PROJEKT SZKUTNIA

MASZ POMIĘDZY 16 A 20 LAT I UCZYSZ SIĘ W GDAŃSKU? CHCESZ PRZEŻYĆ MORSKĄ PRZYGODĘ? DOŁĄCZ DO PROJEKTU SZKUTNIA I PODEJMIJ WYZWANIE!

Ruszyła rekrutacja do Projektu Szkutnia, w którym 40 uczestników w wieku od 16 do 20 lat weźmie udział w pilotażowym, 11-miesięcznym programie przygotowującym do zawodu szkutnika.  Uczestnicy zbudują dwie łodzie typu GIG pod kierunkiem zawodowych szkutników, żeglarzy oraz edukatorów.  Projekt ma na celu wypracowanie innowacyjnej metody kształcenia młodzieży w zakresie tradycyjnych zawodów portowo-stoczniowych.

Otwieramy ciekawą przygodę dla 40 uczennic i uczniów w naszym mieście – zdobycie cennego i ciekawego zawodu, nieco innego od tego co w tej chwili jest proponowane na różnych uczelniach i kursach. Jest to istotne z punktu widzenia edukacji i kultury w naszym mieście. Gdzie jak nie w Gdańsku musimy się otwierać na morze i tego typu zawody, by młodzi ludzie poprzez wykonywaną pracę stawali się promotorami edukacji morskiej i marynistycznej – mówi Piotr Borawski, Z-ca Prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu.

11 MIESIĘCY ZAJĘĆ

W ramach zajęć uczniowie nie tylko poznają techniczne elementy zawody budowy łodzi, ale także posiądą umiejętność żeglowania – na łódkach współczesnych, ale także tradycyjnych, typu gig, zostaną wprowadzeni w świat wielkich i małych statków żaglowych poprzez zajęcia na lądzie (m.in. historia żeglarstwa) oraz na wodzie (kursy żeglarskie).

W ramach zajęć teoretycznych uczestnicy projektu zaznajomią się z zasadami BHP szkutni, materiałoznawstwem, budową silnika i innych zajęć niezbędnych do pracy. Wiedza teoretyczna zostanie utrwalona poprzez zajęcia praktyczne w szkutni, gdzie uczniowie pod okiem doświadczonych szkutników stworzą od podstaw dwie łódki na których będą prowadzone zajęcia żeglarskie. Zajęcia będą prowadzone w małych grupach, co zapewni każdemu uczestnikowi maksymalną uwagę opiekuna oraz nauczy współpracy, polubownego rozwiązywania problemów, odpowiedzialności dając jednocześnie poczucie celu i wspólnoty. Połączenie elementów wspólnej pracy i zespołowej rywalizacji sportowej zwiększy zainteresowanie młodzieży szkutnictwem, wypromuje zawód i przełoży się na liczbę chętnych do nauki tego zawodu w szkole zawodowej lub w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

W ramach projektu powstanie również 20 konspektów zawierających teoretyczną i praktyczną wiedzę przygotowującą do zawodu szkutnika wraz z ich tłumaczeniem na język norweski i angielski, które zostaną udostępnione w otwartych zasobach.

REKRUTACJA

W rekrutacji mogą wziąć udział uczennice i uczniowie gdańskich szkół w wieku od 16 do 20 lat poprzez wypełnienie formularza na stronie: https://projektszkutnia.pl/.

UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

 • niepowtarzalną przygodę własnoręcznego budowania historycznej łodzi wraz z nauką pływania łodzią oraz uczestnictwem w obozie żeglarskim z możliwością na patent żeglarza jachtowego
 • trwające 11 miesięcy zajęcia teoretyczne i praktyczne pod okiem pasjonatów i fachowców w temacie konstrukcji łodzi historycznych i prac szkutniczych;
 • wizytę studyjną w Norwegii, nawiązanie nowych kontaktów międzynarodowych, rozwój fachowego słownictwa w języku obcym;
 • zdobycie umiejętności, zawodowych, dających możliwość atrakcyjnej pracy;
 • pełne pokrycie kosztów uczestnictwa w projekcie;
 • ubezpieczenie NNW na czas trwania projektu.

VIDEO PROGRAMU: https://youtu.be/lKook1enGM8 

 

DOFINANSOWANIE

Projekt „Szkutnia” korzysta z dofinansowania o wartości ok. 147 000 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami, a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Szczegóły dotyczące projektu, rekrutacji wraz z regulaminem uczestnictwa znajdują się na stronie: projektszkutnia.pl.

KONKURS EKOLOGICZNY / ZNAMY WYNIKI

W dniu dzisiejszym komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców konkursu. Zadaniem było przygotowanie modelu łódki z odpadów, dowolną techniką wraz z opisem przebiegu prac.

