Aktualności

Eliminacje międzyszkolne dla szkół ponadgimnazjalnych – lista zakwalifikowanych oraz tematy pytań opisowych

Zapraszamy do zapoznania się z listą uczestników zakwalifikowanych do udziału w eliminacjach międzyszkolnych Olimpiady wiedzy o Gdańsku 2013/2014, dla szkół ponadgimnazjalnych. Podajemy także listę 10 pytań opisowych. Więcej

Telefon za przewodnika, czyli QR kod Gdańskiej Organizacji Turystycznej

Stare porzekadło „koniec języka za przewodnika” powoli traci aktualność. Dzięki nowoczesnemu rozwiązaniu Gdańskiej Organizacji Turystycznej - aplikacji gdansk4u MOBILE i specjalnemu kodowi QR, żaden posiadacz smartfona nie zabłądzi w Gdańsku. Więcej

Porozumienie dla Olimpiady

Dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Fundacją Gdańską, najnowsza, szkolna edycja Olimpiady wiedzy o Gdańsku będzie jeszcze atrakcyjniejsza, a udział w niej weźmie jeszcze większa liczba uczniów. Więcej

Budżet obywatelski – zadecyduj o milionach złotych

Od 4 listopada można już zgłaszać wnioski do pilotażowego projektu „Budżet Obywatelski 2014 w Gdańsku”. Dzięki temu każdy z nas może mieć realny wpływ na rozdysponowanie pieniędzy, które podniosą jakość życia w naszym mieście.
Do wydania jest niebagatelna suma 9 mln PLN. Więcej

Konkurs fotograficzny „Za sterem” rozstrzygnięty

Wśród nadesłanych prac jury wybrało 3 związane z Baltic Sail zdjęcia, które zyskały największe uznanie. Po nagrody zapraszamy do siedziby Fundacji Gdańskiej przy ul. Szerokiej 121/122, od środy 16 października. Więcej