Daj przyszłość – zostań rodziną zastępczą

„Daj przyszłość – zostań rodziną zastępczą” to kampania społeczna, zachęcająca mieszkanki i mieszkańców Gdańska oraz okolicznych miejscowości do pełnienia roli zastępczych opiekunów dla potrzebujących dzieci. Szczegóły przedstawiono podczas konferencji prasowej, która odbyła się w środę, 15 listopada w Centrum Dolna Brama.

– To bardzo ważna kampania. Jest ona częścią naszej stałej pracy na rzecz szukania osób, które chcą dać ciepło i rodzinną atmosferę dzieciom, które nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach. W Gdańsku jest ponad 300 dzieci, które potrzebują pieczy zastępczej. Może to być piecza instytucjonalna, mogą to być rodziny zastępcze spokrewnione lub niespokrewnione, czasem zawodowe. Jest wiele różnych możliwości. Każda nowa rodzina i każda nowa osoba, która chce się zgłosić, aby przejść szkolenie, a następnie przyjąć dziecko jest bardzo ważna – mówiła Monika Chabior, zastępczyni prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania. – Bardzo się cieszę, że we współpracy z UNICEFem, który jest naszym stałym partnerem we wsparciu dzieci uchodźczych, które przybyły do Gdańska, a także z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, który stale koordynuje sytuację dzieci potrzebujących pieczy zastępczej, uruchomiliśmy tę wyjątkową kampanię.

Prawo wychowywania się w rodzinie

Kampania została zainicjowana w listopadzie 2023 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku i finansowana przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF. Jej celem jest promowanie rodzicielstwa zastępczego oraz szerzenie świadomości społecznej na temat zasad funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej, która często jest mylona z adopcją.

– Kampania społeczna promująca rodzicielstwo zastępcze jest dla UNICEFu jednym z priorytetowych działań. Z Gdańskiem współpracujemy na wielu polach dotyczących m.in. wspierania systemu rodziny pieczy zastępczej, przeciwdziałaniu wszelkich form przemocy wobec dzieci, zapewnianiu wsparcia psychicznego i psychospołecznego oraz wzmacnianiu systemu ochrony dzieci. Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć kampanię zarówno ze strony finansowej, merytorycznej, jak i eksperckiej. 20 listopada to Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Upamiętnia on ustanowienie Konwencji Praw Dziecka, w której jest zapis, że każde dziecko ma prawo wychowywania się w rodzinie. Dokładamy wszelkich starań, żeby te prawo było realizowane – mówiła Aleksandra Mosiołek, specjalistka ds. Ochrony dzieci z Biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce.

Rodzina potrzebna od zaraz

Aktualnie, w samym Gdańsku, aż 348 dzieci czeka na rodzinę zastępczą. To dzieci w różnym wieku, które nie mogą liczyć na opiekę swoich biologicznych rodziców. Są też wśród nich dzieci z rodzin uchodźczych.

– Najtrudniejsza sytuacja dotyczy tych dzieci, które ze względu na brak miejsc w pieczy przebywają w swoich dysfunkcyjnych rodzinach, jest ich aż 41. Środowiska oczywiście monitorowane są przez pracowników socjalnych Ośrodka co nie zmienia faktu, że dzieci natychmiast potrzebowałyby rodziny zastępczej. Niestety z roku na rok wzrasta liczba dzieci kierowanych do pieczy przez sąd. Dlatego mam wielką nadzieję, że dzięki tej kampanii znajdą się osoby, które mają w sobie dobro, miłość i będą uważne na potrzeby dzieci – mówił Maciej Bylicki, zastępca dyrektorki MOPR.

Wiele osób nie jest zainteresowanych staniem się rodzicem zastępczym z powodu różnych barier. Wśród nich znajdują się m.in. lęki związane z tym, że rodzicielstwo zastępcze ich emocjonalnie przerośnie. Częste są również obawy przed niewystarczającymi warunkami mieszkalnymi i finansowymi oraz skomplikowanymi procedurami prawnymi.

– Dzieci te bardzo często mają ciężki bagaż doświadczeń i pochodzą ze środowisk, w których nie były zaspokajane ich podstawowe potrzeby. Po odebraniu ich od biologicznych rodziców, trafiają najczęściej do instytucjonalnej pieczy zastępczej, jednak pomimo największych starań nie jest ona w stanie zastąpić prawdziwego ciepła rodzinnego domu – mówi Aleksandra Cwojdzińska-Pietruszka, kierownik Wydziału Pieczy Zastępczej gdańskiego MOPR.

Liczba osób, która jest gotowa, by zostać rodziną zastępczą jest niestety o wiele mniejsza od liczby potrzebujących dzieci. Nadrzędnym celem kampanii jest to, aby tę niekorzystną sytuację poprawić, niwelując dysproporcję.

Uzyskasz niezbędne wsparcie, wystarczy wielkie serce  

Kampania ma na celu uświadomić potencjalnych kandydatów, że najważniejsze w byciu rodzicem zastępczym jest to, by mieć w sobie pokłady miłości, ciepła, empatii i wrażliwości oraz by być obecnym w życiu dziecka. W każdym momencie można także skorzystać z ogromnej pomocy, wsparcia i szkoleń dawanych przez specjalistki i specjalistów MOPR w Gdańsku. Rodziny zastępcze nie są w tym procesie same.

– Wiele osób, które myślą o tym, żeby zostać rodzicem zastępczym ma obawy z tym związane. Czy mieszkanie, zarobki, czy ja jestem na tyle idealny, aby zostać rodzicem zastępczym. W wielu problemach Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest w stanie pomóc. Możemy wesprzeć w kwestii mieszkania, w kwestii środków na opiekę, a przede wszystkim szkolimy kandydatów to tego, aby zostali rodzicem zastępczym. Kandydatem nie trzeba być idealnym, ale wystarczająco dobrym opiekunem, który podaruje dom, podaruje ciepło i bezpieczeństwo dziecku, by miało ostoję i mogło być dzieckiem. Proces nie jest taki skomplikowany, wystarczy w MOPR złożyć wniosek. Pracownicy poprowadzą chętnych przez cały proces – dodaje Aleksandra Cwojdzińska-Pietruszka.  

Do programu może się zgłosić każdy dorosły, który chciałby odmienić życie dziecka i sprawować nad nim opiekę. Co istotne – nie trzeba być w związku małżeńskim, rodzicem zastępczym może być także singiel. Chętni przechodzą wstępną akceptację i szkolenia, które trwają 3 miesiące. Po uzyskaniu pozytywnej kwalifikacji do zostania rodzicem zastępczym – przyjmują dziecko do swojego domu. Wydział Pieczy Zastępczej zapewnia stałe wsparcie m.in. koordynatora, finansowe i szkoleniowe. Specjalistki i specjaliści Ośrodka zachęcają do kontaktu, rozmowy oraz współpracy każdą osobę, która może i chce stworzyć dziecku z trudnym bagażem doświadczeń bezpieczny dom, gdzie panują szacunek, troska i miłość. Głównym celem jest pozyskanie nowych opiekunów zastępczych dla gdańskich dzieci, które tego wsparcia bardzo potrzebują.

Daj przyszłość – zostań rodziną zastępczą

Na kampanię społeczną promującą pieczę zastępczą w Gdańsku składa się m.in. strona internetowa akcji DajPrzyszlosc.pl, spoty i audycje radiowe, kampanie digital marketingowe, kampanie w mediach społecznościowych i portalach internetowych oraz banery reklamowe w przestrzeni miasta Gdańsk i gdańskiej komunikacji miejskiej. Za realizację projektu odpowiedzialna jest gdańska agencja You’re Welcome.

Kampania jest realizowana dzięki współpracy Fundacji Gdańskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Miasta Gdańsk oraz finansowana przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF.

Więcej informacji na temat kampanii społecznej „Daj przyszłość – zostań rodziną zastępczą” dostępnych jest na stronie internetowej: www.dajprzyszlosc.pl.

Osoby, które chcą stworzyć dla potrzebujących dzieci dom, mogą zgłaszać się za pośrednictwem formularza na stronie internetowej: www.dajprzyszlosc.pl oraz kontaktując się bezpośrednio z Wydziałem Pieczy Zastępczej MOPR, przy ul. K. Leczkowa 1A, 80-432 w Gdańsku, tel.: 58 347 82 77 i 58 347 82 78. 

GEDANISTYKA – WYNIKI

Miło nam ogłosić listę tegorocznych stypendystów na studiach podyplomowych GEDANISTYKA.

Gedanistyka 2023/2024 WYNIKI

Serdecznie gratulujemy tegorocznym zwycięzcom.

Po raz siódmy startuje program stypendialny na Gedanistykę!

W tym roku aż 20 przyszłych absolwentów otrzyma finansowanie czesnego na Gedanistyce! Ruszyła VII edycja programu stypendialnego na studiach podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego, oferująca wsparcie finansowe dla najbardziej zaangażowanych w dbanie o dziedzictwo oraz tożsamość Gdańska.

Gedanistyka to wyjątkowy projekt dla Fundacji Gdańskiej. W tym roku obchodziliśmy dziesięciolecie Gednopedii – wirtualnej Encyklopedii Gdańska, która ściśle jest powiązana programem stypendialnym. Widząc zainteresowanie uczestników postanowiliśmy w tym roku ufundować nie 10, a 20 stypendiów. Cieszy nas, że możemy się przyczynić do rozwoju i utrwalania wiedzy oraz pasji o Gdańsku. – mówi Jacek Bendykowski, prezes zarządu Fundacji Gdańskiej.

Idea projektu stypendialnego prowadzonego w partnerstwie przez Fundację Gdańską, Miasto Gdańsk oraz Uniwersytet Gdański powstała w 2017 roku. Program stypendialny będzie kontynuowany w roku akademickim 2023/2024 i zakłada wyłonienie 20 osób, które otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 3 600 zł, umożliwiające bezpłatny udział w studiach podyplomowych. Nabór kandydatów do programu rozpoczął się 15 września i kończy 26 września.

Stypendia naukowe w projekcie stypendialnym przyznawane będą w drodze otwartego naboru, osobom, które uzyskają najwyższą liczbę punktów. Pod uwagę będą brane następujące kryteria:

  • dotychczasowa działalność na rzecz budowania tożsamości historycznej, lokalnej miasta Gdańska 0-4 pkt
  • propozycja praktycznego wykorzystywania wiedzy zdobytej podczas studiów podyplomowych na rzecz budowy tożsamości Gdańska 0-4 pkt
  • umiejętności i kompetencje dotyczące tworzenia tekstów naukowych oraz popularnonaukowych 0-3 pkt
  • znaczące osiągnięcia (staże, wyróżnienia lub nagrody, warsztaty, szkolenia) 0-1 pkt

To, że można uzyskać pełne stypendium na Gedanistykę już po raz siódmy świadczy o niesłabnącym głodzie wiedzy ludzi, chcących dowiedzieć się więcej o Gdańsku. Pasjonatki i pasjonatów serdecznie zapraszam do udziału w programie stypendialnym – mówi prof. Sławomir Kościelak, kierownik studiów.

Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje komisja w składzie: członkowie Komitetu Wiedzy Gedanopedii uzupełnionego o przedstawicieli: Uniwersytetu Gdańskiego oraz Urzędu Miasta Gdańsk. Na podstawie ocen komisji zostanie stworzona lista rankingowa.

