 20 września.

Stypendia naukowe w projekcie stypendialnym przyznawane będą w drodze otwartego naboru, osobom, które uzyskają najwyższą liczbę punktów. Pod uwagę będą brane następujące kryteria:

 • dotychczasowa działalność na rzecz budowania tożsamości historycznej, lokalnej miasta Gdańska 0-4 pkt
 • propozycja praktycznego wykorzystywania wiedzy zdobytej podczas studiów podyplomowych na rzecz budowy tożsamości Gdańska 0-4 pkt
 • umiejętności i kompetencje dotyczące tworzenia tekstów naukowych oraz popularnonaukowych 0-2 pkt
 • znaczące osiągnięcia (staże, wyróżnienia lub nagrody, warsztaty, szkolenia) 0-2 pkt

Gedanistyka to studia dla każdego, kto kocha Gdańsk i chce zgłębiać wiedzę na temat tego miasta, dlatego tak ważne dla nas jest, aby wesprzeć tych, którzy chcą się rozwijać i poszerzać zasób wiadomości. Bogata tradycja, historia oraz widoczne w wielu rozmaitych projektach zaangażowanie obywateli w dbałość o swoją małą ojczyznę, napawają mnie wiarą w sukces tego przedsięwzięcia – powiedział Jacek Bendykowski, prezes zarządu Fundacji Gdańskiej.

Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje komisja w składzie: członkowie Komitetu Wiedzy Gedanopedii uzupełnionego o przedstawicieli: Uniwersytetu Gdańskiego, Urzędu Miasta Gdańsk oraz Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Na podstawie ocen komisji zostanie stworzona lista rankingowa.

Dodatkowym warunkiem uzyskania stypendium jest późniejsze zaangażowanie się w wirtualną encyklopedię Gdańska – Gedanopedię, polegające na:

 • napisaniu minimum 10 haseł dotyczących dziejów, historii lub kultury Gdańska, ze szczególnym uwzględnieniem czasów współczesnych;
 • udziału raz w miesiącu w spotkaniach Komitetu Wiedzy Gedanopedii;
 • opiece i ewentualnej aktualizacji 200 haseł dotychczas zamieszczonych w Gedanopedii, przez cały czas trwania studiów;

Wypełniony oraz podpisany wniosek o przyznanie stypendium należy dostarczyć osobiście do siedziby Fundacji Gdańskiej na ul. Długi Targ 28/29 w Gdańsku lub przesłać drogą elektroniczną na adres abialy@fundacjagdanska.pl w tytule maila wpisując STYPENDIA – GEDANISTYKA do dnia 20.09.2017, do godziny 12:00. Lista rankingowa zostanie opublikowana na stronie Fundacji oraz rozesłana bezpośrednio do kandydatów w dniu 22.09.2017.

Pobierz dokumenty:

 • Regulamin stypendium
 • Wniosek o Stypendium
 • Partnerem Studiów Gedanistyka jest Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.