SKWER ZA MURAMI – NOWE MIEJSCE RELAKSU

DZIĘKI ŚRODKOM FINANSOWYM I WSPÓŁPRACY MIEDZYSEKTOROWEJ SAMORZĄDU, ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ BIZNESU „SKWER ZA MURAMI” BĘDZIE SŁUŻYŁ NIE TYLKO DZIECIOM, ALE WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM GDAŃSKA I SPACERUJĄCYM PO GŁÓWNYM MIEŚCIE TURYSTOM.

W czwartek, 8 września została odświeżona i oddana do użytku nowa rekreacyjna przestrzeń w bezpośrednim sąsiedztwie Teatru Szekspirowskiego. Projekt ożywienia i rekonstrukcji przestrzeni nazwanej „Skwerem za murami” został wykonany w przekrojowej współpracy Fundacji Gdańskiej, Gminy Miasta Gdańsk, Grupy LOTOS S.A., Inicjatywy Miasto, Regionalnego Centrum Wolontariatu oraz Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku.

– Nasze działania skoncentrowały się na poprawieniu tego, co znajdowało się na skwerze lub wymagało uzupełnienia. Dzięki współpracy zakres prac objął 4 obszary: poprawiliśmy konstrukcję ścieżek, wymieniliśmy małą architekturę, przywróciliśmy funkcję placu zabaw dla dzieci oraz poprawiliśmy i uzupełniliśmy zieleń – tłumaczy Paweł Buczyński, Dyrektor Fundacji Gdańskiej.

Cała akcja odbyła się w niecodziennej formule wolontariatu pracowniczego. Grupa LOTOS zaprosiła do projektu swoich kluczowych klientów handlowych, którzy w duchu  społecznej odpowiedzialności biznesu zaaranżowali przestrzeń i wolontaryjnie pracowali na rzecz rewitalizacji skweru.

– Rok rocznie organizujemy spotkanie z kluczowymi klientami Grupy Kapitałowej LOTOS. Blisko 70 osobowa grupa ma w sobie niewątpliwie duży potencjał. Pomysł, aby uczestnikom spotkania zaproponować prace w charakterze wolontariuszy wziął się z wcześniejszych doświadczeń wolontariackich LOTOSU. Moi pracownicy w ramach integracji zespołu w ubiegłym roku wykonali ogrodzenie dla rodzinnego domu dziecka działającego pod auspicjami Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej. To najlepsza, a jednocześnie przynosząca wymierną korzyść integracja pomiędzy pracownikami. Klienci, z którymi współpracujemy, chętnie zgodzili się na taką aktywność. Jestem przekonany, że to była owocna forma spotkania przedstawicieli sektora handlowego z różnych części kraju, którzy prócz spotkań biznesowych, szkoleń i wspólnego zwiedzania rafinerii w Gdańsku, mogli stworzyć infrastrukturę, na którą, jak się okazuje mieszkańcy Gdańska czekali od dawna – mówi Paweł Maślakiewicz, Dyrektor ds. Zarządzania Sprzedażą w Grupie LOTOS.

Przestrzeń została zaaranżowana pod funkcję rekreacyjną, używając przy tym autorskich mebli miejskich, wyważonych elementów placu zabaw oraz zieleni budującej idealny klimat dla odpoczynku. Organizatorzy akcji zapowiadają kolejne działania w tym miejscu. Obejmą one dalszą poprawę zieleni oraz uzupełnienie obecnych atrakcji dla dzieci o kolejne elementy. Planowany termin następnego etapu to przyszły rok.

– Liczymy, że niebawem uda nam się powtórzyć te działanie. Tak szeroka współpraca jest efektywnym sposobem dbania o przestrzeń publiczną, wykorzystującym zasoby lokalnej społeczności. Mamy nadzieję, że nasza historia zainspiruje do działań w takiej formule. Cieszymy się, że Grupa LOTOS w ramach dobrego sąsiedztwa i dbałości o jakość życia mieszkańców regionu, zaangażowała się w projekt nie tylko finansowo, ale również podpowiadała rozwiązania, budowała kreację oraz zaprosiła do współpracy swoich kontrahentów – dodaje Paweł Buczyński.