Dodatkowym warunkiem uzyskania stypendium jest późniejsze zaangażowanie się w wirtualną encyklopedię Gdańska – Gedanopedię, polegające na:

  • napisaniu minimum 3 haseł dotyczących dziejów, historii lub kultury Gdańska, ze szczególnym uwzględnieniem czasów współczesnych;
  • opiece i ewentualnej aktualizacji 100 haseł dotychczas zamieszczonych w Gedanopedii, przez cały czas trwania studiów;

Wypełniony oraz podpisany wniosek o przyznanie stypendium należy dostarczyć osobiście do siedziby Fundacji Gdańskiej na ul. Rycerskiej 10 w Gdańsku lub przesłać drogą elektroniczną na adres abialy@fundacjagdanska.pl w tytule maila wpisując STYPENDIA – GEDANISTYKA do dnia 26.09.2023 do godziny 12:00. Lista rankingowa zostanie opublikowana na stronie Fundacji oraz rozesłana bezpośrednio do kandydatów w dniu 27.09.2023.

Pobierz dokumenty:

25. urodziny Fundacji Gdańskiej

Fundacja Gdańska Świętuje 25. Urodziny: Dwa i Pół Dekady Działania na Rzecz Społeczeństwa!

Chcemy serdecznie świętować wyjątkową okazję – 25. urodziny Fundacji Gdańskiej! To już dwadzieścia pięć lat, podczas których nasza fundacja pracowała nieustannie, by wspierać Gdańsk i jego mieszkańców. To również dwadzieścia pięć lat pełnych sukcesów, wyzwań i niezapomnianych chwil, które pomogły nam kształtować miasto i społeczność.

Nasza podróż rozpoczęła się kiedy to grupa pasjonatów i ludzi dobrej woli postanowiła poświęcić swój czas i energię na pomoc naszemu pięknemu miastu. Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi oraz wsparciu lokalnych firm i instytucji, staliśmy się nieodłączną częścią tkanki społecznej Gdańska.

Przez lata prowadziliśmy różnorodne projekty i inicjatywy, które miały na celu poprawę życia mieszkańców Gdańska. Nasze działania obejmują wsparcie dla edukacji, kultury, sztuki, ochrony środowiska, pomocy społecznej oraz wielu innych obszarów, które stanowią fundament naszej społeczności. Dzięki wsparciu naszych darczyńców i partnerów osiągnęliśmy wiele znaczących sukcesów.

W ciągu tych 25 lat wsparliśmy tysiące uczniów w zdobywaniu wykształcenia, wspieraliśmy lokalnych artystów i twórców, dbaliśmy o ekologię naszego regionu, pomagaliśmy potrzebującym oraz angażowaliśmy się w innowacyjne projekty społeczne.

Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć, ale wiemy, że przed nami wiele pracy. Zobowiązujemy się kontynuować naszą misję, dbając o Gdańsk i jego mieszkańców, dążąc do tworzenia jeszcze lepszego i bardziej zrównoważonego miejsca do życia.

Dziękujemy naszym darczyńcom, partnerom, wolontariuszom i wszystkim, którzy przez te lata wspierali naszą fundację. Wasza pomoc była kluczowa dla naszego sukcesu, i to dzięki Wam możemy świętować nasze srebrne jubileuszowe urodziny.

Niech te 25 lat będzie jedynie początkiem nowej, ekscytującej ery dla Fundacji Gdańskiej. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej i tworzyć lepszą przyszłość dla Gdańska i jego mieszkańców!

25. urodziny Fundacji Gdańskiej

Baltic Sail Gdańsk już za 11 dni!

Po raz dwudziesty siódmy odbędzie się święto żeglarskie Gdańska.

Od piątku 7 lipca do poniedziałku 10 lipca na Podwalu Staromiejskim przy Targu Rybnym i wzdłuż nabrzeży Motławy odbędzie się międzynarodowy Zlot Żaglowców Baltic Sail Gdańsk 2023. Do Gdańska przypłyną tradycyjne żaglowce, w tym m.in. z Finlandii, Łotwy, Litwy, Niemiec, Szwecji oraz oczywiście Polski. Jak co roku podczas Baltic Sail nie zabraknie muzyki szantowej, atrakcji dla najmłodszych w strefie edukacyjnej oraz inscenizacji historycznych z udziałem rekonstruktorów.

REJSY TRADYCYJNYMI JEDNOSTKAMI

Największą atrakcją Baltic Sail są rejsy po wodach Zatoki Gdańskiej. W tym roku na swoje pokłady zapraszają m.in: Libava, Joanna Saturna, Bryza H, Antica, Bonawentura.  Każdy rejs na tradycyjnej jednostce trwa około 3 godzin i rozpoczyna się przy Rybackim Pobrzeżu. W trakcie pierwszej części rejsu obserwować można kanał portowy wraz z jego historycznymi elementami. Po wypłynięciu za główki portu żaglowce znajdą się na Zatoce Gdańskiej i w miarę możliwości pogodowych będą pływały pod żaglami. Zakupu biletów dostępny jest na stronie internetowej balticsail.pl oraz stacjonarnie w sklepiku wydarzenia na ul. Wartkiej. Mieszkańcy Gdańska z Kartą Mieszkańca mogą skorzystać ze specjalnej zniżki.

PARADA ŻAGLOWCÓW NA ZATOKI GDAŃSKIEJ

Kulminacyjnym momentem każdego zlotu Baltic Sail jest niedzielna parada wszystkich żaglowców, jachtów żaglowych i motorowych, która odbędzie się na Zatoce Gdańskiej. W tym roku rozpocznie się ona 9 lipca.

STREFA MUZYCZNA – XXIV EDYCJA FESTIWALU „SZANTY POD ŻURAWIEM”

Festiwal „Szanty pod Żurawiem” od swoich początków towarzyszy nieprzerwanie zlotowi żaglowców Baltic Sail Gdańsk, współtworząc unikalny charakter tej imprezy. W tym roku odbędzie się już 24. edycja, podczaj której przez 3 dni i na 3 scenach zagra blisko 30 zespół szantowych, prezentując koncerty szant klasycznych, koncerty chóralne oraz ballady morskie.

