Aktualności

Ogłaszamy Konkurs na Wypiek Gdański i Plebiscyt na Gdański Wypiek Roku 2010

Zapraszamy wszystkich entuzjastów domowych wypieków oraz piekarzy i cukierników do udziału w Konkursie na Wypiek Gdański oraz Plebiscycie na Gdański Wypiek Roku 2010.

Celem Konkursu jest wyłonienie Wypieku Gdańskiego - wyrobu piekarniczego lub cukierniczego, który na stałe będzie kojarzony z Gdańskiem, upamiętniając święto miasta, a także - w drodze plebiscytu publiczności - Gdańskiego Wypieku Roku 2010, wykonanego według samodzielnie stworzonego przepisu, o cechach indywidualnych.

Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmujemy do 13 maja 2010 r. do godz. 17.00. Wszystkich zainteresowanych uprzejmie prosimy o bardzo dokładne zapoznanie się z regulaminem.

ZOBACZ REGULAMIN KONKURSU >>

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać swoje zgłoszenie na adres e-mail: redakcja@gdansk.agora.pl (w tytule maila: Wypiek).
Do treści e-maila należy przenieść zawartość niniejszego formularza, uzupełniając go o niezbędne dane oraz przepis na wypiek składający się z receptury i opisu przygotowania i proponowanej nazwy własnej.

Zgłoszenia można również nadsyłać faxem na numer 58 301-60-89, przesyłką pocztową (decyduje data wpływu) lub składać osobiście w siedzibie Cechu Piekarzy i Cukierników w Gdańsku przy ul. Piwnej 1/2 (pokój nr 206, II piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>

Nadsyłane przepisy będą również sukcesywnie publikowane na stronie internetowej "Gazety Wyborczej Trójmiasto".

Kwalifikacje do półfinału odbędą się 13 maja 2010 r., zaś półfinał 17 maja 2010 r. Warunkiem udziału w półfinale będzie podpisanie umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do przepisu. Wymóg ten dotyczyć będzie wyłącznie uczestników zakwalifikowanych do udziału w półfinale.

ZAPOZNAJ SIĘ Z UMOWĄ >>

Finał Konkursu na Wypiek Gdański i Plebiscytu na Gdański Wypiek Roku 2010 rozegrany zostanie w dniach 21-23 maja 2010 r. podczas III Światowego Zjazdu Gdańszczan na Targu Węglowym w Gdańsku. W tych dniach w godz. 16.00-17.00 odbędą się publiczne degustacje wypieków. Rozstrzygnięcie nastąpi 23 maja o godzinie 17.00 na scenie na Targu Węglowym. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Założeniem Organizatorów konkursu jest, aby Wypiek Gdański oraz towarzysząca mu seria Gdańskich Wypieków Roku, wyłonionych w kolejnych latach, stały się silnymi markami lokalnymi, stanowiącymi jeden z symboli kulinarnych Gdańska, dostępnymi w powszechnej sprzedaży w gdańskich piekarniach i cukierniach. Oficjalna nazwa własna Wypieku Gdańskiego zostanie wybrana w drodze odrębnego konkursu - plebiscytu, którego celem, obok wyboru oficjalnej nazwy własnej, będzie stworzenie opowieści - legendy związanej z Wypiekiem Gdańskim, uzasadniającej jego gdański charakter. Cech Piekarzy i Cukierników w Gdańsku będzie realizował swoje zadania związane ze zwycięskimi przepisami, w szczególności w zakresie udzielania licencji na korzystanie z tych przepisów, oraz w zakresie kontroli jakości i integralności przepisów objętych takimi licencjami, w porozumieniu z Fundacją Gdańską. Dla Wypieku Gdańskiego oraz serii Gdańskich Wypieków Roku Fundacja Gdańska opracuje spójną identyfikację graficzną i marketingową, która będzie integralnym elementem umów licencyjnych zawieranych z zainteresowanymi zakładami piekarniczymi i cukierniczymi.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Organizatorzy:

Patroni medialni: