ZAPROJEKTUJ PRZESTRZENNY NAPIS „GDAŃSK”

Rusza konkurs na stworzenie nowej konstrukcji przestrzennej z nazwą naszego miasta.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu konstrukcji przestrzennej, zawierającej nazwę „Gdańsk”, będącej atrakcyjnym obiektem dla turystów oraz mieszkańców miasta. Przykładowe rozwiązania posiadają między innymi takie miasta jak Amsterdam, Porto, Budapeszt. Konstrukcja będzie umieszczona na terenie Śródmieścia w Gdańsku.

Pobierz:

 • Regulamin // aktualizacja 04.04.2017 r.
 • Załącznik nr 1
 • Załącznik nr 2

  Harmonogram pierwszego etapu konkursu:

 • Nadsyłanie pytań do Organizatora 10.03.2017 – 17.03.2017, do godziny 15:00, ostateczny termin odpowiedzi na pytania 21.03.2017 (pytania i odpowiedzi zamieszczone poniżej)
 • Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń 30.03.2017, do godziny 15:00
 • Ogłoszenie wyników pierwszego etapu konkursu 04.04.2017
   

  Składanie prac konkursowych:

  Zgłoszenie oraz prace należy złożyć osobiście w Fundacji Gdańskiej, ul. Długi Targ 28/29, 80-803 Gdańsk lub przesłać pocztową przesyłką poleconą, lub przesyłką kurierską w nieprzekraczalnych terminach. Za datę wpływu uznaje się datę doręczenia Organizatorowi projektu na adres:
  Fundacja Gdańska
  ul. Długi Targ 28/29
  80-803 Gdańsk
  z dopiskiem „KONKURS KONSTRUKCJA PRZESTRZENNA GDAŃSK”

  Pytania i odpowiedzi:

  W związku z nadesłanymi pytaniami do konkursu, zamieszczamy tabelę z wszystkimi odpowiedziami, do wglądu dla zainteresowanych.

  Pobierz pytania i odpowiedzi do konkursu