Aktualności

Olimpiada wiedzy o Gdańsku – edycja szkolna 2017/2018

Serdecznie zapraszamy szkoły i uczniów z Gdańska oraz województwa pomorskiego do udziału w edycji szkolnej 2017/2018 Olimpiady wiedzy o Gdańsku. Temat przewodni tegorocznej edycji Olimpiady wiedzy o Gdańsku brzmi: GDAŃSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI 1918-2018. Na zgłoszenia czekamy do 13 kwietnia 2018 r. Do wygrania cenne nagrody!

Uczniowie, którzy pragną wziąć udział w Olimpiadzie za pośrednictwem swoich nauczycieli bądź wychowawców zgłaszają Szkolnej Komisji Olimpiady akces do zawodów do dnia 7 kwietnia 2017 r. Natomiast Szkolne Komisje Olimpiady powinny przesłać dane o wytypowanych drużynach biorących udział w zawodach międzyszkolnych do Organizatora Olimpiady – Fundacji Gdańskiej (w przewidziany regulaminami sposób) do dnia 13 kwietnia!

Eliminacje internetowe odbędą się w następujących dniach:
Szkoły podstawowe - 24 kwietnia, godz. 14:00
Gimnazja - 25 kwietnia, godz. 15:30
Szkoły ponadgimnazjalne - 26 kwietnia, godz. 15:30


Wielki finał dla wszystkich rodzajów szkół odbędzie się natomiast w niedzielę 27 maja 2018 r.


Zapraszamy do zapoznania się oraz do pobrania regulaminów i kart zgłoszeniowych:
oraz zakresu wiedzy na Olimpiadę wiedzy o Gdańsku dla każdego z poziomów Olimpiady: