ISEGRANTY 2018

Lato się skończyło i Dolne Miasta zapada w sen zimowy?

Nic bardziej mylnego!

Masz pomysł na sąsiedzkie spotkanie, inicjatywę, warsztaty, wspólne działanie, które zaktywizuje mieszkańców Dolnego Miasta podczas jesiennych dni i wieczorów?

Zgłoś się do nas po sfinansowanie swojego pomysłu!

To już druga edycja ISEgrantów, organizowanych w ramach Funduszu Sąsiedzkich Inicjatyw dla Dolnego Miasta. Po dofinansowanie swoich pomysłów mogą zgłaszać się osoby prywatne (dofinansowanie do 500 zł).

Wnioski można składać do 24 października 2018:
Emailowo: ise@fundacjagdanska.pl
Osobiście: ISE – Inkubator Sąsiedzkiej Energii, ul. Reduta Wyskok 2, 80-741 Gdańsk

Więcej informacji udzielamy również telefonicznie: 58 716 31 59 lub na naszym Facebooku: @isegdansk

ISE – DZIAŁA BARDZO PRĘŻNIE NA DOLNYM MIEŚCIE

ISE – Inkubator Sąsiedzkiej Energii to znajdujące się na terenie gdańskiego Dolnego Miasta lokalne centrum, które ma wiele zadań:

  • Wsparcie podstawowe

Chcesz rozwiązać problem, a nie wiesz jak się do tego zabrać? Przyjdź, napisz lub zadzwoń do ISE – Inkubatora Sąsiedzkiej Energii i spotkaj się z asystentami mieszkańca – zawsze przychylnie nastawionymi i chętnymi do pomocy.

Pracownicy ISE pochodzą z Dolnego Miasta, urodzili i wychowali się tutaj. Znają to środowisko i identyfikują się z tym miejscem. Mają za sobą bagaż prywatnych wydawałoby się nie do rozwiązania spraw, więc nie ma dla nich sytuacji beznadziejnych. Odpowiadają na pytania mieszkańców, pomagają nawiązać współpracę z instytucjami miejskimi. Pokazują, że jest wyjście z trudnej sytuacji, trzeba tylko znaleźć właściwą drogę. I ruszyć sprawę z miejsca.

W ramach wsparcia podstawowego ISE oferuje m.in.: porady prawne i zawodowe, współpracę z mieszkańcami, w tym pomoc przy ruszeniu spraw z miejsca, które nurtują mieszkańców, zarówno indywidualnych, jak i tych instytucjonalnych.

  • Międzysektorowość

Masz pomysł i zastanawiasz się, jak go zrealizować? W ISE współpracujemy z różnymi środowiskami: prywatnymi, publicznymi, pozarządowymi oraz uczelniami wyższymi, w celu szukaniu nowych rozwiązań dla starych problemów. W pomieszczeniach i z udziałem asystentów mieszkańca, odbywają się spotkania, warsztaty, kursy, zajęcia – na których poznają się przedstawiciele różnych środowisk, sektorów, branż.

  • Wsparcie techniczno-logistyczne

ISE to 120 metrów kwadratowych, kilka pomieszczeń przystosowanych zarówno do spotkań grupowych jak i kameralnych, indywidualnych sesji. ISE jest przestrzenią otwartą dla organizacji, instytucji, lokalnych mieszkańców i ich inicjatyw. Dostępne są biurka, internet, sale na spotkania oraz warsztaty.

  • Pilotaż 

Inkubator stara się ściągać na Dolne Miasto kiełkujące inicjatywy poprawiające jakość życia mieszkańców, różnorodne działania służące lokalnej społeczności, a następnie wdrażać je dla mieszkańców i z mieszkańcami Dolnego Miasta.

  • Otwartość i adaptacyjność

… na inicjatywy, które pojawiają się w trakcie realizacji, do ciągłego modelowania. ISE to miejsce żywe, z energią, elastycznie dopasowujące się i zmieniające, co traktujemy jako wartość, a nie słabość.

ISE – Inkubator Sąsiedzkiej Energii ul. Reduta Wyskok 2 – zapraszamy do kontaktu!

