Ogłoszenie o zamówienie / ZK/3/FG/20/Szkutnia

ZK/3/FG/20/Szkutnia. Przeprowadzenie zajęć teoretycznych w roli trenera/trenerki przy użyciu dostarczonych przez Zamawiającego konspektów i narzędzi szkoleniowych w ramach usługi edukacyjnej dot. projektu „Szkutnia” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 Program Edukacja EOG/19/K3/W/0035.

Formularz ofertowy i oświadczenie

umowa zlecenie – osoba fizyczna

umowa zlecenie – podmiot

Zapytanie ofertowe prowadzenie szkoleń

 

Odpowiedź na pytanie dot. zapytania ofertowego

Z dn. 23.09.2020 odpowiedź na pytanie dot. zapytnia ofertowego

 

Unieważnienie postępowania z dn. 01.10.2020 dotyczy ZK/3/FG/20/Szkutnia na przeprowadzenie zajęć teoretycznych w roli trenera/trenerki przy użyciu dostarczonych przez Zamawiającego konspektów i narzędzi szkoleniowych.

Unieważnienie postępowania