FUNDUSZ INNOWACJI SPOŁECZNYCH

Chcesz coś zmienić w mieście, dzielnicy, najbliższym otoczeniu? Zdobądź pomoc infrastrukturalną, uzyskaj wsparcie mentorów i wsparcie finansowe na rozwój pomysłu. Rusza rejestracja wniosków do INNaczej, nowego programu miejskiego, wspierającego innowatorów społecznych. Wnioski należy składać do 10 września 2017 roku na stronie www.innaczej.pl.

Program INNaczej to kompleksowe wsparcie osób i organizacji, które chcą by w Gdańsku było INNaczej. Powstał z myślą o mieszkańcach Gdańska i rozwijany jest przez Miasto Gdańsk – Urząd Miejski w Gdańsku, Fundację Gdańską oraz przedstawicieli biznesu, doświadczonych we wdrażaniu innowacyjnych przedsięwzięć z funduszu Alfabeat.

System wsparcia zapewnia wnioskodawcom pomoc infrastrukturalną, czyli przestrzeń biurową i miejsce do spotkań w Inkubatorze Sąsiedzkiej Energii oraz w miejscach przyjaznych innowatorom, wsparcie merytoryczne poprzez udział w MIXERZE, czyli spotkaniu z mentorami, które stwarza możliwość przedyskutowania i skonsultowania swojego pomysłu, a także pomoc mentorską podczas trwania projektu oraz wsparcie finansowe do 3000 zł.

Fundusz INNaczej służy finansowaniu inicjatyw, które pomogą rozwiązać rzeczywiste problemy społeczne, dotychczas nie podjęte lub podejmowane do tej pory w inny sposób, na poziomie dzielnicy lub całego miasta. Fundusz składa się z dwóch komponentów MIKRO i MAKRO. Komponent MIKRO poświęcony jest szukaniu rozwiązań innowacyjnych w skali jednej dzielnicy – w tym przypadku na Dolnym Mieście i jest skierowany do osób mających potencjał i motywację do nauki prowadzenia procesu projektu innowacyjnego. Komponent MAKRO – poświęcony jest szukaniu rozwiązań innowacyjnych w skali całego Gdańska. Mogą z niego skorzystać osoby mające konkretne pomysły na innowację społeczną.

Uczestnicy programu wezmą udział w MIXERZE, czyli spotkaniu z mentorami, który odbędzie się w październiku 2017 roku. Udział w tego typu spotkaniu daje możliwość skonfrontowania swojego pomysłu, poszukiwania ciekawych rozwiązań odnośnie dalszego rozwoju inicjatywy oraz nawiązania relacji biznesowych. Mentorami są osoby z bogatym, ale różnorodnym doświadczeniem zawodowym m.in. przedstawiciele biznesu, pracownicy akademiccy, urzędnicy, aktywiści. Oprócz jednorazowego spotkania uczestnicy będą mogli skorzystać ze wsparcia doradczego, rozwijającego ich pomysł.

Nabór wniosków do INNAczej potrwa od 23 sierpnia do 10 września 2017 roku.

Więcej informacji: www.innaczej.pl

Facebook: www.facebook.com/INNaczej