ZAPROJEKTUJ „KAMIENNE SERCE MIASTA”

Weź udział w konkursie, zaprojektuj płytę symbolizującą tradycyjny środek Gdańska, zapisz się na stałe w historii gdańskiej architektury i wygraj 3 000 zł. Podejmij wyzwanie!

Celem konkursu jest przywrócenie na środku ulicy Św. Ducha punktu wyznaczającego tradycyjny środek grodu nad Motławą. Według badań przeprowadzonych przez profesora Andrzeja Januszajtisa: Była to okrągła płyta z różowego lub szaroróżowego kamienia, średnicy ok. 70 cm, wmurowana w bruk w środku jezdni ulicy św. Ducha przed północno-wschodnim narożnikiem Kaplicy Królewskiej, na wprost fasady domu pod obecnym numerem 81.

Tradycja umieszczania takich kamieni sięga starożytnej Grecji oraz Rzymu, jednak zachowały się one również w wielu nowożytnych miastach europejskich – Lejdzie, Tallinie, Londynie, Paryżu, czy Arnhem. Istniejące kamienne „środki miast” są otoczone opieką; gdy ulegną zwietrzeniu lub uszkodzeniu, wymienia się je na nowe. Gdański kamień leżący tu od XVII wieku został usunięty przez nieświadomość, gdy na bruku kładziono asfalt. Teraz powstała okazja, by go przywrócić, jako element starej, gdańskiej tradycji.

Ze względu na trwałość najlepszym materiałem wydaje się granit, jednak dopuszczamy inne możliwe środki. Kamień, o średnicy nie mniejszej niż 70 cm, powinien mieć napis, np. „HISTORYCZNY ŚRODEK GDAŃSKA”. Bardziej szczegółowa informacja powinna być umieszczona na tablicy w jego sąsiedztwie – mówi Andrzej Januszajtis, pomysłodawca projektu.

Konkurs ma charakter otwarty i oceniana w nim będzie koncepcja wizualna, nawiązująca do historii obiektu. Przewidziana nagroda dla zwycięzcy to 3000 zł, ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 05.04.2018. Zgłoszenie oraz prace należy złożyć osobiście w Fundacji Gdańskiej, ul. Długi Targ 28/29, 80-803 Gdańsk lub przesłać pocztową przesyłką poleconą lub przesyłką kurierską z dopiskiem: Konkurs „Kamienne Serce Miasta”, do 30.03.2018, do godziny 15:00.

Załączniki:


UWAGA!

Zmiana terminu podania wyników konkursu na Kamienne Serce Miasta.

W związku z przerwą Świąteczną zostaje przesunięty termin ogłoszenia wyników konkursu na 10.04.2018 roku. Termin nadsyłania prac nie ulega zmianie.

Organizatorami konkursu są Fundacja Gdańska i Stowarzyszenie Nasz Gdańsk. Parterami Konkursu są Gmina Miasta Gdańsk, Gdańska Organizacja Turystyczna, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni oraz Rada Miasta Gdańska.

Informacji o konkursie udziela: Agata Biały, Fundacja Gdańska, tel.: 58 526 49 87, e-mail: abialy@fundacjagdanska.pl.

EDIT 03.04.2018

W dniu 30.03.2018 zakończył się konkurs na „Kamienne Serce Miasta”. Spłynęło 11 prac, z czego 3 nie spełniają wszystkich formalnych wymogów regulaminu. Sekretarz konkursu wystąpił 03.04.2017 do 3 projektodawców o uzupełnienie braków drogą elektroniczną do dnia 06.04.2018.