Zakończył się 43. Zjazd Miast Nowej Hanzy w Toruniu

Flaga Związku Miast Nowej Hanzy trafiła do Gdańska. Tak zakończył się 43. Międzynarodowy Zjazd Miast Nowej Hanzy w Toruniu. Przez 4 dni niemal 800 przedstawicielek i przedstawicieli 73 miast hanzeatyckich dyskutowało o gospodarce, ekologii i turystyce, prezentowało swoje dziedzictwo kulturowe i zachęcało do zwiedzania swoich małych ojczyzn. Gdańsk na stoisku zapraszał na przyszłoroczny zjazd, który odbędzie się 13-16 czerwca 2024 w naszym mieście. Na wydarzenie, podczas wieczoru gdańskiego, zapraszała delegatów prezydent Aleksandra Dulkiewicz. Gościem specjalnym wydarzenia był prezydent Lech Wałęsa.

Zjazd Nowej Hanzy w Toruniu odbył się w dniach 22-25 czerwca. Spotkanie zostało zaplanowane w okresie Święta Miasta oraz w 550. rocznicę urodzin największego torunianina – Mikołaja Kopernika. Hasłem tegorocznego zjazdu było „Toruń. W orbicie miast”.

W ramach 43. Międzynarodowego Zjazdu Miast Nowej Hanzy odbył się m.in. jarmark hanzeatycki, gdzie na stoiskach prezentowały się miasta członkowskie, jarmark historyczny, jarmark rękodzieła i pokazy grup rekonstrukcyjnych. Na scenach rozmieszczonych w różnych punktach miasta można było oglądać występy grup artystycznych.

Nie zabrakło też stałych punktów każdego zjazdu. Reprezentanci miast spotkali się na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Międzynarodowego Związku Miast Nowej Hanzy, Forum Gospodarczym, posiedzeniu: Hanse-Gilde i seminarium poświęconym turystyce. Obradowały także grupy robocze dot. sprawiedliwego handlu, zrównoważonej Hanzy i HanseArtWorks.

W Toruniu odbył się także tradycyjnie Zjazd Młodej Hanzy. To spotkanie młodzieży w wieku 16-26 lat, delegatów z miast hanzeatyckich. Aktywności i rozmowy młodzieży koncentrowały się na wartościach współpracy, wolności, kultury i tolerancji.

Po raz 17. realizowany był także projekt HanseArtWorks. To działania mające na celu wspieranie i promocję artystów z miast hanzeatyckich. Tytuł tegorocznej wystawy to „Szlakiem Wspólnoty”. Gdańsk reprezentowała artystka Dorota Walentynowicz, która przedstawiła swoją pracę „Splot”.

Podczas Walnego Zgromadzenia zatwierdzono protokoły z poprzedniego zjazdu, który odbył się w maju 2022 w niemieckim Neuss oraz omawiano sprawy bieżące. Jedną z nich jest projektów wymiana uczniów szkół zawodowych (branżowych) między miastami hanzeatyckimi. Dyskutowano także nad działalnością grup roboczych skupionych w ramach Związku. Skupiono się także na organizacji kolejnych zjazdów: w roku 2024 odbędzie się on w Gdańsku, a w 2025 – w Visby w Szwecji.

Toruński Dwór Artusa gościł uczestników „Wieczoru lubeckiego” – którego gospodarzem była Lubeka. Była to okazja do przedstawienia elementów tradycji tego miasta – nie zabrakło występów muzycznych i prezentacji tradycyjnych strojów. W 1356 roku właśnie w Lubece miał miejsce pierwszy zjazd członków Hanzy, a miasto stało się stolicą związku. Nowa Hanza w nawiązaniu do historii i tradycji za główną siedzibę także obrała sobie Lubekę. Stąd co roku, niezależnie, w którym mieście odbywa się zjazd, jego uczestnicy mogą wziąć udział w lubeckim wieczorze.

Podczas oficjalnych spotkań Gdańsk reprezentowali: Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, Monika Chabior, zastępczyni prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania, Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu oraz radni miasta Gdańska: Mateusz Skarbek i Łukasz Bejm.

Zmiana zaczyna się tutaj

W dniach 13-16 czerwca 2024 roku 44. Międzynarodowy Zjazd Miast Nowej Hanzy odbędzie się w Gdańsku. Wizyta naszej delegacji w Toruniu była okazją do zaproszenia na przyszłoroczne spotkanie, ale także przedsmakiem planowanych wydarzeń. Na Nowym Rynku można było odwiedzić gdańskie stoisko, które zdecydowanie wyróżniało się na tle pozostałych. W dwóch czerwonych kontenerach, na których dachu stanęła instalacja przedstawiająca stoczniowe dźwigi, można było porozmawiać o ofercie turystycznej i kulturalnej, przeżyć wirtualny lot nad głównym miastem w goglach VR, zakupić gadżety promocyjne i odpocząć w zielonej strefie relaksu. W piątek, drugiego dnia zjazdu, na Rynku Nowomiejskim koncertował także mobilny carillon.

Po 27 latach Zjazd hanzeatycki wraca do Gdańska, poprzedni bowiem odbył się w 1997 roku, z okazji 1000-lecia miasta.

