Aktualności

Ława Morska Dworu Artusa w Gdańsku

Pod auspicjami Fundacji Gdańskiej w czerwcu 2010 r. w Dworze Artusa odbyło się inauguracyjne posiedzenie gdańskiej Ławy Morskiej Dworu Artusa w Gdańsku.

Fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl


Ława Morska w zamyśle jej inicjatorów ma być obywatelskim gremium skupiającym autorytety w szeroko pojętych dziedzinach związanych z morzem i gospodarką morską oraz żeglugą i żeglarstwem, zabierającym publicznie głos w sprawach istotnych dla interesów morskich miasta Gdańska. Idea Ławy Morskiej nawiązuje do dawnej tradycji Ław Dworu Artusa i obyczaju dobrowolnego zrzeszania się obywateli Gdańska w działalności na rzecz pożytku powszechnego oraz dobra miasta i jego mieszkańców. Podstawowym celem zrzeszania się owych bractw była chęć reprezentowania swoich interesów wobec władz ówczesnego Gdańska. Działalność Ław nie miała precedensu w ówczesnej Europie. Ich obecność i funkcjonowanie stanowiły jeden z politycznych fundamentów republikańskiego ładu w naszym mieście, będąc zarazem jego emanacją.

Fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl


Przekonani, że istotą demokratycznego ustroju naszej społeczności jest budowanie jego obywatelskiego fundamentu, przywracamy Gdańskowi tę wielką ideę. Ława Morska odwołuje się więc wprost do tradycji dawnej Ławy Szyprów. Członkowie gremium, spotkając się w Dworze Artusa, zasiadają w tym samym miejscu co ich poprzednicy przed wiekami.

Fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl


Podczas swych dotychczasowych spotkań Ława Morska zainicjowała dyskusję nad szeregiem istotnych tematów m.in. dotyczących organizacji Europejskiego Dnia Morza w Gdańsku w maju 2011 r., zmiany modelu zarządzania portami morskimi w Polsce, a także roli imprez targowych o profilu morskim w rozwoju gospodarki morskiej. Stanowiska Ławy Morskiej przyjmują formę rezolucji uchwalanych przez członków gremium i kierowanych do właściwych organów i instytucji gdańskiego i polskiego życia publicznego.

Fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl


Organizatorem odbywających się co regularnie co kilka miesięcy sesji plenarnych Ławy Morskiej oraz spotkań międzysesyjnych jest Fundacja Gdańska. Ława Morska ma ambicję pełnienia wobec władz miasta, a także innych instytucji gdańskiego i polskiego życia publicznego roli inspiratora i kreatora obywatelskiego lobbingu na rzecz morskich interesów Gdańska. Członkowie gremium mają nadzieję, że Ława Morska stanie się miejscem wykuwania nowych idei i pomysłów w dziedzinie polityki morskiej.

Fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl


Rezolucje Ławy Morskiej

Fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl