Ogłoszenie o zamówieniu ZK/6/FG/20/Szkutnia

ZK/6/FG/20/Szkutnia. Przeprowadzenie 83 dni  zajęć praktyczno-technicznych z zakresu szkutnictwa oraz z zakresu pracy warsztatu i procesu budowania zgodnie z projektem konstrukcji łodzi w warsztacie 4 razy w tygodniu ( wtorek, środa, czwartek, piątek)  dla łącznej grupy  20 uczestników i uczestniczek z grup A i B. Dzień szkoleniowy dla trenera to 8 h w tym jest czas na przygotowanie się do szkolenia, ewentualny dojazd, przeprowadzenie szkolenia, podsumowania szkolenia. Zajęcia są prowadzone w ciągu tygodnia poza weekendami na potrzeby projektu „Szkutnia” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 Program Edukacja EOG/19/K3/W/0035

 

Dokumenty:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Zapytanie ofertowe
  3. Formularz ofertowy i oświadczenie
  4. Wzór umowy – podmiot
  5. Wzór umowy – osoba fizyczna

 

Zawiadomienie o podsumowaniu złożonych ofert w postępowaniu na prowadzenie zajęć praktyczno-technicznych

Podsumowanie złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty części 1 i 2