Aktualności

Wiedza o Gdańsku bramą do Uniwersytetu

Zakończyliśmy tegoroczną Olimpiadę Wiedzy o Gdańsku. Ostatni w szranki stanęli uczniowie szkół ponadgimnzjalnych. Zmagania były tak zacięte, że konkurs przedłużył się niemal o godzinę a tuż po ostatnim pytaniu ze zwycięstwa cieszył się Piotr Pluta z VIII L.O. w Gdańsku.

Rangę piątkowego konkursu podkreślało już samo miejsce jego przeprowadzenia – była to jedna z auli Uniwersytetu Gdańskiego. Dziesiątka uczestników zaczęła od testu wiedzy. Ten wyłonił najlepszą szóstkę. Po kolejnym etapie, gdzie uczniowie zmierzyli się z pytaniami otwartymi, poznaliśmy trzech najlepszych z nich. W tym roku komisja zdecydowała się nie „zerować” punktów po każdej z faz, co pozwoliło zbierać punkty i przenosić je z etapu do etapu.

Najlepsi okazali się: Piotr Pluta, Damian Gleska i Robert Okuła. Ostatecznie, najwięcej o Gdańsku wiedział Piotr Pluta, który najlepiej poradził sobie z pytaniami komisji i oprócz cennych nagród książkowych otrzymał 800 złotych i indeks Uniwersytetu Gdańskiego! Kolejne miejsca podium zostały nagrodzone książkami, kwotami odpowiednio 600 i 400 złotych a także, podobnie jak w przypadku zwycięzcy, promesą otrzymana indeksu UG.

Zwycięzcy zdobyli 62 punkty (Piotr Pluta), 50 punktów (Damian Gleska) oraz 47 punktów (Robert Okuła)

„Nie zapominajmy, że nasz dzisiejszy zwycięzca, oprócz tego wszystkiego, otrzymuje też tzw. „Dziką Kartę” co oznacza, że będzie mógł bez eliminacji wziąć udział w ścisłym finale edycji obywatelskiej Olimpiady Wiedzy o Gdańsku w maju”, podkreślał przewodniczący Komisji prof. Sławomir Kościelak.

Spotkanie zakończyło wspólne zdjęcie i zaproszenie do udziału w konkursie w przyszłym roku.