GDAŃSZCZANIE Z NOWĄ SĄSIEDZKĄ MOCĄ

„Moc sąsiedztwa – Lokalna energia” – pod tym hasłem kryje się nowy program odpowiedzialności społecznej skierowany do mieszkańców Gdańska, realizowany wspólnie przez Fundację Gdańską, Miasto Gdańsk i EDF Polska. W 2017 roku mieszkańcy uzyskają m.in. dostęp do aplikacji pozwalającej na przegląd i rezerwację obiektów oraz przestrzeni sportowych będących w zarządzaniu miasta, będą mogli skorzystać z funduszu małych grantów pobudzającym obywatelskie inicjatywy wokół „Gdańskich Dni Sąsiadów”. Program w przyszłym roku będzie się też koncentrował na wsparciu mieszkańców Dolnego Miasta w ich codziennych „sprawach do załatwienia”. 

mocsasiedztwa

 „Moc sąsiedztwa – Lokalna energia” to program skierowany do gdańszczan, którego celem jest zachęcenie i wpieranie lokalnych społeczności do aktywności na rzecz rozwoju swoich dzielnic i ulic, a także zachęcenie do większej aktywności sportowej. Pakiet inicjatyw w ramach programu uruchamiany będzie sukcesywnie
w trakcie przyszłego roku i skierowany będzie do wszystkich mieszkańców Gdańska.

– Grupa EDF jest z gdańszczanami od lat, starając się angażować w ważne dla tej bliskiej nam społeczności inicjatywy i pomysły. Współpracujemy z partnerami społecznymi – stowarzyszeniami, szkołami oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz dobra publicznego. W przyszłym roku będziemy wspierać Miasto w zwiększaniu dostępności tzw. usług społecznych, skracających drogę w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji, podtrzymamy swoje zaangażowanie w aktywność fizyczną mieszkańców, ufundujemy kolejne klasy tabletowe w gdańskich szkołach. Szczególnie chcemy się zaangażować we wsparcie najbliższych naszej gdańskiej elektrociepłowni sąsiadów, a także kolejnej po Biskupiej Górce dzielnicy – Dolnego Miastamówi Katarzyna Dudzin z EDF Polska SA. 

Dostęp do sportowej infrastruktury publicznej

W marcu 2017 uruchomiony zostanie pilotażowo „Sport planner”. Będzie to aplikacja ułatwiająca rezerwację infrastruktury sportowej będącej wśród podmiotów podlegających gminie. Rozwiązanie docelowo dostarczy mieszkańcom, w tym osobom z niepełnosprawnością, rzetelny opis wszystkich obiektów sportowych na terenie miasta oraz umożliwi ich swobodną rezerwację. W pierwszym etapie aplikacja obejmie pilotażowo 10 obiektów, by po fazie testów rozwijać się o kolejne przestrzenie. Realizacja pomysłu to jeden efektów tworzonego Gdańskiego Programu Aktywności Sportowej.

sport

Dać impuls do ruszenia z miejsca

Podnoszenie jakości życia w gdańskich dzielnicach poprzez poprawę relacji sąsiedzkich, czy pomoc
w rozwiązywaniu drobniejszych i poważniejszych codziennych trudności – to drugi obszar, który wspierać będzie „Moc sąsiedztwa – Lokalna energia”.

Wsparcie przyjmie postać bardzo wymierną – pakietu usług realizowanych dla mieszkańców we współpracy z lokalnymi organizacjami i grupami aktywistów. Chcemy również wesprzeć stworzenie nowego miejsca przyjaznego mieszkańcom i uzupełnić tym samym już funkcjonujące inicjatywy. Miejsce to powinno stać się swoistym miejscem pierwszego kontaktu oraz wsparcia w sprawach, które z punktu widzenia mieszkańców dzielnicy mogą wydawać się trudne do „ruszenia z miejsca”tłumaczy Paweł Adamowicz Prezydent Miasta Gdańska.

Moc sąsiedzka

Moc sąsiedztwa i aktywność obywatelska – również te obszary wspierać będzie startujący w przyszłym roku program. Pomoc ta przybierać będzie postać zarówno wspierania inicjatyw wcześniej funkcjonujących, jak
i powoływanie zupełnie nowych pomysłów. W 2017 roku odbędą się 9. „Gdańskie Dni Sąsiadów”, funkcjonujące w mieście od 2006 roku. EDF przy współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej i innymi ich organizatorami zaprosi mieszańców, by do przyjacielskich, sąsiedzkich spotkań dodali aktywność poprawiającą jakość życia w swoim otoczeniu. Fundusz Sąsiedzkich Grantów na działania społeczne sfinansuje 80 projektów składanych przez mieszkańców.

Operatorem wszystkich planowanych działań jest Fundacja Gdańska. Osobą do kontaktu jest Pani Monika Orchowska email: morchowska@fundacjagdanska.pl.