WYBRANO PROJEKT NA „SERCE MIASTA”

Sąd konkursowy wybrał projekt, który prawdopodobnie w przeciągu trzech miesięcy stanie się symbolicznym środkiem Miasta Gdańska, znajdującym się na ul. Świętego Ducha. Tradycja umieszczania takich kamieni sięga starożytnej Grecji oraz Rzymu, jednak zachowały się one również w wielu nowożytnych miastach europejskich – Lejdzie, Tallinie, Londynie, Paryżu, czy Arnhem. Sprawdź, jak będzie wyglądało gdańskie „Serce Miasta”.

Konkurs na stworzenia projektu „Serca Miasta” zorganizowany został na początku marca. Jego celem było przywrócenie na środku ulicy Św. Ducha punktu wyznaczającego tradycyjny środek grodu nad Motławą. Według badań przeprowadzonych przez profesora Andrzeja Januszajtisa: Była to okrągła płyta z różowego lub szaroróżowego kamienia, średnicy ok. 70 cm, wmurowana w bruk w środku jezdni ulicy św. Ducha przed północno-wschodnim narożnikiem Kaplicy Królewskiej, na wprost fasady domu pod obecnym numerem 81. Jednak nie do końca wiadomo, jaki był dalszy los kamienia. Prawdopodobnie został zniszczony przed odbudowie bądź tylko przesunięty przy remoncie nawierzchni.

Z końcem maja 2017 roku rozpoczął się remont ulicy Św. Ducha, na której znajdował się geometryczny środek miasta. Na prośbę Gdańskiej Strefy Prestiżu firma remontowa w przypadku znalezienie kamienia miała zabezpieczyć i wkomponować go w nową nawierzchnię. Niestety jednak nie udało się odnaleźć historycznego kamienia.

Harmonogram i proces rewitalizacji ul. Św. Ducha nie pozwolił na przeprowadzenie dodatkowych prac w trakcie trwania remontu. W lutym 2018 roku Stowarzyszenie Nasz Gdańsk zwróciło się do Miasta o wsparcie przy przywróceniu tego elementu gdańskiej tradycji. W pomysł zaangażowała się Fundacja Gdańska, która logistycznie i organizacyjne, w imieniu Stowarzyszenia Nasz Gdańsk, przygotowała konkurs na projekt „Serca Miasta”.

Do konkursu, który trwał od 5 do 30 marca zgłosiło się łącznie 11 autorów, którzy łącznie zgłosili 17 projektów. Posiedzenie Sądu konkursu odbyło się 9 kwietnia, w której skład wchodzili przedstawiciele:

  • Stowarzyszenia Nasz Gdańsk
  • Fundacji Gdańskiej,
  • Rady Miasta Gdańska,
  • Gdańskiej Organizacja Turystycznej,
  • Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni,
  • Rady Dzielnicy Śródmieście,
  • Menadżer Śródmieścia.

 

WYNIKI KONKURSU

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i zgłoszenie naprawdę ciekawych projektów. Poziom prac był wysoki a wybór dla Sądu Konkursowego trudny. Mamy nadzieję, że wybrany projekt już niebawem będzie mógł cieszyć mieszkańców i turystów. Fundacja Gdańska często organizuje podobne konkursy, dlatego mamy nadzieję, że pozostali autorzy będą mieli jeszcze okazję z nami współpracować ­­– mówi Agata Biały, Sekretarz konkursu.

Pierwsze miejsce, liczbę 116 pkt, a tym samym nagrodę główną w wysokości 3 000 zł otrzymał projekt autorstwa p. Tomasza Jażdżewskiego. Pomnik wykonany jest z bloku granitu rapakiwi o bryle walca i wymiarach: średnica 700 mm i wysokość 160 mm. Górną powierzchnię kamienia pokrywa plan miasta z XVII w., którego centrum stanowi lokalizacja pomnika, plan powstał poprzez zagłębienie w kamieniu o ok. 5 mm powierzchni zajmowanych na planie miasta przez rzeki, kanały, fosy. Plan miasta otacza napis „KAMIENNE SERCE MIASTA · 1888 · 2018 ·”.

 

Drugie miejsce i liczbę 112 pkt. otrzymał drugi z projektów autorstwa p. Tomasza Jażdżewskiego.

 

Trzecie miejsce i liczbę 105 pkt otrzymał projekt autorstwa p. Szymona Kulikowskiego.

 

Cieszę się bardzo, że w konkursie udało się wybrać pomysł, bo to przybliża jego wykonanie. Każde nawiązanie do dawnej tradycji i przywracanie symboli Gdańska jest dla mnie bardzo cenne – mówi prof. Andrzej Januszajtis.

 

CO DALEJ?

Zwycięski projekt Fundacja Gdańska przekaże w darowiźnie Stowarzyszeniu Nasz Gdańsk oraz jednocześnie deklaruje pokrycie kosztów wdrożenia pomysłu w przeciągu 3 miesięcy.

ZAPROJEKTUJ „KAMIENNE SERCE MIASTA”

Weź udział w konkursie, zaprojektuj płytę symbolizującą tradycyjny środek Gdańska, zapisz się na stałe w historii gdańskiej architektury i wygraj 3 000 zł. Podejmij wyzwanie!

Celem konkursu jest przywrócenie na środku ulicy Św. Ducha punktu wyznaczającego tradycyjny środek grodu nad Motławą. Według badań przeprowadzonych przez profesora Andrzeja Januszajtisa: Była to okrągła płyta z różowego lub szaroróżowego kamienia, średnicy ok. 70 cm, wmurowana w bruk w środku jezdni ulicy św. Ducha przed północno-wschodnim narożnikiem Kaplicy Królewskiej, na wprost fasady domu pod obecnym numerem 81.

Tradycja umieszczania takich kamieni sięga starożytnej Grecji oraz Rzymu, jednak zachowały się one również w wielu nowożytnych miastach europejskich – Lejdzie, Tallinie, Londynie, Paryżu, czy Arnhem. Istniejące kamienne „środki miast” są otoczone opieką; gdy ulegną zwietrzeniu lub uszkodzeniu, wymienia się je na nowe. Gdański kamień leżący tu od XVII wieku został usunięty przez nieświadomość, gdy na bruku kładziono asfalt. Teraz powstała okazja, by go przywrócić, jako element starej, gdańskiej tradycji.

Ze względu na trwałość najlepszym materiałem wydaje się granit, jednak dopuszczamy inne możliwe środki. Kamień, o średnicy nie mniejszej niż 70 cm, powinien mieć napis, np. „HISTORYCZNY ŚRODEK GDAŃSKA”. Bardziej szczegółowa informacja powinna być umieszczona na tablicy w jego sąsiedztwie – mówi Andrzej Januszajtis, pomysłodawca projektu.

Konkurs ma charakter otwarty i oceniana w nim będzie koncepcja wizualna, nawiązująca do historii obiektu. Przewidziana nagroda dla zwycięzcy to 3000 zł, ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 05.04.2018. Zgłoszenie oraz prace należy złożyć osobiście w Fundacji Gdańskiej, ul. Długi Targ 28/29, 80-803 Gdańsk lub przesłać pocztową przesyłką poleconą lub przesyłką kurierską z dopiskiem: Konkurs „Kamienne Serce Miasta”, do 30.03.2018, do godziny 15:00.

Załączniki:


UWAGA!

Zmiana terminu podania wyników konkursu na Kamienne Serce Miasta.

W związku z przerwą Świąteczną zostaje przesunięty termin ogłoszenia wyników konkursu na 10.04.2018 roku. Termin nadsyłania prac nie ulega zmianie.

Organizatorami konkursu są Fundacja Gdańska i Stowarzyszenie Nasz Gdańsk. Parterami Konkursu są Gmina Miasta Gdańsk, Gdańska Organizacja Turystyczna, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni oraz Rada Miasta Gdańska.

Informacji o konkursie udziela: Agata Biały, Fundacja Gdańska, tel.: 58 526 49 87, e-mail: abialy@fundacjagdanska.pl.

EDIT 03.04.2018

W dniu 30.03.2018 zakończył się konkurs na „Kamienne Serce Miasta”. Spłynęło 11 prac, z czego 3 nie spełniają wszystkich formalnych wymogów regulaminu. Sekretarz konkursu wystąpił 03.04.2017 do 3 projektodawców o uzupełnienie braków drogą elektroniczną do dnia 06.04.2018.