PRAWIE 2500 OSÓB WSPARŁO P. SVIETLANE

Udało się!

O godz. 17 została zablokowana możliwość wpłat. Na ten moment została osiągnięta kwota ponad 253 000 zł, która pokryje koszty związanie z leczeniem, rehabilitacją i wsparciem dla p. Svietlany. Założona kwota podstawowa oraz kwota nadwyżki, które zostały przekazane przez darczyńców, zostaną celowo wydatkowane na działania poprawienia zdrowia i sytuacji p. Svietlany.

Dziękujemy bardzo za każde zaangażowanie i nieocenioną pomoc.