OWoG – EDYCJA SZKOLNA 2016/2017

Serdecznie zapraszamy szkoły i uczniów z Gdańska oraz województwa pomorskiego do udziału w edycji szkolnej 2016/2017 Olimpiady wiedzy o Gdańsku. Motywem przewodnim tegorocznej edycji Olimpiady wiedzy o Gdańsku jest KULTURA. Na zgłoszenia czekamy do 14 kwietnia 2017 r. Do wygrania cenne nagrody!

Uczniowie, którzy pragną wziąć udział w Olimpiadzie za pośrednictwem swoich nauczycieli bądź wychowawców zgłaszają Szkolnej Komisji Olimpiady akces do zawodów do dnia 10 kwietnia 2017 r.

Natomiast Szkolne Komisje Olimpiady powinny przesłać dane o wytypowanych drużynach biorących udział w zawodach międzyszkolnych do Organizatora Olimpiady – Fundacji Gdańskiej (w przewidziany regulaminami sposób) do dnia 14 kwietnia!

Kategoria szkolna w tym roku została poszerzona o dodatkowa podkategorię –
Młody Gdańszczanin. Kwalifikują się do niej dzieci i młodzież do lat 18 z obszaru Gdańska oraz całego województwa pomorskiego, zrzeszonym w 3 osobowych drużynach (plus osoba rezerwowa) pod opieką pełnoletniego lidera/opiekuna. Jest to uzupełnienie edycji na poziomie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dlatego nie będą przeprowadzane osobne eliminacje internetowe dla tej grupy uczestników. Drużyny zgłoszone przez powyższe placówki dołączają do odpowiedniej grupy wiekowej. UWAGA – w tej podkategorii podmiotem zgłaszającym nie może być szkoła!

Eliminacje internetowe odbędą się w następujących dniach:

Szkoły podstawowe – 24 kwietnia, godz. 14:00

Gimnazja – 25 kwietnia, godz. 15:30

Szkoły ponadgimnazjalne – 26 kwietnia, godz. 15:30


!! Nowa kategoria!! Młody Gdańszczanin – 24-26 kwietnia, zgodnie z wiekiem uczestników, w odpowiedniej grupie szkolnej (dzień i godzina)

Wielki finał dla wszystkich rodzajów szkół odbędzie się natomiast w sobotę 27 maja 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się oraz do pobrania regulaminów i kart zgłoszeniowych:

oraz zakresu wiedzy na Olimpiadę wiedzy o Gdańsku dla każdego z poziomów Olimpiady: