Zakończył się 43. Zjazd Miast Nowej Hanzy w Toruniu

Flaga Związku Miast Nowej Hanzy trafiła do Gdańska. Tak zakończył się 43. Międzynarodowy Zjazd Miast Nowej Hanzy w Toruniu. Przez 4 dni niemal 800 przedstawicielek i przedstawicieli 73 miast hanzeatyckich dyskutowało o gospodarce, ekologii i turystyce, prezentowało swoje dziedzictwo kulturowe i zachęcało do zwiedzania swoich małych ojczyzn. Gdańsk na stoisku zapraszał na przyszłoroczny zjazd, który odbędzie się 13-16 czerwca 2024 w naszym mieście. Na wydarzenie, podczas wieczoru gdańskiego, zapraszała delegatów prezydent Aleksandra Dulkiewicz. Gościem specjalnym wydarzenia był prezydent Lech Wałęsa.

Zjazd Nowej Hanzy w Toruniu odbył się w dniach 22-25 czerwca. Spotkanie zostało zaplanowane w okresie Święta Miasta oraz w 550. rocznicę urodzin największego torunianina – Mikołaja Kopernika. Hasłem tegorocznego zjazdu było „Toruń. W orbicie miast”.

W ramach 43. Międzynarodowego Zjazdu Miast Nowej Hanzy odbył się m.in. jarmark hanzeatycki, gdzie na stoiskach prezentowały się miasta członkowskie, jarmark historyczny, jarmark rękodzieła i pokazy grup rekonstrukcyjnych. Na scenach rozmieszczonych w różnych punktach miasta można było oglądać występy grup artystycznych.

Nie zabrakło też stałych punktów każdego zjazdu. Reprezentanci miast spotkali się na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Międzynarodowego Związku Miast Nowej Hanzy, Forum Gospodarczym, posiedzeniu: Hanse-Gilde i seminarium poświęconym turystyce. Obradowały także grupy robocze dot. sprawiedliwego handlu, zrównoważonej Hanzy i HanseArtWorks.

W Toruniu odbył się także tradycyjnie Zjazd Młodej Hanzy. To spotkanie młodzieży w wieku 16-26 lat, delegatów z miast hanzeatyckich. Aktywności i rozmowy młodzieży koncentrowały się na wartościach współpracy, wolności, kultury i tolerancji.

Po raz 17. realizowany był także projekt HanseArtWorks. To działania mające na celu wspieranie i promocję artystów z miast hanzeatyckich. Tytuł tegorocznej wystawy to „Szlakiem Wspólnoty”. Gdańsk reprezentowała artystka Dorota Walentynowicz, która przedstawiła swoją pracę „Splot”.

Podczas Walnego Zgromadzenia zatwierdzono protokoły z poprzedniego zjazdu, który odbył się w maju 2022 w niemieckim Neuss oraz omawiano sprawy bieżące. Jedną z nich jest projektów wymiana uczniów szkół zawodowych (branżowych) między miastami hanzeatyckimi. Dyskutowano także nad działalnością grup roboczych skupionych w ramach Związku. Skupiono się także na organizacji kolejnych zjazdów: w roku 2024 odbędzie się on w Gdańsku, a w 2025 – w Visby w Szwecji.

Toruński Dwór Artusa gościł uczestników „Wieczoru lubeckiego” – którego gospodarzem była Lubeka. Była to okazja do przedstawienia elementów tradycji tego miasta – nie zabrakło występów muzycznych i prezentacji tradycyjnych strojów. W 1356 roku właśnie w Lubece miał miejsce pierwszy zjazd członków Hanzy, a miasto stało się stolicą związku. Nowa Hanza w nawiązaniu do historii i tradycji za główną siedzibę także obrała sobie Lubekę. Stąd co roku, niezależnie, w którym mieście odbywa się zjazd, jego uczestnicy mogą wziąć udział w lubeckim wieczorze.

Podczas oficjalnych spotkań Gdańsk reprezentowali: Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, Monika Chabior, zastępczyni prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania, Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu oraz radni miasta Gdańska: Mateusz Skarbek i Łukasz Bejm.

