Konferencja Morska 2014

Konferencja zostanie zorganizowana w związku z przypadającą w 2014 r. 560 rocznicą powrotu Gdańska pod panowanie królów polskich. Celem organizatorów jest nie tylko uczczenie tej rocznicy, ale także wskazanie szerszemu odbiorcy, a szczególnie mieszkańcom Gdańska, morskiej roli tego miasta. Podkreślona zostanie rola Gdańska jako ważnego hanzeatyckiego portu i ośrodka handlu zarówno
w czasach średniowiecza, jak i nowożytnych.

Tematyka konferencji będzie poświęcona szeroko pojętej problematyce morskiej (do końca XVIII wieku), w tym zwłaszcza gdańskiej. Referaty będą dotyczyć historii statków, ludzi morza, żeglugi dalekomorskiej, bałtyckiej, gdańskiej, ale także tej prowadzonej na innych akwenach morskich. Podjęte zostaną kwestie dotyczące aspektów społecznych i kulturalnych związanych z morzem. Ważna będzie również prezentacja badań archeologii podwodnej a zwłaszcza wraków. Interesuje nas także postrzeganie morza przez społeczeństwa od antyku po XVIII wiek (strach, fascynacja, morze jako źródło utrzymania). Przedmiotem referatów będzie też polityka morska, w tym prowadzona przez Gdańsk, za panowania królów polskich.

   

Konferencja zaplanowana została na 22-23 maja 2014 w Ratuszu Głównego Miasta. Więcej na temat projektu na stronach organizatora, czyli Muzeum Historycznego Miasta Gdańska:
www.mhmg.pl/pl/nauka/konferencje/konferencja-morska-2014