O idei i planach na przyszły rok, w toruńskim Dworze Artusa, opowiadała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

– Dziś wspólnie tworzymy historię, która od połowy XII wieku łączy nas i naszych przodków. Te pokolenia łączy wartość bliska Gdańskowi – solidarność, która od lat jest też mottem naszego miasta. Członkostwo w Hanzie nigdy nie opierało się na przymusie. Nasi przodkowie chcieli łączyć społeczność mieszkającą wokół Bałtyku – mówiła prezydent Aleksandra Dulkiewicz podczas wieczoru gdańskiego. – Zmiana zaczyna się tutaj – to hasło przewodnie przyszłorocznego Międzynarodowego Zjazdu Nowej Hanzy w Gdańsku. To hasło, które łączy w sobie dwie cechy: podkreślanie ciągłości naszych działań i konieczność dostosowania się do nowoczesności. Zmiana, która zaczyna się tutaj, to innowacje społeczne, wzrost oparty na wartościach i integracja. Kontynuując nasze dziedzictwo, nasze wspólne cele i kulturę, nie możemy dziś zapominać o tym, że nic nie jest nam dane raz na zawsze. Zarówno wolność, jak i dobro naszej planety, to wartości, które musimy nieustannie pielęgnować i szanować, a w razie potrzeby umieć o nie walczyć. Jednak z pewnością nie uda nam się tego osiągnąć bez zaangażowania przedstawicieli młodszego pokolenia. Dlatego tak ważne musi być dla nas wspieranie Młodej Hanzy. Zegar na ratuszu zaczął już odliczać godziny do Waszego przyjazdu do Gdańska. Do zobaczenia w przyszłym roku – zakończyła prezydent Dulkiewicz.

Gościem specjalnym spotkania był prezydent Lech Wałęsa, który także nawiązał do obecności młodych osób z krajów hanzeatyckich.

– Musicie zacząć robić porządek – zaapelował do młodych prezydent Lech Wałęsa. – Wasze pokolenie ma największą szansę w sztafecie pokoleń. Na pokój, na rozwój i dobrobyt. Tylko musicie odczytać wyzwania tych czasów.

Podczas wydarzenia Marcin Czyżniewski, przewodniczący Rady Miasta Torunia oraz Zbigniew Fiderewicz i Paweł Gulewski, zastępcy prezydenta Torunia wręczyli Aleksandrze Dulkiewicz Medal Pamiątkowy Roku Mikołaja Kopernika (1473-2023), honorujący miasto Gdańsk jako zasłużone dla przechowania tradycji kopernikańskiej w Polsce i na świecie. Z okazji Roku Kopernikańskiego pamiątkową plakietę dla miasta Gdańska przekazał także marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbeck.

 

Flaga Hanzy Trafiła do Gdańska

Przekazaniem flagi Związku Miast Nowej Hanzy oraz intronizacją Króla Kurkowego zakończyło się podwójne świętowanie – 43. Międzynarodowego Zjazdu Miast Nowej Hanzy i Święta Miasta Torunia.

Oficjalną uroczystość zakończenia zjazdu poprzedziła barwna parada, która przy dźwiękach Orkiestry Wojskowej przeszła z Rynku Nowomiejskiego na Rynek Staromiejski. Reprezentacjom miast Nowej Hanzy towarzyszyły też poczty sztandarowe i przedstawiciele Bractw Kurkowych, którzy tego dnia przeżywali tradycyjną intronizację Króla Kurkowego.

Ostatnim elementem zjazdu było przekazanie flagi Związku Miast Nowej Hanzy organizatorowi przyszłorocznej edycji wydarzenia, czyli Gdańskowi. Flagę na ręce Moniki Chabior, zastępczyni prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania, wręczyli Michał Zaleski, prezydent Torunia oraz przewodniczący Międzynarodowego Związku Miast Nowej Hanzy, Jan Lindenau.

– Za rok spotkamy się w Gdańsku, mieście wolności, równości, solidarności, miejscu, które nad życie kocha demokrację. Bardzo się cieszę, że będziecie gośćmi tego wydarzenia i stworzycie je razem z nami – zwróciła się do uczestników Monika Chabior.

44. Międzynarodowe Dni Hanzy w Gdańsku

44. Międzynarodowe Dni Hanzy w Gdańsku będą platformą dla liderów, przedsiębiorców, naukowców, twórców i innowatorów, którzy chcą kształtować świat jutra. Gdańsk był już gospodarzem Dni Hanzy w 1997 roku. Jako miasto, które przeszło długą drogę od hanzeatyckiego portu do symbolu walki o wolność, jest miejscem, które pokazuje, jak dziedzictwo kulturowe i historyczne może inspirować do tworzenia lepszej przyszłości. Dziedzictwo kulturowe miast hanzeatyckich jest nie tylko reliktem przeszłości, ale także siłą napędową przyszłości. To pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego jest kluczem do stworzenia przyszłości, która będzie zarówno szanować tradycję, jak i zorientować się na innowacje. Hanzeatyckie Dni 2024 przyniosą wizję europejskiej współpracy i wspólne dążenie do stworzenia lepszego, bardziej zrównoważonego jutra.

Wydarzenia w Gdańsku będą odbywać się m.in. w Teatrze Szekspirowskim, Europejskim Centrum Solidarności, na terenach postoczniowych, Długim Pobrzeżu i na terenie Międzynarodowych Targów Gdańskich.

Koordynatorem programu przyszłorocznego zjazdu jest Fundacja Gdańska. Powstała już także dedykowana strona internetowa Gdansk 2024 – International Hanseatic Days.

Gdańsk w Hanzie 

Międzynarodowe Zjazdy Hanzy to okazja do podtrzymywania tradycji, europejskiej integracji oraz nawiązywania kontaktów gospodarczych i kulturalnych między zrzeszonymi miastami. Poza atrakcjami kulturalnymi odbędą się także spotkania oficjalne, podczas których będą poruszane m.in. tematy dotyczące współpracy gospodarczej i turystyki.

Przynależność Gdańska do związku kupieckiego miast Hanzy i zaangażowanie w sprawy wspólnoty hanzeatyckiej sięga XIV w. W 2021 roku Gdańsk obchodził 660. rocznicę swego pierwszego uczestnictwa w Zjeździe „Starej” Hanzy. Ten historyczny Zjazd odbył się w 1361 roku w mieście Greifswald. Dzięki przywilejom uzyskanym w licznych państwach Europy, kupcom gdańskim przysługiwały szerokie uprawnienia żeglugi i handlu międzynarodowego. Przy okazji wymiany handlowej, następowała wymiana myśli, wzorców prawa oraz styk różnych kultur.

Gdańsk należy do Nowej Hanzy od 1993 roku. 26 czerwca 1997 odbył się tu XVII zjazd z udziałem przedstawicieli 106 miast; honorowymi gośćmi byli prezydenci Polski i Niemiec. Obecnie do Hanzy należy ponad 200 miast z 16 państw, w tym 12 miast polskich: Białogard, Braniewo, Chełmno, Gdańsk, Kołobrzeg, Koszalin, Kraków, Sławno, Stargard Szczeciński, Strzelce Opolskie, Toruń i Wrocław.

Pełną listę gospodarzy oraz więcej informacji o Hanzie można znaleźć na portalu gdansk.pl.

Święto Wolności i Praw Obywatelskich

Wolność i prawa obywatelskie w Gdańsku będziemy świętować bogatym programem trzydniowych wydarzeń, 2–4 czerwca. Zaproszenie jest otwarte dla wszystkich, udział w większości wydarzeń jest bezpłatny. W programie m.in. koncert najlepszych polskich artystów, debaty o przeszłości i przyszłości nie tylko przy okrągłym stole, spotkania z bohaterami ostatnich dziesięcioleci, seminaria i konferencje.

– Ostatnie społeczne i polityczne wydarzenia, które obserwujemy, nie tylko w Polsce, pokazują, że prawa obywatelskie, demokracja, samorządność, wolność i praworządność są wartościami, o które trzeba dbać w sposób szczególny. Dlatego charakter naszego święta to nie tylko upamiętnianie rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów. Z jednej strony przypominamy o tej dacie, ale chcemy także poddać refleksji kondycję dzisiejszej obywatelskości i nas jako społeczeństwa – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Święto Wolności i Praw Obywatelskich obchodzone jest w rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 roku – pierwszych po II wojnie światowej częściowo wolnych wyborów do Sejmu i całkowicie wolnych do Senatu. W konsekwencji ówczesnego głosowania komuniści musieli podzielić się władzą, a demokratyzacja państwa stała się faktem. Wydarzenie ma charakter obywatelski, do Gdańska zjeżdżają organizacje pozarządowe z całej Polski.

2 czerwca, piątek

Głównym centrum wydarzeń będzie miejsce narodzin Solidarności – tereny postoczniowe.

Na początek Forum Idei i Praktyki | Solidarni w Rozwoju. Wydarzenie adresowane jest do wszystkich, którzy pracują z ludźmi i dla ludzi, zarówno w obszarze publicznym, jak i pozarządowym. Hasło wywoławcze debat i seminariów brzmi: Energia społeczna pokoleń. Początek 2 czerwca w samo południe – w audytorium Europejskiego Centrum Solidarności. Forum potrwa do godz. 18.00. Wstęp wolny.

Wieczorem zaplanowano koncert pod hasłem: Pokolenia wolności. Muzycy różnych generacji będą śpiewać o Polsce, wolności, nas samych. Wśród wykonawców m.in. Kayah, Varius Manx i Kasia Stankiewicz, Doda, Michał Szpak, Big Cyc, Kamil Bednarek, LemON, Lombard czy Voo Voo. Bramy wejściowe na plac Zebrań Ludowych zostaną otwarte o godz. 19. Koncert rozpocznie się pół godziny później. Wstęp wolny.

3 czerwca, sobota

W samo południe na Drodze do Wolności przy wejściu głównym do ECS rozpocznie się akcja profrekwencyjna pod hasłem – Nie śpij, bo Cię przegłosują. Intencją jest zachęcenie wszystkich obywatelek i obywateli do wzięcia udziału w jesiennych wyborach parlamentarnych. Co ciekawe, hasło pochodzi z 1989 roku i poprowadziło do zwycięstwa demokratycznych kandydatów na posłów i senatorów.

3 i 4 czerwca, sobota – niedziela

W sobotę i niedzielę warto przybyć na tereny postoczniowe. Na Drodze do Wolności, placu Porozumienia Gdańskiego (obok dawnego budynku dyrekcji) i na terenie dawnej stołówki realizowany będzie bardzo bogaty program wydarzeń przygotowany przez organizacje pozarządowe. W tym roku do Gdańska przybędzie 150 organizacji pozarządowych, ruchów obywatelskich i grup nieformalnych z całej Polski, m.in. Łodzi, Krakowa, Warszawy, Iławy, Kwidzyna, Leszna i oczywiście Gdańska. Dołączyć może każdy. Aktywiści spotykają się z obywatelkami i obywatelami indywidualnie, a także podczas publicznych debat, warsztatów i prelekcji. Doświadczeniem poprzednich lat, tam będzie dochodzić do wymiany doświadczeń, prezentacji inicjatyw społecznych i obywatelskich realizowanych w Polsce i za granicą, zawiązywania partnerstw i uruchamiania nowych inicjatyw.

– W tym roku spotykamy się pod hasłem Pokoleń Wolności. Chcemy przyjrzeć się różnym problemom i zjawiskom społecznym z perspektywy czterech dekad. Trzech, które już upłynęły i czwartej, którą piszemy teraz wszyscy razem – mówi Jacek Bendykowski, prezes Fundacji Gdańskiej.

7 głównych rozmów zostanie poświęconych – Pokoleniom wolności. Zaproszeni goście mają dyskutować o 34 latach, podczas których Polska i życie obywateli niezwykle się zmieniło – tematach tabu, lękach, rozrywce, serialach. Udział w debatach wezmą m.in. Elżbieta Zapendowska, Daniel Qczaj, Piotr Cyrwus, Andrzej Wrona czy Zygmunt Chajzer.

