Aktualności

Wesprzyj ratowanie dźwigów stoczniowych!

Dźwigi stoczniowe są jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Gdańska, podobnie jak Żuraw czy fontanna Neptuna. Wykonane na zlecenie Gminy Miasta Gdańska przez Biuro Rozwoju Gdańska studium wykazało, że dla zachowania krajobrazu stoczniowego miasta istotne jest zachowanie około 20 dźwigów, w tym wszystkich znajdujących się na terenie Młodego Miasta, z których większość ciągle pracuje.

Dźwigi na stałe związane są już z krajobrazem Gdańska i są postrzegane jako cenna wartość kulturowa krajobrazu lokalnego.

Uznając wagę i znaczenie realizacji ważnego celu kulturalno-społecznego, jakim jest ochrona zabytków kultury przemysłowej oraz zachowanie w krajobrazie kulturowym Gdańska dźwigów stoczniowych, Fundacja Gdańska zwraca się do wszystkich, którym nie jest to obojętne, z serdeczną prośbą o złożenie dobrowolnej darowizny na ten cel w wybranej przez siebie kwocie.

Fundacja Gdańska zobowiązuje się spożytkować środki finansowe, pochodzące z wpłaconych darowizn, w całości na ratowanie dźwigów stoczniowych poprzez współfinansowanie wydatków takich jak: koszty wykupu lub konserwacji dźwigów, koszty utrzymania, ubezpieczenia itp. służących szeroko pojętej ochronie dźwigów przed likwidacją i zniszczeniem.

Trzeba podkreślić, że koszt ratowania dźwigów jest olbrzymi i obejmuje nie tylko zakup samych dźwigów, lecz również zakup torów poddźwigowych, oraz zakup bądź dzierżawę gruntów na których są one posadowione. Utrzymanie wykupionych dźwigów generuje z kolei dalsze znaczne koszty. Dlatego za równie ważne i potrzebne należy uznać wsparcie finansowe przedsięwzięć związanych z utrzymaniem dźwigów już wykupionych, bądź też tych, które wykupione zostaną w przyszłości przez organizacje pozarządowe, osoby prawne i fizyczne, czy też instytucje i jednostki samorządowe i centralne.

W pierwszej kolejności wspierać będziemy utrzymanie zakupionego już w zeszłym roku przez miasto, dźwigu „estakadowego”. Uratowany przez miasto pomarańczowy dźwig (o numerze identyfikacyjnym M15) znajduje się przy stacji kolejki SKM Gdańsk-Stocznia przed charakterystycznym budynkiem dawnej traserni z napisem „Stocznia Gdańska”.

Uratowany dźwig M15

Żuraw wyprodukowany został w 1950 r. w elbląskich zakładach Zamech. Wysoki na prawie 20 metrów dźwig zamontowany jest na estakadzie mającej ok. 22 metrów wysokości i ponad 60 metrów długości. Urządzenie służyło do podnoszenia, przewożenia i opuszczania elementów statków na pobliską pochylnię. Od 2009 r. żuraw nie był używany. Wykupienie dźwigu uratowało go od niechybnej rozbiórki.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, który opiekuje się dźwigiem, planuje wykonanie prac konstrukcyjnych adaptacji żurawia na „przestrzenną instalację przemysłową” a w jej ramach m.in. wykonanie niezbędnych napraw i zabezpieczeń antykorozyjnych; rozważona zostanie także, pod kątem ewentualnej przyszłej realizacji, kwestia iluminacji obiektu. Szacuje się, że koszty adaptacji obiektu, tak aby mógł właściwie służyć ogółowi gdańszczan i gości naszego miasta, kilkakrotnie przekroczą kwotę, którą miasto wydało dotychczas na uratowanie dźwigu przed złomowaniem. Liczyć się więc będzie każda, nawet najdrobniejsza, wpłata ofiarowana przez Państwa na ten ważny dla Gdańska cel.

Tymczasem już niebawem rozpoczną się prace remontowe, właśnie przy dźwigu M15. Zarząd Dróg i Zieleni planuje skrócenie estakady po której porusza się żuraw. Rozebrane zostaną 2 jej elementy, w tym pierwsze od ul. Jana z Kolna przęsło. Docelowo, z konstrukcji o długości blisko 280 m wydzielone zostaną dwie części: część objęta przebudową (61m.) oraz pozostała część estakady o długości (181m.). Co więcej, konstrukcja (w sumie ok. 200 ton) zostanie pokryta specjalną, antykorozyjną farbą. Prace ruszą już wiosną i zakończą się po ok. 3 miesiącach.

Na rysunku, na zielono zaznaczono elementy, które zostaną rozebrane, zaś na czerwono - remontowane.

Dane konta, na które prosimy wpłacać darowizny:

Fundacja Gdańska BZ WBK 28 1090 1098 0000 0001 1950 5302

SWIFT / BIC: WBKPPLPP IBAN: PL28 1090 1098 0000 0001 1950 5302

Tytuł wpłaty: darowizna celowa na ratowanie dźwigów stoczniowych dla zachowania krajobrazu kulturowego Gdańska

Dla uniknięcia wątpliwości Fundacja Gdańska zastrzega, że prowadzona przez nią akcja pozyskiwania dobrowolnych darowizn celowych na ratowanie dźwigów stoczniowych dla zachowania krajobrazu kulturowego Gdańska nie jest zbiórką publiczną w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych Dz.U. 2014 poz. 498.

Sytuacja obecna.

Obecnie na terenie Młodego Miasta jest jeszcze 5 dźwigów wyłączonych z produkcji i przeznaczonych do likwidacji w momencie kolizji z planami aktualnych właścicieli terenów postoczniowych. Są to stare urządzenia, w tym jeden o dużej wartości historycznej, wyprodukowany ok. 1937 roku w polskiej Hucie Zgoda (dźwig M1). Koszty poniesione na zakup pierwszego dźwigu o nadanym numerze M15 (koszt dźwigu-cena złomu, dzierżawa terenu i ekspertyza techniczna bez konieczności przeniesienia na nowe miejsce) zamknęły się w kwocie ok. 200.000 zł. Z zakupem dźwigów wiążą się jeszcze dodatkowe koszty związane z ich konserwacją, ubezpieczeniem i utrzymaniem itp. służące ogólnie pojętemu ratowaniu ich przed zniszczeniem. Na stronie internetowej miasta, aktywna jest podstrona www.gdansk.pl/zurawie porządkująca dostępne informacje o gdańskich dźwigach portowych i stoczniowych. Zachęcamy do jej odwiedzenia.

 

Na nasze konto wpłynęło już: 2987,50 zł (stan na 13 kwietnia)

Serdecznie dziękujemy za pomoc i prosimy o dalsze wspieranie naszej akcji!