DROGI DO KULTURY

„Drogi do Kultury” – ruszył konkurs na projekty artystyczne w przestrzeni plenerowej przy Historycznej Bramie nr 2 w Gdańsku. Pomysły zgłaszać można na drogidokultury.pl do 13 czerwca!

W projekcie mogą wziąć udział prace oryginalne, autorskie w dowolnej formie artystycznej podejmujące zagadnienia dialogu, otwartości, wolności. „Do udziału w projekcie zachęcamy artystów plastyków, studentów i absolwentów akademii sztuk pięknych, studentów i absolwentów kierunków artystycznych i wzorniczych oraz innych wyższych szkół artystycznych oraz amatorów.” – mówi Agata Biały z Fundacji Gdańskiej, która jest organizatorem konkursu. Propozycje zgłaszać można za pomocą formularza na stronie drogidokultury.pl/formularz.

„Drogi do kultury” to przedsięwzięcie w formie swobodnych wystąpień na istotne społecznie tematy, odbywające się w otwartej przestrzeni publicznej, w miejscu, gdzie niegdyś mieściła się główna stołówka Stoczni Gdańskiej. Od czerwca do października zaprezentowanych zostanie pięć najlepszych prac wyłonionych w otwartym konkursie na projekty artystyczne. Projekt ma na celu dotarcie zarówno do artystów, którzy w czasach pandemii nie mieli możliwości zaprezentowania swoich prac, jak i do widzów, którzy stęsknieni są za bezpośrednim odbiorem sztuki.

„Drogi do kultury” rozpoczną się w czerwcu i będą się składać z pięciu odsłon. Projekt ten jest zaproszeniem do wejścia w przestrzeń artystycznego Hyde Parku i sprowokowania zbiorowej wyobraźni poprzez różne dyscypliny i media. W każdym kolejnym miesiącu swoją premierę będą miały wybrane projekty indywidualne bądź inicjatywy przygotowywane przez kolektywy artystyczne. Forma prezentowanych prac jest dowolna. „Nie chcemy narzucać określonego medium, za pomocą którego artyści chcę przekazać swoją wizję. Może to być koncert, wystawa, performance albo inna forma, w której artyści chcą się zaprezentować” – dodaje Biały.

„W czasie, gdy świat zmaga się pandemią i efektami zmian klimatycznych, projekt „Drogi do kultury” zwraca uwagę na relacje pomiędzy bliskimi, przyjaciółmi, sąsiadami, ale również nieznajomymi mijanymi na ulicy czy innymi mieszkańcami Planety Ziemia. Chcemy się zastanowić, czym jest bliskość i budowanie więzi społecznych w dobie kryzysu, a także na czym polega globalna ekosolidarność i wspólne wypracowywanie priorytetów klimatycznych”. – mówi Aleksandra Grzonkowska, kuratorka projektu i historyczka sztuki. „Z jednej strony projekt jest osadzony w kulturowo-politycznym kontekście etosu „Solidarności”, z drugiej zaś – ważny jest międzykulturowy dialog ponadnarodowy oraz pielęgnowanie poczucia wspólnotowości.” – dodaje Grzonkowska.

Projekty artystyczne będę realizowane pod merytoryczną opieką kuratorki i historyczki sztuki – Aleksandry Grzonkowskiej (Fundacja Kultury Wizualnej Chmura).

 

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.