Ogłoszenie o zamówieniu ZK/8/FG/20/Szkutnia

ZK/8/FG/20/Szkutnia. Dostawa płyt OSB na potrzeby projektu „Szkutnia” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 Program Edukacja EOG/19/K3/W/0035.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Zapytanie ofertowe 

Formularz ofertowy i oświadczenie

Formularz rzeczowo-cenowy

Wzór umowy

 

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

z dn. 09.12.2020 Zawiadomienie o wyborze oferty