Strefa Społeczna 3 czerwca będzie otwarta w godz. 11.00–22.00, a 4 czerwca w godz. 11.00–17.30.

W tych dniach warto odwiedzić również Forum Partycypacji Społecznej, czyli stoiska jednostek miejskich i wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Tam będzie można dowiedzieć się o możliwościach uczestniczenia w działaniach miasta, prowadzonych programach, pracy poszczególnych wydziałów i jednostek oraz podzielić się swoimi uwagami i spostrzeżeniami. Forum, inicjatywa Fundacji RC, zostanie zlokalizowane na terenie dawnej stołówki stoczniowej, w nowo zaaranżowanej przez Fundację Gdańską przestrzeni przy historycznej stoczniowej Bramie nr 2. Czynne będzie 3 i 4 czerwca w godz. 10.00–15.00. Wstęp wolny.

Te dwa dni wypełni program wydarzeń realizowanych w Europejskim Centrum Solidarności. Po wystawie stałej będą oprowadzać szlakiem wspomnień uczestnicy i świadkowie wyborów 4 czerwca. Przyjazd zapowiedziało ponad 100 młodych parlamentarzystek i parlamentarzystów z całej Polski, można dołączyć do otwartych obrad Parlamentu Młodych RP. W ogrodzie zimowym zaplanowano kilka debat przy okrągłym stole. Będą spotkania z prof. Adamem Strzemboszem, pierwszym prezesem Sądu Najwyższego i przewodniczącym Trybunału Stanu oraz z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. Można wziąć udział w seminarium dotyczącym integracji migrantów czy w otwartej konferencji – Moda w PRL. Zarówno 3, jak i 4 czerwca bilet na wystawę stałą i wystawę czasową STOCZNIA będzie można kupić w promocyjnej cenie 10 zł. Informacje i bilety na stronie Europejskiego Centrum Solidarności.

Szczegółowy program godzinowy Święta Wolności i Praw Obywatelskich dostępny jest na stronie poświęconej obchodom 4 czerwca.

Juwenalia Gdańskie 2023

Brodka, Oki, Michał Wiśniewski, Łydka Grubasa, Natalia Szroeder, Kizo, Nocny Kochanek – to między innymi Ci artyści rozgrzeją publiczność tegorocznych Juwenaliów Gdańskich. Bilety już od 30 złotych. Kolejne ogłoszenia wkrótce!

 

Juwenalia Gdańskie to jedno z najbardziej wyczekiwanych przez studentów z całego kraju wydarzeń. W tym roku potrwają aż 2 dni! 19 i 20 maja na Scenie Głównej wystąpi 8 znakomitych artystów muzycznych oraz przynajmniej 4 osoby ze świata kultury na scenie TalkStage. Tegoroczna edycja, organizowana przez sześć uczelni publicznych, będzie wyjątkowo intensywna i rozrywkowa. Przygotowano wiele atrakcji, które pozwolą na dawkę świetnej zabawy i niezapomniane wrażenia. Impreza odbędzie się na Placu Zebrań Ludowych w Gdańsku. Juwenalia to doskonała okazja, by poznać nowych ludzi, zintegrować się ze środowiskiem akademickim i, przede wszystkim, dobrze się bawić.

 

Akademia Muzyczna, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański po raz kolejny łączą siły, by zorganizować niezwykłe wydarzenie studenckie, we współpracy z Fundacją Gdańską. Już po raz czwarty, Gdańskie uczelnie postanowiły stworzyć wyjątkową okazję dla studentów, by w atmosferze dobrej zabawy i integracji spędzić czas w gronie rówieśników z różnych środowisk akademickich. Przygotowane przez organizatorów atrakcje z pewnością zadowolą nawet najbardziej wymagających uczestników. Tegoroczna edycja studenckiego święta zapowiada się niezwykle obiecująco, więc warto już teraz zaplanować udział w tym wyjątkowym wydarzeniu.

 

Kto wystąpi?

Większy obszar imprezy, Scena Główna, a na niej 8 polskich artystów, którzy zachwycą publiczność swoim niepowtarzalnym stylem muzycznym. Oraz tegoroczna nowość – TalkStage, gdzie do rozmów organizatorzy zaprosili influencerów – pierwsze ogłoszenia wciąż przed uczestnikami. Na Scenie Głównej wystąpią między innymi: Oki, Kizo, Natalia Szroeder, Michał Wiśniewski oraz Brodka. Nie zabraknie również zespołów – swoimi brzmieniami rozgrzewać będą Nocny Kochanek oraz Łydka Grubasa. Plac Zebrań Ludowych ponownie wypełni się tłumem ludzi czekających pod sceną na swoich ulubionych artystów. W tegorocznej edycji będzie on tętnił życiem, aż przez dwa dni. „Organizatorzy przygotowali tyle występów, że nie sposób zmieścić ich w jednym dniu. Dzięki temu mamy nie jeden, a dwa dni dobrej zabawy! To zdecydowanie wyróżnia Juwenalia Gdańskie na tle innych festiwali studenckich” – mówi studentka dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Czwarta edycja dostarczy wszystkim zainteresowanym emocji na dłużej. Line-up powstał w oparciu o głosy uczestników trzeciej edycji Juwenali Gdańskich. Organizatorzy dbają, aby usatysfakcjonować różne gusta muzyczne wszystkich uczestników, co zawsze jest głównym celem imprezy.

