Aktualności

Bożonarodzeniowe Kartki Gdańskie 2010

Już po raz drugi nakładem Fundacji Gdańskiej ukazały się Bożonarodzeniowe Kartki Gdańskie. Są one wspólnym i honorowym dziełem wielu gdańskich twórców.

Już po raz drugi nakładem Fundacji Gdańskiej ukazały się Bożonarodzeniowe Kartki Gdańskie. Są one wspólnym i honorowym dziełem wielu gdańskich twórców. Dziękujemy Pawłowi Adamowiczowi za pomysł, Kazimierzowi Nowosielskiemu i Władysławowi Zawistowskiemu za wiersze, Joannie Kurowskiej, Hugonowi Laseckiemu i Marcie Marszałek za ilustracje oraz prof. Januszowi Górskiemu za opracowanie graficzne i koordynację projektu.

Całkowity dochód ze sprzedaży kartek przeznaczony zostanie na wsparcie państwa Aleksandry i Henryka Kułagów z miejscowości Sokolniki w dotkniętej powodzią gminie Gorzyce w województwie podkarpackim. Państwo Kułagowie, których dom ucierpiał podczas powodzi, wychowują samodzielnie osieroconego wnuka Jakuba.

autor: Joanna Kurowska; format A5

autor: Hugon Lasecki; format A5

autor: Marta Marszałek, format A6

autor: Marta Marszałek, format A6

wiersz Kazimierza Nowosielskiego


wiersz Władysława Zawistowskiego