Aktualności

Wyniki eliminacji edycji obywatelskiej Olimpiady wiedzy o Gdańsku

Znamy już nazwiska finalistów Olimpiady wiedzy o Gdańsku 2014. Są to: Monika Bojka, Piotr Celej, Mirosław Gąsior, Jerzy Korzeniecki, Maciej Maciejewski, Anna Sadowska, Maciej Sosnowski i Anna Załęska-Kaczko. Przypomnijmy, że ostatnim, dziewiątym finalistą jest Robert Okuła z III LO im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku - zwycięzca Olimpiady dla szkół ponadgimnazjalnych 2013/2014.

Blisko sto osób zasiadło w sobotnie przedpołudnie 17 maja do testu z wiedzy o Gdańsku. Uczestnicy mieli za zadanie w ciągu godziny wskazać prawidłowe odpowiedzi na 50 pytań przygotowanych pod kierunkiem dra hab. Sławomira Kościelaka, szefa gedanistyki na Uniwersytecie Gdańskim.

WYNIKI ELIMINACJI EDYCJI OBYWATELSKIEJ 2014

KLUCZ DO TESTU 2014

Serdecznie gratulujemy finalistom i bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w eliminacjach. Zapraszamy także do zapoznanie się z zamieszczonym kluczem do testu. W przypadku trudności z identyfikacją numeru zawodnika uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Uroczysta gala finałowa odbędzie się 24 maja 2014 r. w Święto Miasta o godzinie 17.30 w audytorium Akademii Sztuk Pięknych w gdańskiej Wielkiej Zbrojowni. Finaliści zmierzą się ze sobą o miano najlepszego tegorocznego znawcy Gdańska i Złoty Gdański klucz olimpijski, a także o wysokie nagrody pieniężne, których łączna pula wynosi aż 10.000 zł. Finał poprzedzi pierwszy powszechny Quiz Gdański, który rozpocznie się 17.00.

 

Olimpiada wiedzy o Gdańsku jest projektem obywatelskim, wspieranym przez pracowników i przedstawicieli najważniejszych instytucji naukowych i kulturalnych Gdańska. Głównym organizatorem i koordynatorem wszystkich działań jest Fundacja Gdańska. Nadzór merytoryczny nad przebiegiem projektu sprawują Komitet Główny oraz Rada Naukowa.

Celem obu edycji Olimpiady wiedzy o Gdańsku – szkolnej i obywatelskiej jest propagowanie historii Gdańska na tle dziejów Pomorza od czasów najdawniejszych do współczesności, w odniesieniu do problematyki politycznej, gospodarczej i społecznej, a także w wymiarze kultury materialnej i duchowej. Do gdańskich szkół Olimpiada wiedzy o Gdańsku powróciła po wielu latach nieobecności w 2009 r. We wrześniu i październiku 2009 r. odbyła się również pierwsza edycja obywatelska Olimpiady.