 

Bilety

Obecnie kończy sprzedaż biletów online na Juwenalia Gdańskie 2023 w I puli, w której ceny prezentują się następująco:

Bilet studencki – 30 zł

Bilet normalny – 85 zł

Karnet studencki – 50 zł

Karnet normalny – 135 zł

 

W dniu 5.05 uruchomiona zostanie II pula:

Bilet studencki – 40 zł

Bilet normalny – 100 zł

Karnet studencki – 70 zł

Karnet normalny – 150 zł

 

Zaś w pierwszym dniu koncertów obowiązywać będzie III pula:

Bilet studencki – 50 zł

Bilet normalny – 120 zł

Karnet studencki – 85 zł

Karnet normalny – 180 zł

 

Bilety można kupić przez stronę Biletomat.pl: https://www.biletomat.pl/juwenalia-gdanskie-2023-996/

Bilety studenckie obowiązują na podstawie ważnej legitymacji studenckiej dla studentów i doktorantów wszystkich uczelni publicznych lub prywatnych w Polsce oraz legitymacji międzynarodowej ISIC.

 

Co ważne, osoby niepełnoletnie w wieku od 8 do 16 lat są uprawnione do wstępu na Juwenalia Gdańskie wyłącznie w towarzystwie pełnoletniego opiekuna prawnego lub faktycznego, zaś osoby w wieku do 8 roku życia mają wstęp bezpłatny, jednak muszą przebywać na terenie tylko pod opieką opiekuna prawnego. Pozostałe niezbędne informacje znajdują się w regulaminie wydarzenia dostępnym na stronie www.juwenaliagdanskie.pl

 

Strefa Beauty oraz inne atrakcje

W tym roku organizatorzy postanowili wprowadzić do programu Juwenaliów Gdańskich zupełną nowość – Strefę Beauty. To idealna okazja dla wszystkich uczestników, którzy chcą dodać swojemu koncertowemu look’owi odrobinę szaleństwa i kolorów. W ramach tej strefy będzie można skorzystać z profesjonalnych usług z zakresu makijażu i fryzjerstwa, w tym m.in. kolorowych warkoczyków oraz brokatu i diamencików na twarzy. To niezwykła okazja, aby poczuć się wyjątkowo i wyróżnić się na tle tłumu podczas Juwenaliów. Na terenie festiwalu znajdować się będzie również Strefa Gastronomiczna, gdzie uczestników karmić będzie 20 Food Trucków, Alko Strefa oraz Strefa Studencka, gdzie wszystkie 6 uczelni przygotowują atrakcje, m.in. boisko do flanek, festiwal kolorów, tor przeszkód z Alko- i Narkogoglami, turniej Beerponga i różne aktywności, przyszykowane przez uczelnie organizujące juwenalia.

 

Jak dojechać na Juwenalia Gdańskie? Najlepiej z Jakdojade! W aplikacji lub na stronie: https://jakdojade.pl/GDANSK/trasa sprawdzicie trasy i kupicie bilet. Widzimy się na miejscu!

 

Zachęcamy do śledzenia informacji o Juwenaliach Gdańskich 2023:

juwenaliagdanskie.pl

facebook.com/JuwenaliaGdanskie

instagram.com/juwenaliagdanskie

 

 

Organizatorzy:

Fundacja Gdańska

Politechnika Gdańska

Uniwersytet Gdański

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Akademia Sztuk Pięknych

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu

Gdański Uniwersytet Medyczny

Partner Główny:

Miasto Gdańsk

Sponsor Główny:

Perła Browary Lubelskie S.A.

Uczelnia Partnerska:

Uniwersytet WSB Merito Gdańsk

 

Partnerzy:

Converse

BMW Bawaria Motors Gdańsk

Jakdojade

DiP Events

Gdański Archipelag Kultury

Scena Muzyczna

Biletomat.pl

Studio ID

Hotel Sadova

 

Patroni Medialni:

Trojmiasto.pl

Gdansk.pl

Radio ESKA

dlastudenta.pl

 

 

Różowe skrzyneczki zawisną w Gdańsku

Szkoły, instytucje czy organizacje pozarządowe zostaną wyposażone w różowe skrzyneczki, które w ramach współpracy zostały sfinansowane ze środków UNICEF. Łącznie w przestrzeni miejskiej pojawi się ich ponad tysiąc. Działanie to ma na celu walkę z wykluczeniem menstruacyjnym i zapewnienie powszechnego dostępu do bezpłatnych środków higieny na czas menstruacji.

Zgodnie z hasłem „Weź, jeśli potrzebujesz, zostaw, jeśli masz nadmiar” w przekazanych skrzyneczkach dostępne są bezpłatne środki menstruacyjne w postaci podpasek i tamponów. Szkoły, organizacje pozarządowe i instytucje, które wyraziły zainteresowanie akcją, będą dbać o uzupełnienie środków higieny we własnym zakresie.

Część zakupionych ze środków UNICEF skrzyneczek zawiśnie w gdańskich placówkach edukacyjnych. Natomiast zainteresowane organizacje pozarządowe i instytucje, z których mogą korzystać mieszkańcy Gdańska, mogą zgłaszać się po nie poprzez wypełnienie formularza online.

Zgłoś się po różową skrzyneczkę

W grudniu 2019 roku zawisła pierwsza różowa skrzyneczka wypełniona podpaskami w Centrum Praw Kobiet we Wrocławiu. Znajdują się dziś one w szkołach, bursach, placówkach edukacyjnych, szpitalach, kinach, bibliotekach, teatrach w całej Polsce. W Gdańsku zawisły dotychczas w budynkach Rady Miasta Gdańska, Gdańskiego Centrum Świadczeń, Zespołach Obsługi Mieszkańców czy w części szkół.

Wykluczenie menstruacyjne dotyka w całej Polsce blisko 500 000 osób, których nie stać na zakup podpasek czy tamponów. 21% uczennic jest zmuszonych wyjść z zajęć szkolnych z powodu braku podpaski, a 10% w ogóle nie wychodzi z tego powodu z domu. 42% rodzin nie rozmawia w domu o miesiączce, natomiast 43% nastolatek unika poruszania tematu okresu z ojcem.

Projekt realizowany przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).