WIELKI FINAŁ OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU

W niedzielę, dnia 27 maja 2018 r., w Patio Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, odbyły się rozgrywki finałowe Olimpiady Wiedzy o Gdańsku we wszystkich kategoriach wiekowych. W tym roku tematem przewodnim zawodów – w stulecie odzyskania przez Polskę niezawisłości – były gdańskie drogi do niepodległości. Najpierw rozegrano IX edycję szkolną olimpiady. W kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych (początek zawodów odpowiednio – o godzinie 12.00 i 13.00) sędziowało Jury w składzie: prof. UG, dr hab. Sławomir Kościelak – przewodniczący, mgr Agnieszka Spigarska–Linde, mgr Sławomir Rut. Zawody dla szkół ponadgimnazjalnych (od około 14–ej) oraz obywatelskie (początek o godzinie 15.20) obserwowało Jury w składzie: przewodniczący – prof. UG, dr hab. Sławomir Kościelak oraz dr Ewa Bojaruniec, mgr inż. arch. Maria Koprowska, dr Janusz Dargacz. Imprezę poprowadził konferansjer Andrzej Stawicki. Głównego organizatora olimpiady, Fundację Gdańską, reprezentowała dyrektor Biura Zarządu Fundacji Gdańskiej, Bożena Kosmala.

Finały w poszczególnych edycjach szkolnych składały się z serii pytań: 6 z odpowiedzią tak/nie, 6 testowych wyboru (abc), 2 odgadywanych puzzli oraz 3 pytań otwartych. Tym razem nie było potrzeby rozgrywania dogrywek.

W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza w Gdańsku (drużyna w składzie: Elena Majewska, Gabriela Mencel, Mateusz Widzicki, opiekun – Agnieszka Mencel) zdobywając łącznie 30 punktów. Drugie miejsce przypadło w udziale Szkole Podstawowej nr 58 im. Kazimierza Sołtysika w Gdańsku (drużyna w składzie: Tomasz Laskowski, Igor Lipiński, Filip Dominik Besaraba, opiekun – Piotr Jażdżewski), punktów 27, a trzecie – Niepublicznej Szkole Podstawowej SOKRATES z Gdańska (drużyna w składzie: Tymon Królikowski, Cyprian Mrzygłód, Łukasz Tkaczyk opiekun – Maciej Frankiewicz) – punktów 21. Warto nadmienić, że w eliminacjach szkolnych (w trybie elektronicznym) wzięły łącznie udział 43 szkoły podstawowe.

W kategorii szkół gimnazjalnych triumfatorem zostało X Liceum Ogólnokształcące (a dawniej Gimnazjum Publiczne nr 25), którego drużyna w składzie Krzysztof Olszewski, Filip Tusk oraz Dominika Urbaniak (opiekun – Jolanta Bednarz) zgromadziła 23 punkty. Drugie miejsce zajęło Gimnazjum Publiczne nr 33 im. Stefana Banacha (drużyna w składzie: Aleksander Jakusz, Julia Pniewska, Aleksandra Tyrzyk, opiekun – Michał Brodecki) zdobywając łącznie 22 punkty, a trzecie Szkoła Podstawowa nr 89 (czyli dawne Gimnazjum Publiczne nr 49 – drużyna w składzie: Alicja Gajkiewicz, Sławomir Frankowski, Agnieszka Zawadzka, opiekun – Maria Stobba) – punktów 13. W eliminacjach szkolnych (w trybie elektronicznym) wzięły udział 22 szkoły.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zajęło I Liceum Ogólnokształcące im Mikołaja Kopernika w Gdańsku (drużyna w składzie: Milena Kruszewska, Kajetan Olejko, Adam Sobina, opiekun – Magdalena Litwinienko), które zdobyło 26 punktów. Na drugim miejscu uplasowały się Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku (drużyna w składzie: Tomasz Augustyniak, Jakub Berbeka, Bartłomiej Szewczyk, opiekun – Aleksandra Mazur) zdobywając 19 punktów. Trzecie miejsce przypadło w udziale drużynie z Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku (drużyna w składzie Piotr Majkowski, Jakub Suchłabowicz, Rafał Tylmanowski, opiekun – Agnieszka Kościelska), która zgromadziła 10 punktów. W eliminacjach szkolnych (w trybie elektronicznym) wzięło udział 9 szkół.

Po zakończeniu edycji szkolnej nastąpiło wręczenie nagród i upominków, a także wykonano pamiątkowe zdjęcia.

Tego samego dnia, po południu, odbył się wielki finał X – jubileuszowej – edycji obywatelskiej. Z tego powodu do udziału zaproszono zwycięzców 9 poprzednich edycji. Z przywileju tego skorzystało 6 osób (w kolejności alfabetycznej: Mirosław Gąsior, Jerzy Korzeniecki, Roland Kwaśny, Anna Sadowska, Maria Sadurska, Maciej Sosnowski – w ostatniej chwili wycofała się jednak pani Sadowska). Do grona tego dokooptowano troje zwycięzców tegorocznych eliminacji (w kolejności alfabetycznej – Marek Dankowski, Olga Krzyżyńska, Maciej Maciejewski). Razem we finale uczestniczyło zatem 8 zawodników. Finał otwarty, dla wszystkich zawodników, składał się z dwóch tur. Pierwsza tura składała się z 15 pytań z odpowiedzią „tak/nie” o zróżnicowanej liczbie punktów, w drugiej turze było 10 pytań testu wyboru abc, również o zróżnicowanej skali trudności.

Po dwóch pierwszych turach swój udział w finale zakończyli: Mirosław Gąsior i Maciej Maciejewski (obaj po 35 pkt), Olga Krzyżyńska (34 pkt) Maria Sadurska (32 pkt), Maciej Sosnowski (31 pkt). Do ścisłego finału zakwalifikowali się: Jerzy Korzeniecki (44 pkt), Marek Dankowski (40 pkt), Roland Kwaśny (38 pkt).

W ścisłym finale, po emocjonujących zawodach składających się z dwóch tur (odgadywanie treści ilustracji ukrytych pod puzzlami oraz pytania otwarte o zróżnicowanej trudności i punktacji z klauzulą, że brak prawidłowej odpowiedzi powoduje odjęcie punktów) triumfował ostatecznie Jerzy Korzeniecki (57 pkt), drugie miejsce zajął Marek Dankowski (ostatecznie 36 pkt), a trzecie miejsce Roland Kwaśny (po weryfikacji 23 pkt). Po zakończeniu zawodów nastąpiło wręczenie nagród i upominków.

Za zgodność
Przewodniczący Jury i Komitetu Głównego Olimpiady
Prof. UG, dr hab. Sławomir Kościelak