MIKOŁAJKOWE WARSZTATY PLASTYCZNE I CERAMICZNE

Dziś odbyły mikołajkowe warsztaty plastyczne i ceramiczne na Podwórku Sąsiedzkiej Energii w Nowym Porcie, mające na celu animację społeczności lokalnej, a szczególnie najmłodszą część społeczności:)
Projekt realizowany jest przez Fundację Gdańską ze środków Gminy Miasto Gdańsk w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.