Ogłoszenie o zamówieniu ZK/4/FG/20/Szkutnia

ZK/4/FG/20/Szkutnia. Przeprowadzenie 83 dni zajęć praktyczno- technicznych z zakresu szkutnictwa oraz z zakresu pracy warsztatu i procesu budowania zgodnie z projektem konstrukcji łodzi w warsztacie 4 razy w tygodniu (wtorek, środa, czwartek, piątek) dla łącznej grupy 20 uczestników i uczestniczek z grup A i B. Dzień szkoleniowy dla trenera to 8 h w tym jest czas na przygotowanie się do szkolenia, ewentualny dojazd, przeprowadzenie szkolenia, podsumowania szkolenia. Zajęcia są prowadzone w ciągu tygodnia poza weekendami na potrzeby projektu „Szkutnia” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 Program Edukacja EOG/19/K3/W/0035

Dokumenty:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Zapytanie ofertowe
  3. Formularz ofertowy i oświadczenie
  4. Wzór umowy – podmiot
  5. Wzór umowy – osoba fizyczna

 

Odpowiedź na pytanie dot. zapytania ofertowego

z dn 06.10.2020 Odpowiedzi na pytania

 

Zawiadomienie o wyborze oferty w częściach 1 i 4 oraz unieważnienie postępowania w częściach 2 i 3

z dn. 07.10.2020 Zawiadomienie o wyborze oferty 1 i 4 unieważnienie 2 i 3