Ogłoszenie o zamówieniu ZK/5/FG/20/Szkutnia

ZK/5/FG/20/Szkutnia. Dostawa materiałów i narzędzi na potrzeby projektu „Szkutnia” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 Program Edukacja EOG/19/K3/W/0035

Dokumenty:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Zapytanie ofertowe
  3. Formularz ofertowy i oświadczenie
  4. Formularz rzeczowo-cenowy
  5. Wzór umowy dostawy

 

Odpowiedź na pytanie dot. zapytania ofertowego

z dn 09.10.2020 Odpowiedzi na pytania

 

Zawiadomienie o wyborze oferty w częściach 1 i 3 oraz unieważnienie postępowania w części 2

z dn. 13.10.2020 Zawiadomienie o wyborze oferty części 1 i 3 unieważnienie w części 2