Razem pomagamy Ukrainie

Celem zadania „Razem pomagamy Ukrainie” jest zwiększenie efektywności działań pomocowy, zwiększenie liczby osób zaangażowanych wolontariacko i długoterminowo w pomoc Uchodźcom oraz zapobieganie traumie psychicznej na jakie rażeni są wolontariusze pracujący z dziećmi i dorosłymi uchodźcami.

Zadanie jest realizowane przez 3 organizacje, które w woj. pomorskim, szczególnie w Gdańsku, od pierwszych dni przybywania uchodźców, wzięły na siebie ciężar pierwszego kontaktu i pomocy osobom, których wojna wygnała z domu ZHP Chorągiew Gdańska prowadzi punkt recepcyjny oraz zapewnia noclegi i opiekę nad dziećmi w 4 punktach woj. pomorskiego, i koordynuje pracę wolontariuszy harcerskich.

 

Zadanie „Razem pomagamy Ukrainie” dofinansowano ze środków budżetu Państwa w wysokości 497 711,00 zł, co stanowi 100% wartości zadania publicznego.