Zmiana zaczyna się tutaj

W dniach 13-16 czerwca 2024 roku 44. Międzynarodowy Zjazd Miast Nowej Hanzy odbędzie się w Gdańsku. Wizyta naszej delegacji w Toruniu była okazją do zaproszenia na przyszłoroczne spotkanie, ale także przedsmakiem planowanych wydarzeń. Na Nowym Rynku można było odwiedzić gdańskie stoisko, które zdecydowanie wyróżniało się na tle pozostałych. W dwóch czerwonych kontenerach, na których dachu stanęła instalacja przedstawiająca stoczniowe dźwigi, można było porozmawiać o ofercie turystycznej i kulturalnej, przeżyć wirtualny lot nad głównym miastem w goglach VR, zakupić gadżety promocyjne i odpocząć w zielonej strefie relaksu. W piątek, drugiego dnia zjazdu, na Rynku Nowomiejskim koncertował także mobilny carillon.

Po 27 latach Zjazd hanzeatycki wraca do Gdańska, poprzedni bowiem odbył się w 1997 roku, z okazji 1000-lecia miasta.

O idei i planach na przyszły rok, w toruńskim Dworze Artusa, opowiadała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

– Dziś wspólnie tworzymy historię, która od połowy XII wieku łączy nas i naszych przodków. Te pokolenia łączy wartość bliska Gdańskowi – solidarność, która od lat jest też mottem naszego miasta. Członkostwo w Hanzie nigdy nie opierało się na przymusie. Nasi przodkowie chcieli łączyć społeczność mieszkającą wokół Bałtyku – mówiła prezydent Aleksandra Dulkiewicz podczas wieczoru gdańskiego. – Zmiana zaczyna się tutaj – to hasło przewodnie przyszłorocznego Międzynarodowego Zjazdu Nowej Hanzy w Gdańsku. To hasło, które łączy w sobie dwie cechy: podkreślanie ciągłości naszych działań i konieczność dostosowania się do nowoczesności. Zmiana, która zaczyna się tutaj, to innowacje społeczne, wzrost oparty na wartościach i integracja. Kontynuując nasze dziedzictwo, nasze wspólne cele i kulturę, nie możemy dziś zapominać o tym, że nic nie jest nam dane raz na zawsze. Zarówno wolność, jak i dobro naszej planety, to wartości, które musimy nieustannie pielęgnować i szanować, a w razie potrzeby umieć o nie walczyć. Jednak z pewnością nie uda nam się tego osiągnąć bez zaangażowania przedstawicieli młodszego pokolenia. Dlatego tak ważne musi być dla nas wspieranie Młodej Hanzy. Zegar na ratuszu zaczął już odliczać godziny do Waszego przyjazdu do Gdańska. Do zobaczenia w przyszłym roku – zakończyła prezydent Dulkiewicz.

Gościem specjalnym spotkania był prezydent Lech Wałęsa, który także nawiązał do obecności młodych osób z krajów hanzeatyckich.

– Musicie zacząć robić porządek – zaapelował do młodych prezydent Lech Wałęsa. – Wasze pokolenie ma największą szansę w sztafecie pokoleń. Na pokój, na rozwój i dobrobyt. Tylko musicie odczytać wyzwania tych czasów.

Podczas wydarzenia Marcin Czyżniewski, przewodniczący Rady Miasta Torunia oraz Zbigniew Fiderewicz i Paweł Gulewski, zastępcy prezydenta Torunia wręczyli Aleksandrze Dulkiewicz Medal Pamiątkowy Roku Mikołaja Kopernika (1473-2023), honorujący miasto Gdańsk jako zasłużone dla przechowania tradycji kopernikańskiej w Polsce i na świecie. Z okazji Roku Kopernikańskiego pamiątkową plakietę dla miasta Gdańska przekazał także marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbeck.

 

Flaga Hanzy Trafiła do Gdańska

Przekazaniem flagi Związku Miast Nowej Hanzy oraz intronizacją Króla Kurkowego zakończyło się podwójne świętowanie – 43. Międzynarodowego Zjazdu Miast Nowej Hanzy i Święta Miasta Torunia.

