PODWÓRKA SĄSIEDZKIEJ ENERGII

Ruszają rewolucje podwórkowe na Biskupiej Górce i w Nowym Porcie.
W ciągu 3 najbliższych lat dwa podwórka zlokalizowane na Biskupie Górce oraz dwa podwórka w Nowym Porcie przejdą metamorfozę.
Projekt obejmuje:
👉 porządkowanie terenu
👉 podstawowe zagospodarowanie
👉 działania społeczne wspólne z użytkownikami przestrzeni
W tym roku odbędą się konsultacje z mieszańcami i mieszkankami na temat koncepcji funkcjonalnej podwórek oraz prace porządkowe. W przyszłym roku uruchomione zostaną zadania infrastrukturalne a w ostatnim roku inicjatywy sąsiedzkie związane z utrzymaniem przestrzeni w zadowalającym wyglądzie.
W najbliższym czasie tj. 29 i 30 września odbędą się konsultacje społeczne mające na celu stworzenie wspólnej koncepcji / wizji zagospodarowania podwórek, na które serdecznie zapraszamy. Szczegóły spotkań na grafikach.
Projekt realizowany jest przez Fundację Gdańską ze środków Gminy Miasta Gdańsk w ramach realizacji projektów: „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku” oraz „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Pomorskiego na lata 2014-2020.
.