Aktualności

Olimpiada wiedzy o Gdańsku - edycja szkolna 2012/2013

Serdecznie zapraszamy do udziału w edycji szkolnej 2012/2013 Olimpiady wiedzy o Gdańsku. Zgłoszenia do 25 stycznia 2013 r. Do wygrania cenne nagrody finansowe i indeksy Uniwersytetu Gdańskiego!

EDYCJA SZKOLNA 2012/2013
Gdańsk, jego historia, zabytki, kultura i współczesność


Serdecznie zapraszamy do udziału w edycji szkolnej 2012/2013 Olimpiady wiedzy o Gdańsku. Zgłoszenia do 25 stycznia 2013 r.
Do wygrania cenne nagrody finansowe i indeksy Uniwersytetu Gdańskiego!

W Olimpiadzie startować mogą uczniowie wszystkich typów szkół gdańskich: podstawowych, gimnazjów, liceów i techników, a także szkół zasadniczych.

Uczniów pragnących wystartować w Olimpiadzie prosimy o zgłaszanie się do swoich nauczycieli historii, bądź członków Szkolnych Komisji Olimpiady w terminie do 25 stycznia 2013 r. włącznie. Wszystkich zainteresowanych udziałem w Olimpiadzie, a także dyrektorów szkół oraz nauczycieli uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi niżej regulaminami.

Finaliści wszystkich szczebli edycji szkolnej Olimpiady wiedzy o Gdańsku otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki, a zdobywcy miejsc I-III dodatkowo nagrody finansowe ufundowane przez Fundację Gdańską.

ZOBACZ LISTĘ NAGRÓD FINANSOWYCH

WSTĘP NA STUDIA BEZ EGZAMINÓW

Na laureatów I i II miejsca kategorii ponadgimnazjalnej, których edukacja kończy się egzaminem maturalnym, czekać będą indeksy na kierunku historia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Po jednym indeksie na filologii angielskiej, filologii germańskiej i filologii rosyjskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego zdobyć mogą również laureaci pierwszych miejsc Olimpiady ponadgimnazjalnej w poszczególnych wersjach obcojęzycznych. Warto zaznaczyć, że jeśli laureatem Olimpiady ponadgimnazjalnej zostanie uczeń lub uczennica klasy niższej niż trzecia, indeks zaczeka na tę osobę do czasu ukończenia przez nią klasy maturalnej i zdania egzaminu dojrzałości.

DODATKOWE PUNKTY DLA GIMNAZJALISTÓW? - sprawdź regulamin w punkcie Uprawnienia i nagrody

WYRÓŻNIENIA DLA NAUCZYCIELI

Nauczyciele - opiekunowie finalistów wszystkich szczebli Olimpiady otrzymają listy gratulacyjne. W przypadku nauczycieli - opiekunów laureatów I miejsc Olimpiady, Fundacja Gdańska, w uzgodnieniu z Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku, wystąpi z wnioskiem do Prezydenta Miasta Gdańska o przyznanie nagród finansowych.


POBIERZ REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU:

POBIERZ WYKAZ LITERATURY POMOCNICZEJ:

Dzięki uprzejmości naszego partnera - Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku mamy przyjemność zaprezentować poniżej wykaz poszczególnych pozycji z kanonu literatury pomocniczej Olimpiady, dostępnych w filiach WiMBP na terenie Gdańska. Z pewnością okaże się on pomocny w przygotowaniach do startu w Olimpiadzie. Zapraszamy także do skorzystania z katalogu online WiMBP.

ZOBACZ LITERATURĘ DOSTĘPNĄ W FILIACH WIMBP W GDAŃSKU >>
ZOBACZ ADRESY FILII WIMBP W GDAŃSKU >>
SKORZYSTAJ Z KATALOGU ONLINE WIMBP W GDAŃSKU

HARMONOGRAM OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU EDYCJI SZKOLNEJ 2012/2013

SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY IV-VI
Etap
Termin
Zgłoszenia uczniów
do 25.01.2013 r.
Eliminacje szkolne
do 06.02.2013 r.
Zgłoszenia drużyn szkolnych do II etapu
do 11.02.2013 r.
Eliminacje międzyszkolne
15.03.2013 r.
Finał
19.04.2013 r.

SZKOŁY GIMNAZJALNE
Etap
Termin
Zgłoszenia uczniów
do 25.01.2013 r.
Eliminacje szkolne
do 06.02.2013 r.
Zgłoszenia szkół do II etapu
do 11.02.2013 r.
Eliminacje międzyszkolne
08.03.2013 r.
Finał
11.04.2013 r.

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
Etap
Termin
Zgłoszenia uczniów i szkół
do 25.01.2013 r.
Eliminacje szkolne
08.02.2013 r.
Eliminacje międzyszkolne
22.03.2013 r.
Finał
24.04.2013 r.

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE W WERSJACH JĘZYKOWYCH
Etap
Termin
Zgłoszenia uczniów i szkół
do 25.01.2013 r.
Eliminacje szkolne
01.03.2013 r.
Eliminacje międzyszkolne
17.04.2013 r.
Finał
17.05.2013 r.


OLIMPIADA OBYWATELSKA 2013

Wystartuj w Olimpiadzie szkolnej i pamiętaj, aby wziąć udział w majowej Edycji obywatelskiej 2013! Zaproś do udziału rodzinę, przyjaciół i znajomych. Przekonaj się sam co wiesz o Gdańsku i zachęć do tego innych! Do wygrania ponownie 5.000, 3.000 i 2.000 zł oraz liczne cenne upominki. Rejestracja już wkrótce na www.olimpiada.gda.pl.

O idei Olimpiady

Głównym celem Olimpiady jest propagowanie wśród mieszkańców miasta oraz wszystkich jego sympatyków historii Gdańska - na tle dziejów Pomorza - od czasów najdawniejszych do współczesności - w odniesieniu do problematyki politycznej, gospodarczej i społecznej, a także w wymiarze kultury materialnej i duchowej.

Olimpiada Wiedzy o Gdańsku jest projektem obywatelskim, wspieranym przez pracowników i przedstawicieli najważniejszych instytucji naukowych i kulturalnych Gdańska, m. in.: Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Sztuk Pięknych, Politechniki Gdańskiej, Pracowni Gdańskiej Instytutu Historii PAN, Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, Biblioteki Gdańskiej PAN, Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli, Centrum Edukacji Nauczycieli, Fundacji "Wspólnota Gdańska", Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Towarzystwa Przyjaciół Domu Uphagena.

Nadzór merytoryczny nad przebiegiem projektu sprawują Komitet Główny oraz Rada Naukowa. Koordynatorem wszystkich działań jest Fundacja Gdańska, która przyjęła na siebie rolę głównego organizatora przedsięwzięcia.

Organizator:

80-835 Gdańsk. ul. Szeroka 121/122,
tel. (58) 326 22 80, fax (58) 326 22 81,
e-mail: olimpiada@olimpiada.gda.pl


Mecenas Olimpiady wiedzy o Gdańsku 2012/2013:

Saur Neptun Gdańsk S.A.


Patron honorowy:

Prezydent Miasta Gdańska, Paweł Adamowicz