 I miejsce
Barbara Radomska, SP61 – „Maersk” / nagroda: tygodniowy rejs dla grupy oraz opiekuna po wodach Zatoki Gdańskiej w terminie 1–8 lipca 2018

 II miejsce
Piotr Kamola, SP94 / nagroda: 12 biletów na wybrany rejs w trakcie międzynarodowego zlotu żaglowców Baltic Sail Gdańsk w terminie 5–6 lipca 2018

 III miejsce Barbara Serafin – Przedszkole nr 1 / nagroda: 6 biletów na wybrany rejs w trakcie międzynarodowego zlotu żaglowców Baltic Sail Gdańsk w terminie 5–6 lipca 2018

Jury zdecydowało się też przyznać wyróżnienia (wszystkie wyróżnione grupy odwiedzi w ich siedzibach nasz instruktor prowadząc zajęcia o tematyce morskiej).

 Sylwia Rezmer – Urbaniak Przedszkole nr 75

 Iwona Gajewska – Łódka zielono – niebieska SP61

 Monika Raciborska – Przedszkole „Wesoła Wyspa”

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy! I życzymy niezapomnianej żeglarskiej przygody realizując swoje nagrody 

Zobacz pracę konkursowe

KONKURS EKOLOGICZNY

Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadpodstawowych do wzięcia udziału w konkursie.

➡Zadanie:
Przygotowanie modelu łódki z odpadów, dowolną techniką wraz z opisem przebiegu prac.

➡Nagrody:
1⃣ miejsce – tygodniowy rejs dla grupy oraz opiekuna po wodach Zatoki Gdańskiej
2⃣ miejsce – 12 biletów na wybrany rejs w trakcie międzynarodowego zlotu żaglowców Baltic Sail Gdańsk
3⃣ miejsce – 6 biletów na wybrany rejs w trakcie międzynarodowego zlotu żaglowców Baltic Sail Gdańsk

Wszystkie osoby chcące wziąć udział w konkursie zapraszamy do zapoznania się z REGULAMINem konkursu<

RUSZYŁA 8. EDYCJA PROGRAMU EDUKACJI MORSKIEJ

Program Edukacji Morskiej w Gdańsku jest realizowany od 2010 roku na zlecenie Prezydenta Miasta Gdańska przez Fundację Gdańską. W ramach Programu przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych wezmą udział w cyklu praktycznych zajęć na wodzie dostosowanych do grup wiekowych (zajęcia na łódkach Optimist, kajakach, zajęcia wioślarskie, rejsy łódkami turystycznymi oraz Odtimerami). Młodzież podczas rejsów uczy się podstaw żeglowania, pogłębia wiedzę z dziedziny historii, geografii i biologii oraz poznaje swoje miasto od strony wody.

Tegoroczną nowością jest także systemowe działania edukacyjne oparte o Klub Edukacji Morskiej. Celem Programu Edukacji Morskiej jest promocja sportu oraz przybliżenie i popularyzacja wśród młodych mieszkańców Gdańska tradycji morskiej, historii i bogatego dziedzictwa ich miasta. Udział w rejsach jest dla uczestników bezpłatny.

 

5 września odbyło się oficjalne otwarcie Programu, zaś już 31 sierpnia rozpoczęły się pierwsze zajęcia teoretyczne dla przedszkolaków.  Mam nadzieję, że nowa edycja Programu Edukacji Morskiej zakończy się z wielką satysfakcją dla dzieci i wielu z nich już w wieku dojrzalszym będzie tę pasję żeglarską w różny sposób kontynuować – powiedział Paweł Adamowicz Prezydent Miasta Gdańska.   

 

Nowy sezon to nowa odsłona Programu, która przyniosła wiele zmian. Tegoroczne działania mają jeszcze pełniej przybliżyć gdańszczanom morze i morskość, nauczyć zespołowej pracy i wytrwałości, jak również wyłonić talenty które, kto wie, w przyszłości mogą reprezentować Gdańsk na szczeblu światowym.

Zajęcia realizowane są na następujących poziomach edukacji (każda szkoła może brać udział we wszystkich poziomach). Zapisanie się do danej grupy obliguje do uczestnictwa we wszystkich zajęciach danego poziomu.

 • Grupy przedszkolne (limit 40 grup przedszkolnych) – jedno przedszkole może maksymalnie zgłosić 2 grupy x 15 uczniów
  • Zajęcia w Narodowym Muzeum Morskim (rejestracja rezerwacje.nmm.pl )
  • Materiały edukacyjne dla opiekunów
  • Karta zniżkowa
 • Szkoła Podstawowa – klasy 0-3 (limit 20 grup) – jedna szkoła maksymalnie może zgłosić 2 grupy x 15 uczniów
  • Zajęcia wodne – łódka Optimist + wizyta na przystani (jeden dzień)
  • Klub Edukacji Morskiej
  • Materiały edukacyjne dla opiekunów
  • Karta zniżkowa

 • Szkoła Podstawowa – klasy 4-6 (limit 20 grup) – jedna szkoła maksymalnie może zgłosić 2 grupy x 15 uczniów
  • Zajęcia wodne – łódka Optimist
  • Zajęcia wodne – Rejs łódką turystyczną na Zatokę Gdańską
  • Zajęcia wodne – Zajęcia wioślarskie / zajęcia kajakarskie
  • Klub Edukacji Morskiej
  • Materiały edukacyjne dla opiekunów
  • Karta zniżkowa

 • Szkoła Podstawowa – klasy 7-8 (lub gimnazjum) (limit 20 grup) – jedna szkoła maksymalnie może zgłosić 2 grupy x 15 uczniów
  • Zajęcia wodne – rejs klasycznymi żaglowcami (Oldtimery)
  • Rejs łódką turystyczną na Zatokę Gdańską
  • Zajęcia wioślarskie / zajęcia kajakarskie
  • Klub Edukacji Morskiej
  • Materiały edukacyjne dla opiekunów
  • Karta zniżkowa

 • Szkoła Ponadpodstawowa (limit 10 grup) – jedna szkoła maksymalnie może zgłosić 2 grupy x 15 uczniów
  • Zajęcia wodne – rejs klasycznymi żaglowcami (Oldtimery)
  • Rejs łódką turystyczną na Zatokę Gdańską
  • Zajęcia wioślarskie / zajęcia kajakarskie
  • Klub Edukacji Morskiej
  • Materiały edukacyjne dla opiekunów
  • Karta zniżkowa

 

Statystyki

 • 110 grup projektowych
 • 1650 dzieci i uczniów objętych programem
 • 110 nauczycieli
 • 210 praktycznych zajęć na wodzie
 • 700 Spotkań w ramach Klubu Edukacji Morskiej
 • 80 wizyt w muzeum

 

SŁOWNIK

Zajęcia w Narodowym Muzeum Morskim – trwające około 40 minut zajęcia dla grup przedszkolnych. Zajęcia odbywać się będą od września do października 2017.

Materiały edukacyjne dla opiekunów – na każdym poziomie edukacji przygotowany zostanie pakiet edukacyjny dla opiekunów grup. Informacja dotyczące materiałów zostanie wysłana bezpośrednio do nauczycieli prowadzących Klub Edukacji Morskiej.

Karta Zniżkowa – karta na okaziciela uprawniająca do zniżek na aktywności wodne dla uczestników projektu. Szczegółowa lista dostępna będzie na stronie programu.

Klub Edukacji Morskiej – całoroczne, cykliczne zajęcia prowadzone w szkołach przez przeszkolonych nauczycieli (opiekunów grup), Nauczyciele prowadzący grupy otrzymują od nas materiały edukacyjne przygotowane przez specjalistów z Kreatywnej Pedagogiki.

Zajęcia wodne – Optimist – jednodniowe zajęcia odbywające się na łódkach klasy Optimist lub L’Équipe. Zajęcia odbywać się będą od września do października 2017.

Zajęcia wodne Rejs łódką turystyczną na Zatokę – jednodniowe zajęcia odbywające się na łódkach turystycznych. Zajęcia odbywać się będą od września do października 2017

Zajęcia wodne Zajęcia wioślarskie / zajęcia kajakarskie – Zajęcia odbywać się będą od września do października 2017, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zajęcia wodne – rejs klasycznymi żaglowcami (Oldtimery) – jednodniowe zajęcia odbywające się na klasycznych Gdańskich Żaglowcach (STS Generał Zaruski, SY Bonawentura, SY Baltic Star, SYAntica, SY Szkwał). Zajęcia odbywać się będą we wrześniu 2017.

 

Ważne informacje i wyposażenie dla Uczestnika, czyli jak się przygotować do zajęć wodnych

Ubiór na rejs:

 • Obuwie sportowe z miękką podeszwą (nie klapki czy buty typu wojskowego). Dopuszczalne są sandały z zapięciem z tyłu.
 • Kurtka lub płaszcz przeciwdeszczowy.
 • Czapka lub czapka z daszkiem.
 • Prosimy o zdjęcie na czas rejsu wszelkiej biżuterii.
 • Polar lub sweter i przeciwwiatrowa kurtka (prosimy ubrać się cieplej niż ubralibyśmy się idąc tego dnia do pracy/szkoły).

 

 

Rejestracja na zajęcia (przedszkola):

www.rezerwacje.nmm.pl

 

Rejestracja na zajęcia (grupy szkolne – Szkoła podstawowa i ponadpodstawowa zajęcia wodne):

http://sportplanner.com.pl/calendar

Koordynacja szkół i placówek przedszkolnych:

Izabela Kulesza – Wydział Rozwoju Społecznego, izabela.kulesza@gdansk.gda.pl, +48 58 323 67 52

Koordynacja projektu:

Piotr Kukowski – Fundacja Gdańska, pkukowski@fundacjagdanska.pl, tel. +48 58 526 49 87