CZAPKA MIKOŁAJA

Napis Gdańsk dostał upominek od Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy.
Zachęcamy do odwiedzenia Ołowianki i zobaczenia napisu w świątecznej odsłonie – z czapką Mikołaja na literce „G” 🎅
To kolejny powód by zrobić pamiątkowe zdjęcie przy lubianej przez wszystkich atrakcji Miasto Gdańsk.

Czapka Mikołaja będzie podświetlona każdego dnia od godz. 16:00.

Chcesz użyć tego zdjęcia jako swojego zdjęcia w tle? Pobierz je: https://bit.ly/2EztXD5

NAPIS GDAŃSK JUŻ OD PIĄTKU NOWĄ ATRAKCJĄ

10 listopada na Ołowiance rozbłyśnie konstrukcja przestrzennego napisu GDAŃSK – wysoka na 2,4 metra, długa na 15 metrów i ciężka prawie na 7,5 tony. Przeddzień Święta Niepodległości to idealna okazja, by wspólnie z gdańszczankami i gdańszczanami sprawdzić, jak będzie prezentował się napis.

W ramach zorganizowanego konkursu na promocyjny napis GDAŃSK wpłynęło około 50 naprawdę atrakcyjnych koncepcji. Ich autorami były osoby prywatne, ale również studenci kierunków artystycznych, czy biura projektowe. Komisja konkursowa wspólnie z czytelnikami Trójmiasto.pl (niemal 9 tyś. głosujących) wybrali projekt białego napisu Gdańsk z konturem kortenowym, zaproponowany przez Kaję Pobereżny i Michała Podgórczyka.

 

Krótka historia powstawania konstrukcji

Napis, który 10 listopada stanie na Ołowiance to owoc współpracy wielu osób i firm. Po ogłoszeniu wyników konkursu zorganizowanego przez Fundację Gdańską ruszyły kolejne etapy powstawania napisu. W pierwszej kolejności stworzono projekt techniczny, następnie konstruktorzy dokonali niezbędnych obliczeń i pomiarów zapewniających bezpieczeństwo konstrukcji. Na tej podstawie zlecono firmie VOCA design przygotowanie korpusu ze sklejki szkutniczej. Wykonanie konstrukcji trwało około 1,5 miesiąca. Konstrukcja została zabezpieczona przez firmę NAD-LAM żywicą poliestrową, nadającą jej odporność na warunki atmosferyczne. Następnie napis trafił do firmy METAL DESIGN BY ARTE, która jako jedyna w Polsce maluje kompozytem metalu, zwanym kortenem.  Tą metodą zostały przygotowane kontury napisu. Równolegle trwały prace formalne nad odpowiednimi pozwoleniami oraz rozmowy z Polską Filharmonią Bałtycką, jak również organizacja podświetlenia napisu. Liczba podwykonawców oraz technika wykonania całości spowodowały dłuższy czas powstawania napisu niż zakładano.

Łączy koszt powstania napisu to 110 00 zł netto. Z tego 100 000 zł to suma za przygotowanie napisu, zaś 10 000 zł to należności za działania logistyczne m.in. zagospodarowanie otoczenia oraz niezbędne transporty.

 

Odpalenie napisu

Czekaliśmy na dogodną okazję by gdańszczankom i gdańszczanom zaprezentować efekt końcowy trwającego kilka miesięcy przedsięwzięcia. Wigilia Święta Niepodległości to dobry moment na wspólne spotkanie i rozpoczęcie świętowania rocznicy odzyskania niepodległości. Rocznicy, którą w Gdańsku celebrować będziemy cały rok – mówi Paweł Adamowicz prezydent Gdańska. Tego dnia napis będzie podświetlony w biało-czerwonych barwach. Dla przybyłych osób zostanie rozdane łącznie 1000 flag Gdańska i Polski. Wszystkich czeka również wizualna niespodzianka.

Zapraszamy w piątek (10 listopada) o godz. 18.00 na parking Polskiej Filharmonii Bałtyckiej (ul. Ołowianka 1).

 

Organizatorzy: Miasto Gdańsk, Fundacja Gdańska

Partner Główny: Saur Naptun Gdańsk

Projekt: Pobereżny, Podgórczyk

Wykonawcy: METAL DESIGN BY ARTE, VOCA design, NAD-LAM Michał Dutkiewicz, SKYLARK Lighting

Partnerzy Techniczni: Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

DRUGI ETAP KONKURSU

Po dzisiejszych obradach Sądu Konkursowego zostało wybranych 6 autorów ze swoimi wizualizacjami, które zmierzą się w drugim etapie konkursu. Jesteście ciekawi jak niebawem będzie wyglądał napis? Na zwycięzce czeka 8 000 zł.
Do konkursu zostało zgłoszonych blisko 50 prac. Ocenie poddali je przedstawiciele organizatora oraz partnerów konkursu. Praca zostały ocenione przede wszystkim pod względem: wywoływanych pozytywnych emocji związanych z Gdańskiem, oryginalności i pomysłowości. Poniżej prezentujemy koncepcje wyłonionych autorów. Pełen werdykt jury, zgodnie z regulaminem, zostanie opublikowany 4 kwietnia.


  

 

Autorzy prac wybrani (na podstawie prac i doświadczenia) w pierwszym etapie wezmą udział w drugiej, zamkniętej rundzie. Po konsultacjach z wyłonionymi osobami/podmiotami oraz po dosłaniu niezbędnych wytycznych zostanie wybrany projekt, który jeszcze przed wakacjami stanie w Gdańsku.

Skład Sądu konkursowego:

 1. Paweł Buczyński – Przedstawiciel Fundacji Gdańskiej,
 2. Anna Zbierska – Przedstawicielka Urzędu Miasta Gdańska,
 3. Michał Brandt – Przedstawiciel Gdańskiej Organizacji Turystycznej,
 4. Małgorzata Kolesińska – Przedstawicielka Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni,
 5. Sławomir Witkowski – Przedstawiciel Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku,
 6. Agnieszka Owczarczak – Przedstawicielka Komisji Zagospodarowania Przestrzennego,
 7. Marek Bumblis – Przedstawiciel Komisji Zagospodarowania Przestrzennego,
 8. Michał Stąporek – Przedstawiciel Trojmiasto.pl,
 9. Adrian Werner – Sekretarz Konkursu.

 

30 marca 2017 r. do godz. 15.00 do siedziby Fundacji Gdańskiej wpłynęło 26 zgłoszeń, zawierających łącznie 45 koncepcji konstrukcji przestrzennej „Gdańsk”. Dwa zgłoszenia wpłynęły po wskazanym terminie.

Po sprawdzeniu przez Sekretarza Konkursu kompletności i zawartości złożonych prac konkursowych wszystkie prace, które wpłynęły w terminie, zostały zaliczone do spełniających wymagania określone w warunkach konkursu i zakwalifikowane do oceny Sądu Konkursowego.

W przypadku pięciu zgłoszeń Sekretarz stwierdził brak podpisanego oświadczenia o gotowości do przekazania praw autorskich. Po zapoznaniu się z tą informacją Sąd Konkursowy uznał, że w przypadku zakwalifikowania się tych osób do kolejnego etapu konkursu, zostaną one poproszone o dosłanie brakującego oświadczenia.

Wszystkie prace konkursowe oraz wszystkie karty zgłoszeniowe autorów koncepcji zostały zakodowane przez Sekretarza Konkursu, przed dostarczeniem ich pod obrady Sądu Konkursowego. Tak aby uniemożliwić członkom Sądu Konkursowego identyfikację autorów ocenianych koncepcji. Sekretarz Konkursu nie brał udziału z ocenianiu prac konkursowych.

Sąd Konkursowy dokonał oceny merytorycznej prac konkursowych, ich pomysłowości, oryginalności oraz walorów funkcjonalnych. Ocenie poddane zostały także kwalifikacje i doświadczenie zawodowe autorów koncepcji, jeśli dostarczone przez nich materiały to umożliwiały.

Indywidualna ocena punktowa dokonywana przez członków Sądu konkursowego nie podlega publikacji. Oceną każdej z prac jest suma punktów uzyskanych od wszystkich członków Sądu konkursowego uprawnionych do oceny prac konkursowych.

Po zsumowaniu ocen przyznanych koncepcjom i ich autorom przez członków Sądu Konkursowego, do drugiego etapu konkursu Sąd Konkursowy postanowił zaprosić autorów ukrywających się następującymi symbolami:

Ze względu na fakt, że po pięć punktów zdobyło dwoje autorów, a po cztery punkty czworo autorów, do etapu zakwalifikowano sześć osób / podmiotów.

Sąd Konkursowy wskazał dzień 11 kwietnia 2017 roku jako datę spotkań informacyjnych dla osób/podmiotów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu. Sekretarz Konkursu został zobowiązany do poinformowania na piśmie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu oraz o dacie spotkania informacyjnego osoby/podmioty zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu.

Sąd Konkursowy zobowiązał też Organizatora Konkursu do zmiany pkt. 4 i pkt.6  „Regulaminu konkursu na projekt mobilnej konstrukcji przestrzennej złożonej z napisu „Gdańsk”, tj.  dopuszczenie udziału w drugim etapie konkursu sześciu osób/podmiotów oraz zmianę harmonogramu działań w ramach drugiego etapu konkursu.

ZAPROJEKTUJ PRZESTRZENNY NAPIS „GDAŃSK”

Rusza konkurs na stworzenie nowej konstrukcji przestrzennej z nazwą naszego miasta.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu konstrukcji przestrzennej, zawierającej nazwę „Gdańsk”, będącej atrakcyjnym obiektem dla turystów oraz mieszkańców miasta. Przykładowe rozwiązania posiadają między innymi takie miasta jak Amsterdam, Porto, Budapeszt. Konstrukcja będzie umieszczona na terenie Śródmieścia w Gdańsku.

Pobierz:

 • Regulamin // aktualizacja 04.04.2017 r.
 • Załącznik nr 1
 • Załącznik nr 2

  Harmonogram pierwszego etapu konkursu:

 • Nadsyłanie pytań do Organizatora 10.03.2017 – 17.03.2017, do godziny 15:00, ostateczny termin odpowiedzi na pytania 21.03.2017 (pytania i odpowiedzi zamieszczone poniżej)
 • Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń 30.03.2017, do godziny 15:00
 • Ogłoszenie wyników pierwszego etapu konkursu 04.04.2017
   

  Składanie prac konkursowych:

  Zgłoszenie oraz prace należy złożyć osobiście w Fundacji Gdańskiej, ul. Długi Targ 28/29, 80-803 Gdańsk lub przesłać pocztową przesyłką poleconą, lub przesyłką kurierską w nieprzekraczalnych terminach. Za datę wpływu uznaje się datę doręczenia Organizatorowi projektu na adres:
  Fundacja Gdańska
  ul. Długi Targ 28/29
  80-803 Gdańsk
  z dopiskiem „KONKURS KONSTRUKCJA PRZESTRZENNA GDAŃSK”

  Pytania i odpowiedzi:

  W związku z nadesłanymi pytaniami do konkursu, zamieszczamy tabelę z wszystkimi odpowiedziami, do wglądu dla zainteresowanych.

  Pobierz pytania i odpowiedzi do konkursu