SPOTKAJMY SIĘ W STREFIE SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU

Strefa społeczna powraca i będzie towarzyszyć 40-tej rocznicy Porozumień Sierpniowych, organizowanych w Gdańsku w dniach 29-30 sierpnia. W programie targi organizacji pozarządowych, ruchów i inicjatyw społecznych, ciekawe dyskusje i warsztaty.

 

Przed rokiem, podczas Święta Wolności i Solidarności zorganizowanego z okazji rocznicy wyborów 4 czerwca, na terenie sąsiadującym z Europejskim Centrum Solidarności powstała STREFA SPOŁECZNA – unikatowa w skali Polski przestrzeń spotkania osób i organizacji o różnych wrażliwościach społecznych i politycznych. Podczas 4 dni ponad 200 organizacji, inicjatyw, ruchów wymieniało się doświadczeniami, prezentowało inicjatywy społeczne i obywatelskie realizowane w Polsce oraz za granicą.

W tej edycji nadrzędnym celem strefy jest prezentacja idei i różnych punktów widzenia w lekkiej, przyjaznej formule. Do współpracy zapraszamy szeroki wachlarz ekspertów merytorycznych z zakresu m.in.: praw człowieka, komunikacji i mediów, polityki młodzieżowej, organizacji społecznych i ruchów.

Nie wyobrażamy sobie, żeby ta formuła, przyjęta z entuzjazmem przez prawie 40 tys. odwiedzających, nie została powtórzona przy obchodach rocznicy Porozumień Sierpniowych nawet w symbolicznej wersji. Dlatego dziś, na niespełna miesiąc przed tą rocznicą, zapraszamy Was do podobnej aktywności – ograniczonej wielkością i dynamiką do wytycznych związanych z epidemią COVID-19 – mówi Paweł Buczyński z Fundacji Gdańskiej.

Partnerzy Strefy

Wzorem zeszłej edycji zapraszamy do współtworzenia strefy przez organizacje społeczne, ruchy społeczne i inicjatywy obywatelskie. Obszary tematyczne są tożsame do ubiegłorocznych jednak zostawiamy pełną dowolność zgłaszającym, jeżeli nie wpisują się w zaproponowane przez nas kategorie mogą zaproponować swoją. Do dyspozycji organizacji oprócz przygotowanej powierzchni do prezentacji swojej działalności organizator zapewnił plenerowe miejsce do prowadzenia warsztatów dla maksymalnie 25 osób.  Zgłoszenia do strefy społecznej trwają do 10 maja – więcej informacji można znaleźć TUTAJ.  

Krótkie wystąpienia – Mówcy

W centralnym punkcie strefy społecznej będzie hala debat, w której przy okrągły stole będą prowadzone rozmowy z zakresu głównych 6 bloków tematycznych. Każdy blok będzie składał się z dwóch formatów. Pierwszy to krótkie dziesięciominutowe wystąpienia ekspertów, pasjonatów, praktyków w danej dziedzinie po których format zmieni się w moderowaną dyskusję. Planujemy zaangażować łącznie 24 mówców, z których 12 może się zgłosić w otwartej rekrutacji i zaprezentować swój punkt widzenia w jednej z sześciu kategorii tematycznych. Nabór ruszy 11 sierpnia a formularz będzie dostępny na stronie www.1980gdansk.pl.

Lokalizacja strefy i jej działanie

STREFA SPOŁECZNA 2020 będzie zlokalizowana w plenerze, nieopodal Europejskiego Centrum Solidarności. Gościć będziemy 50 organizacji, ruchów, inicjatyw. Przygotujemy miejsce do aktywnej prezentacji, gdzie będzie możliwe prowadzenie warsztatów branżowych. Główne działania zaplanowaliśmy na dni 29–30 sierpnia (sobota – niedziela) w godz. 10.00–19.00. Szczegółowy program opublikujemy w późniejszym terminie.