Ogłoszenie o zamówieniu ZK/7/FG/20/Szkutnia

ZK/7/FG/20/Szkutnia. Dostawa narzędzi na potrzeby projektu „Szkutnia” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 Program Edukacja EOG/19/K3/W/0035.

 

Dokumenty:

Ogłoszenie o zamówieniu

Zapytanie ofertowe

Umowa dostawy

Formularz ofertowy oraz oświadczenie

Formularz rzeczowo-cenowy

 

Odpowiedź na pytanie dot. zapytania ofertowego

z dn 03.11.2020 Odpowiedzi na pytania

 

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

z dn. 06.11.2020 Zawiadomienie o wyborze oferty