DRUGI ETAP KONKURSU

Po dzisiejszych obradach Sądu Konkursowego zostało wybranych 6 autorów ze swoimi wizualizacjami, które zmierzą się w drugim etapie konkursu. Jesteście ciekawi jak niebawem będzie wyglądał napis? Na zwycięzce czeka 8 000 zł.
Do konkursu zostało zgłoszonych blisko 50 prac. Ocenie poddali je przedstawiciele organizatora oraz partnerów konkursu. Praca zostały ocenione przede wszystkim pod względem: wywoływanych pozytywnych emocji związanych z Gdańskiem, oryginalności i pomysłowości. Poniżej prezentujemy koncepcje wyłonionych autorów. Pełen werdykt jury, zgodnie z regulaminem, zostanie opublikowany 4 kwietnia.


  

 

Autorzy prac wybrani (na podstawie prac i doświadczenia) w pierwszym etapie wezmą udział w drugiej, zamkniętej rundzie. Po konsultacjach z wyłonionymi osobami/podmiotami oraz po dosłaniu niezbędnych wytycznych zostanie wybrany projekt, który jeszcze przed wakacjami stanie w Gdańsku.

Skład Sądu konkursowego:

  1. Paweł Buczyński – Przedstawiciel Fundacji Gdańskiej,
  2. Anna Zbierska – Przedstawicielka Urzędu Miasta Gdańska,
  3. Michał Brandt – Przedstawiciel Gdańskiej Organizacji Turystycznej,
  4. Małgorzata Kolesińska – Przedstawicielka Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni,
  5. Sławomir Witkowski – Przedstawiciel Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku,
  6. Agnieszka Owczarczak – Przedstawicielka Komisji Zagospodarowania Przestrzennego,
  7. Marek Bumblis – Przedstawiciel Komisji Zagospodarowania Przestrzennego,
  8. Michał Stąporek – Przedstawiciel Trojmiasto.pl,
  9. Adrian Werner – Sekretarz Konkursu.

 

30 marca 2017 r. do godz. 15.00 do siedziby Fundacji Gdańskiej wpłynęło 26 zgłoszeń, zawierających łącznie 45 koncepcji konstrukcji przestrzennej „Gdańsk”. Dwa zgłoszenia wpłynęły po wskazanym terminie.

Po sprawdzeniu przez Sekretarza Konkursu kompletności i zawartości złożonych prac konkursowych wszystkie prace, które wpłynęły w terminie, zostały zaliczone do spełniających wymagania określone w warunkach konkursu i zakwalifikowane do oceny Sądu Konkursowego.

W przypadku pięciu zgłoszeń Sekretarz stwierdził brak podpisanego oświadczenia o gotowości do przekazania praw autorskich. Po zapoznaniu się z tą informacją Sąd Konkursowy uznał, że w przypadku zakwalifikowania się tych osób do kolejnego etapu konkursu, zostaną one poproszone o dosłanie brakującego oświadczenia.

Wszystkie prace konkursowe oraz wszystkie karty zgłoszeniowe autorów koncepcji zostały zakodowane przez Sekretarza Konkursu, przed dostarczeniem ich pod obrady Sądu Konkursowego. Tak aby uniemożliwić członkom Sądu Konkursowego identyfikację autorów ocenianych koncepcji. Sekretarz Konkursu nie brał udziału z ocenianiu prac konkursowych.

Sąd Konkursowy dokonał oceny merytorycznej prac konkursowych, ich pomysłowości, oryginalności oraz walorów funkcjonalnych. Ocenie poddane zostały także kwalifikacje i doświadczenie zawodowe autorów koncepcji, jeśli dostarczone przez nich materiały to umożliwiały.

Indywidualna ocena punktowa dokonywana przez członków Sądu konkursowego nie podlega publikacji. Oceną każdej z prac jest suma punktów uzyskanych od wszystkich członków Sądu konkursowego uprawnionych do oceny prac konkursowych.

Po zsumowaniu ocen przyznanych koncepcjom i ich autorom przez członków Sądu Konkursowego, do drugiego etapu konkursu Sąd Konkursowy postanowił zaprosić autorów ukrywających się następującymi symbolami:

Ze względu na fakt, że po pięć punktów zdobyło dwoje autorów, a po cztery punkty czworo autorów, do etapu zakwalifikowano sześć osób / podmiotów.

Sąd Konkursowy wskazał dzień 11 kwietnia 2017 roku jako datę spotkań informacyjnych dla osób/podmiotów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu. Sekretarz Konkursu został zobowiązany do poinformowania na piśmie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu oraz o dacie spotkania informacyjnego osoby/podmioty zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu.

Sąd Konkursowy zobowiązał też Organizatora Konkursu do zmiany pkt. 4 i pkt.6  „Regulaminu konkursu na projekt mobilnej konstrukcji przestrzennej złożonej z napisu „Gdańsk”, tj.  dopuszczenie udziału w drugim etapie konkursu sześciu osób/podmiotów oraz zmianę harmonogramu działań w ramach drugiego etapu konkursu.