GDAŃSZCZANIE Z NOWĄ SĄSIEDZKĄ MOCĄ

„Moc sąsiedztwa – Lokalna energia” – pod tym hasłem kryje się nowy program odpowiedzialności społecznej skierowany do mieszkańców Gdańska, realizowany wspólnie przez Fundację Gdańską, Miasto Gdańsk i EDF Polska. W 2017 roku mieszkańcy uzyskają m.in. dostęp do aplikacji pozwalającej na przegląd i rezerwację obiektów oraz przestrzeni sportowych będących w zarządzaniu miasta, będą mogli skorzystać z funduszu małych grantów pobudzającym obywatelskie inicjatywy wokół „Gdańskich Dni Sąsiadów”. Program w przyszłym roku będzie się też koncentrował na wsparciu mieszkańców Dolnego Miasta w ich codziennych „sprawach do załatwienia”. 

mocsasiedztwa

 „Moc sąsiedztwa – Lokalna energia” to program skierowany do gdańszczan, którego celem jest zachęcenie i wpieranie lokalnych społeczności do aktywności na rzecz rozwoju swoich dzielnic i ulic, a także zachęcenie do większej aktywności sportowej. Pakiet inicjatyw w ramach programu uruchamiany będzie sukcesywnie
w trakcie przyszłego roku i skierowany będzie do wszystkich mieszkańców Gdańska.

– Grupa EDF jest z gdańszczanami od lat, starając się angażować w ważne dla tej bliskiej nam społeczności inicjatywy i pomysły. Współpracujemy z partnerami społecznymi – stowarzyszeniami, szkołami oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz dobra publicznego. W przyszłym roku będziemy wspierać Miasto w zwiększaniu dostępności tzw. usług społecznych, skracających drogę w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji, podtrzymamy swoje zaangażowanie w aktywność fizyczną mieszkańców, ufundujemy kolejne klasy tabletowe w gdańskich szkołach. Szczególnie chcemy się zaangażować we wsparcie najbliższych naszej gdańskiej elektrociepłowni sąsiadów, a także kolejnej po Biskupiej Górce dzielnicy – Dolnego Miastamówi Katarzyna Dudzin z EDF Polska SA. 

Dostęp do sportowej infrastruktury publicznej

W marcu 2017 uruchomiony zostanie pilotażowo „Sport planner”. Będzie to aplikacja ułatwiająca rezerwację infrastruktury sportowej będącej wśród podmiotów podlegających gminie. Rozwiązanie docelowo dostarczy mieszkańcom, w tym osobom z niepełnosprawnością, rzetelny opis wszystkich obiektów sportowych na terenie miasta oraz umożliwi ich swobodną rezerwację. W pierwszym etapie aplikacja obejmie pilotażowo 10 obiektów, by po fazie testów rozwijać się o kolejne przestrzenie. Realizacja pomysłu to jeden efektów tworzonego Gdańskiego Programu Aktywności Sportowej.

sport

Dać impuls do ruszenia z miejsca

Podnoszenie jakości życia w gdańskich dzielnicach poprzez poprawę relacji sąsiedzkich, czy pomoc
w rozwiązywaniu drobniejszych i poważniejszych codziennych trudności – to drugi obszar, który wspierać będzie „Moc sąsiedztwa – Lokalna energia”.

Wsparcie przyjmie postać bardzo wymierną – pakietu usług realizowanych dla mieszkańców we współpracy z lokalnymi organizacjami i grupami aktywistów. Chcemy również wesprzeć stworzenie nowego miejsca przyjaznego mieszkańcom i uzupełnić tym samym już funkcjonujące inicjatywy. Miejsce to powinno stać się swoistym miejscem pierwszego kontaktu oraz wsparcia w sprawach, które z punktu widzenia mieszkańców dzielnicy mogą wydawać się trudne do „ruszenia z miejsca”tłumaczy Paweł Adamowicz Prezydent Miasta Gdańska.

Moc sąsiedzka

Moc sąsiedztwa i aktywność obywatelska – również te obszary wspierać będzie startujący w przyszłym roku program. Pomoc ta przybierać będzie postać zarówno wspierania inicjatyw wcześniej funkcjonujących, jak
i powoływanie zupełnie nowych pomysłów. W 2017 roku odbędą się 9. „Gdańskie Dni Sąsiadów”, funkcjonujące w mieście od 2006 roku. EDF przy współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej i innymi ich organizatorami zaprosi mieszańców, by do przyjacielskich, sąsiedzkich spotkań dodali aktywność poprawiającą jakość życia w swoim otoczeniu. Fundusz Sąsiedzkich Grantów na działania społeczne sfinansuje 80 projektów składanych przez mieszkańców.

Operatorem wszystkich planowanych działań jest Fundacja Gdańska. Osobą do kontaktu jest Pani Monika Orchowska email: morchowska@fundacjagdanska.pl.