Aktualności

Westerplatte Reduta w budowie 1926-1939. Reduta wojenna 1939.

W 75 rocznicę wybuchu II wojny Fundacja Gdańska oddaje do rąk czytelników dwutomowe dzieło Andrzeja Drzycimskiego. Licząca blisko 900 stron monografia naukowa Westerplatte to dzieło życia i owoc ponad trzydziestu lat pracy badawczej autora nad tematyką jednego z największych polskich symboli żołnierskich XX wieku. Wydanie książki wieńczy zarazem pięciolecie współpracy autora z wydawcą.

Najnowsza dwutomowa monografia Westerplatte, t. 1 Reduta w budowie 1926-1939 i t. 2. Reduta wojenna 1939 Andrzeja Drzycimskiego stanowi ukoronowanie jego ponad trzydziestoletnich zainteresowań badawczych tematyką Wojskowej Składnicy Tranzytowej w Wolnym Mieście Gdańsku. Nawiązuje ona do wcześniejszych książek tego autora: Major Henryk Sucharski (1990) i Westerplatte 1939. Przed szturmem (2009) - również wydanej przez Fundację Gdańską. Jednocześnie jest pierwszą w historiografii polskiej i światowej pracą ściśle naukową, opartą o gruntowną kwerendę oryginalnych dokumentów źródłowych z archiwów polskich i niemieckich.

Po zakończeniu pierwszej wojny światowej decyzjami Ligi Narodów przekazano Polsce w wieczyste użytkowanie część półwyspu znajdującego się na terytorium Wolnego Miasta Gdańska. Na Westerplatte powstał basen portowy przeznaczony do przeładunku amunicji i materiałów wybuchowych sprowadzanych z zagranicy na potrzeby polskiej armii i Wojskowa Składnica Tranzytowa z kompanią wartownicza. Kompania była jedynym pododdziałem Wojska Polskiego poza granicami Drugiej Rzeczypospolitej.

Tom pierwszy poświęcono sprawom organizacyjnym składnicy oraz zasadom doboru kadry oficerskiej i podoficerskiej, a także znaczeniu zmieniających się załóg na Westerplatte. Natomiast przygotowaniom militarnym Niemiec do wojny z Polską o Gdańsk oraz siedmiu dniom walki polskiej załogi poświęcono tom drugi. Monografia wykorzystująca bogatą dokumentacje źródłową polską i niemiecką oraz relacje westerplatczyków stanowi rzetelne kompendium wiedzy związanej z funkcjonowaniem składnicy, uznawanej jako polityczny barometr międzywojennej Europy.

Uroczysta premiera książki, z udziałem autora oraz prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i znakomitych gości, odbędzie się w gdańskim Dworze Artusa 4 listopada 2014 r. o godzinie 18.00.

Książkę można nabyć w siedzibie Fundacji Gdańskiej, jak również w szerokiej dystrybucji księgarskiej, także w internecie. Dystrybutorem hurtowym książki dla księgarzy jest Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw AZYMUT Sp. z o. o.

Andrzej Drzycimski
Westerplatte
ISBN 978-83-929932-9-2 (tom I i II)

tom 1: Reduta w budowie 1926-1939 - format 173x242 mm, stron 368+34 (dodatek z ilustracjami w kolorze), oprawa twarda szyta nićmi, oklejka papierowa z nadrukiem, grzbiet płócienny w kolorze czarnym z nadrukiem

tom 2: Reduta wojenna 1939 - format 173x242 mm, stron 448+40 (dodatek z ilustracjami w kolorze) w tym obszerny dodatek z ilustracjami w kolorze, oprawa twarda, szyta, oklejka papierowa z nadrukiem, grzbiet płócienny w kolorze czarnym z nadrukiem

Publikacja finansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Publikację, z inicjatywy Klubu Szkół Westerplatte, wsparli finansowo synowie Westerplatczyka śp. Stanisława Salwirak – Andrzej i Lesław Salwirak z rodzinami oraz Urząd Gminy Resko.

O autorze

Andrzej Drzycimski, historyk, publicysta i rzecznik przewodniczącego NSZZ „Solidarność”, a następnie prezydenta RP Lecha Wałęsy, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP (1990-1994), założyciel i długoletni prezes Fundacji Świętego Wojciecha w Gnieźnie, doradca ds. komunikacji społecznej, pracownik naukowy, wydawca, autor i współautor ponad dwudziestu książek i źródeł dotyczących public relations, najnowszej historii, pielgrzymek papieskich, „Solidarności” i Lecha Wałęsy oraz stanu wojennego z ostatnio wydanym razem z nieżyjącym już Adamem Kinaszewskim Dziennikiem internowanego grudzień 1981-grudzień 1982 (2014). Z zakresu drugiej wojny światowej i Gdańska wydał: Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1933 (1978), Major Henryk Sucharski (1990), Westerplatte. Przed szturmem (2009), Dziennik harcerza i „Szarotki” 1939-1944 (1986), którego fragment zamieszczono w międzynarodowej antologii poświęconej wojnieWe were young and at war (Londyn 2009), a wspólnie ze Stanisławą Górnikiewicz album historycznych zdjęć Wojna zaczęła się na Westerplatte (1979, 1980, 1989) oraz z Januszem Górskim najnowszy album fotograficzny Reduta Westerplatte (2014).