STREFA SPOŁECZNA NA ŚWIĘCIE WOLNOŚCI

Zapraszamy do Gdańska w dniach 4-5 czerwca na trzecią edycję Strefy Społecznej w ramach Święta Wolności i Praw Obywatelskich. Celem strefy jest pokazanie problemów, z jakimi mierzy się społeczeństwo w Polsce oraz rozwiązań proponowanych przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. Na sfinansowanie kosztów organizacyjnych i programowych udziału w wydarzeniu Fundacja Gdańska przyzna do 100 grantów o wartości 2 tys. zł.

 

W dniach 4-5 czerwca 2022 roku, w ramach odbywającego się w Gdańsku Święta Wolności i Praw Obywatelskich zorganizowana zostanie strefa, w której gospodarzami będą organizacje społeczne – PARTNERZY STREFY.

Głównymi tematami, które zdecydowali się poruszyć w tym roku organizatorzy są:

  • Miło Cię widzieć (organizacje zajmujące się wykluczeniem ze względu na wiek, płeć, środowisko, płeć, orientację, pochodzenie)
  • Niebieska przystań (organizacje zajmujące się problemem przemocy w rodzinie, pomocą ofiarom i sprawcom przemocy)
  • Wszystko okej (organizacje zajmujące się problemem depresji, przeciwdziałaniu chorobom psychicznym, wsparciem rodzin)
  • Świat bez filtra (organizacje zajmujące się ciałopozytywnością, przeciwstawiające się bodyshamingowi, wspierające osoby z zaburzeniami odżywiania)
  • Bez nas nie działa (organizacje zajmujące się wolontariatem i opierające się na współpracy z wolontariuszami, Europejska Stolica Wolontariatu)
  • My z Wami, Wy z nami (organizacje zajmujące się kulturą ukraińską, Gdańsk pomaga Ukrainie)
  • Rzecz wspólna (dziennikarze, reportażyści, organizacje parasolowe, ruchy obywatelskie, organizacje samorządowe,)
  • Uczenie w działaniu (programy edukacyjne i wychowawcze, organizacje edukacyjne)

Organizator dołoży wszelkich starań, aby umożliwić udział wszystkim zgłoszonym organizacjom, jak również grupom nieformalnym, jednak ze względu na ograniczenia logistyczne nie będzie mógł zagwarantować miejsca wszystkim chętnym.

W ramach strefy przewiduje się utworzenie stanowisk, w których wyłonieni PARTNERZY STREFY będą mogli w sposób aktywny zaprezentować swoje kompetencje, osiągnięcia oraz zainteresowania. Organizatorom zależy na szerokiej reprezentacji różnych środowisk oraz zaprezentowanie oferty, która będzie atrakcyjna dla osób odwiedzających strefę.

Partnerzy Strefy mogą skorzystać ze wsparcia finansowego na pokrycie kosztów podróży i pobytu w Gdańsku oraz na realizację programu, które zostanie przekazane w formie darowizny dla organizacji/grupy nieformalnej.

Zgłoszenia do programu grantowego prowadzone są za pomocą formularza dostępnego na www.strefaspoleczna.pl  – tam też umieściliśmy regulamin programu.