Oficjalną uroczystość zakończenia zjazdu poprzedziła barwna parada, która przy dźwiękach Orkiestry Wojskowej przeszła z Rynku Nowomiejskiego na Rynek Staromiejski. Reprezentacjom miast Nowej Hanzy towarzyszyły też poczty sztandarowe i przedstawiciele Bractw Kurkowych, którzy tego dnia przeżywali tradycyjną intronizację Króla Kurkowego.

Ostatnim elementem zjazdu było przekazanie flagi Związku Miast Nowej Hanzy organizatorowi przyszłorocznej edycji wydarzenia, czyli Gdańskowi. Flagę na ręce Moniki Chabior, zastępczyni prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania, wręczyli Michał Zaleski, prezydent Torunia oraz przewodniczący Międzynarodowego Związku Miast Nowej Hanzy, Jan Lindenau.

– Za rok spotkamy się w Gdańsku, mieście wolności, równości, solidarności, miejscu, które nad życie kocha demokrację. Bardzo się cieszę, że będziecie gośćmi tego wydarzenia i stworzycie je razem z nami – zwróciła się do uczestników Monika Chabior.

44. Międzynarodowe Dni Hanzy w Gdańsku

44. Międzynarodowe Dni Hanzy w Gdańsku będą platformą dla liderów, przedsiębiorców, naukowców, twórców i innowatorów, którzy chcą kształtować świat jutra. Gdańsk był już gospodarzem Dni Hanzy w 1997 roku. Jako miasto, które przeszło długą drogę od hanzeatyckiego portu do symbolu walki o wolność, jest miejscem, które pokazuje, jak dziedzictwo kulturowe i historyczne może inspirować do tworzenia lepszej przyszłości. Dziedzictwo kulturowe miast hanzeatyckich jest nie tylko reliktem przeszłości, ale także siłą napędową przyszłości. To pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego jest kluczem do stworzenia przyszłości, która będzie zarówno szanować tradycję, jak i zorientować się na innowacje. Hanzeatyckie Dni 2024 przyniosą wizję europejskiej współpracy i wspólne dążenie do stworzenia lepszego, bardziej zrównoważonego jutra.

Wydarzenia w Gdańsku będą odbywać się m.in. w Teatrze Szekspirowskim, Europejskim Centrum Solidarności, na terenach postoczniowych, Długim Pobrzeżu i na terenie Międzynarodowych Targów Gdańskich.

Koordynatorem programu przyszłorocznego zjazdu jest Fundacja Gdańska. Powstała już także dedykowana strona internetowa Gdansk 2024 – International Hanseatic Days.

Gdańsk w Hanzie 

Międzynarodowe Zjazdy Hanzy to okazja do podtrzymywania tradycji, europejskiej integracji oraz nawiązywania kontaktów gospodarczych i kulturalnych między zrzeszonymi miastami. Poza atrakcjami kulturalnymi odbędą się także spotkania oficjalne, podczas których będą poruszane m.in. tematy dotyczące współpracy gospodarczej i turystyki.

Przynależność Gdańska do związku kupieckiego miast Hanzy i zaangażowanie w sprawy wspólnoty hanzeatyckiej sięga XIV w. W 2021 roku Gdańsk obchodził 660. rocznicę swego pierwszego uczestnictwa w Zjeździe „Starej” Hanzy. Ten historyczny Zjazd odbył się w 1361 roku w mieście Greifswald. Dzięki przywilejom uzyskanym w licznych państwach Europy, kupcom gdańskim przysługiwały szerokie uprawnienia żeglugi i handlu międzynarodowego. Przy okazji wymiany handlowej, następowała wymiana myśli, wzorców prawa oraz styk różnych kultur.

Gdańsk należy do Nowej Hanzy od 1993 roku. 26 czerwca 1997 odbył się tu XVII zjazd z udziałem przedstawicieli 106 miast; honorowymi gośćmi byli prezydenci Polski i Niemiec. Obecnie do Hanzy należy ponad 200 miast z 16 państw, w tym 12 miast polskich: Białogard, Braniewo, Chełmno, Gdańsk, Kołobrzeg, Koszalin, Kraków, Sławno, Stargard Szczeciński, Strzelce Opolskie, Toruń i Wrocław.

Pełną listę gospodarzy oraz więcej informacji o Hanzie można znaleźć na portalu gdansk.pl.