Zapytanie ofertowe – realizacja kampanii społecznej

Fundacja Gdańska publikuje następujące zapytanie ofertowe dotyczące realizacji kampanii społecznej.

TEMAT: Kampania społeczna promująca pieczę zastępczą w ramach projektu UNICEF

ZAŁOŻENIA I CELE KAMPANII:
Celem kampanii jest zwiększenie świadomości dotyczącej funkcjonowania pieczy zastępczej w
Gdańsku, a także znalezienie rodzin, które zdecydują się wziąć udział w programie prowadzonym
przez MOPR i będą pełnić pieczą zastępczą dla dzieci rodzin w kryzysie ze szczególnym
uwzględnieniem osób uchodźczych. Więcej informacji:

zapytanie ofertowe – kampania

Po rozpoznaniu przesłanych ofert, wybrano ofertę przedstawioną przez agencję You Welcome.