ZNAMY WYNIKI TESTÓW OWoG

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami testu eliminacyjnego dla:

 • Szkół Podstawowych Olimpiady Wiedzy o Gdańsku.

Bardzo nam miło ogłosić zwycięzców I etapu:

I Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 58
II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 14
III miejsce: Szkoła Podstawowa nr 48

 

 • Szkół Gimnazjalnych Olimpiady Wiedzy o Gdańsku.
   Bardzo nam miło ogłosić zwycięzców I etapu:
I Miejsce: Gimnazjum nr 5
II miejsce: Gimnazjum nr 25, drużyna o loginie: GIM25druzyna3
III miejsce: Gimnazjum nr 48, drużyna o loginie: GIM48druzyna1
 • Szkół Ponadgimnazjalnych Olimpiady Wiedzy o Gdańsku.

Bardzo nam miło ogłosić zwycięzców I etapu:

I Miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12
II miejsce: I Liceum Ogólnokształcące
III miejsce: Państwowe Szkoły Budownictwa
 • Edycji Obywatelskiej

Bardzo nam miło ogłosić zwycięzców I etapu:

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym protokołem z eliminacji: Protokół 13.05.2017

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, a zwycięzcom życzymy powodzenia w dniu finału: 27 maja 2017 roku.

Edycja szkolna:

Finały odbędą się w sobotę – 27.05.2017 w godzinach 11:00 – 14:00 w Bractwie Świętego Jerzego, Targ Węglowy 27, Gdańsk.

Zapraszamy wszystkie drużyny szkolne każdego poziomu wraz z kibicami o godzinie 10:45!

Nagrody (dla drużyny):

I miejsce: 1000 zł

II miejsce: 600 zł

III miejsce: 400 zł

Edycja obywatelska:

Finały odbędą się w sobotę – 27.05.2017 o godzinie 15:30 w Bractwie Świętego Jerzego, Targ Węglowy 27, Gdańsk.

Zapraszamy wraz z kibicami o godzinie 15:00!

Nagrody:

I miejsce: 5000 zł

II miejsce: 3000 zł

III miejsce: 2000 zł

 

Gorąco również zapraszamy wszystkich chętnych do kibicowania!

GDAŃSKI FUNDUSZ SĄSIEDZKI

Planujesz wraz z sąsiadami zagospodarować wspólne podwórko? Zorganizować społeczny ogródek? A może wymienić stare ogrodzenie? Gdański Fundusz Sąsiedzki to pula aż 40 000 zł na obywatelskie inicjatywy. Zgłoś swój pomysł już dziś!

Gdański Fundusz Sąsiedzki ma na celu wspierać aktywność obywatelską i lokalne inicjatywy, które polepszają jakość sąsiedzkiego życia i integrują niewielkie społeczności. Wspólne malowanie ławek czy naprawa przydomowej piaskownicy pozwolą nie tylko zmienić najbliższe otoczenie, ale też zacieśnić sąsiedzkie więzi.

Jak zgłosić swoją inicjatywę?

By wziąć udział w programie należy stworzyć grupę minimum 6 osób chętnych do wspólnego działania i do 30 kwietnia złożyć wniosek na stronie internetowej: Zgłoś swój wniosek lub osobiście w siedzibie Fundacji Gdańskiej. Wniosek zawierać musi opis planowanej w sąsiedztwie inicjatywy i budżet. 80 spośród zgłoszonych inicjatyw otrzyma granty w wysokości maksimum 500 zł na realizację.


Gdańskie Dni Sąsiadów

Zgłoszenie do Funduszu Grantowego jest równoznaczne ze zgłoszeniem do tegorocznej edycji Gdańskich Dni Sąsiadów – wspólne, sąsiedzkie świętowanie może być ukoronowaniem wcześniejszej pracy. Być może nawet stanie się nową, sąsiedzką tradycją?

Program organizowany jest przy współpracy Fundacji Gdańskiej, EDF Polska w ramach programu Moc Sąsiedztwa, Lokalna Energia oraz Instytutu Kultury Miejskiej.

 

Osoba do kontaktu w temacie Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego:

Mateusz Skrzypiec (Fundacja Gdańska)

tel. 570 999 667

e-mail: mskrzypiec@fundacjagdanska.pl

DRUGI ETAP KONKURSU

Po dzisiejszych obradach Sądu Konkursowego zostało wybranych 6 autorów ze swoimi wizualizacjami, które zmierzą się w drugim etapie konkursu. Jesteście ciekawi jak niebawem będzie wyglądał napis? Na zwycięzce czeka 8 000 zł.
Do konkursu zostało zgłoszonych blisko 50 prac. Ocenie poddali je przedstawiciele organizatora oraz partnerów konkursu. Praca zostały ocenione przede wszystkim pod względem: wywoływanych pozytywnych emocji związanych z Gdańskiem, oryginalności i pomysłowości. Poniżej prezentujemy koncepcje wyłonionych autorów. Pełen werdykt jury, zgodnie z regulaminem, zostanie opublikowany 4 kwietnia.


  

 

Autorzy prac wybrani (na podstawie prac i doświadczenia) w pierwszym etapie wezmą udział w drugiej, zamkniętej rundzie. Po konsultacjach z wyłonionymi osobami/podmiotami oraz po dosłaniu niezbędnych wytycznych zostanie wybrany projekt, który jeszcze przed wakacjami stanie w Gdańsku.

Skład Sądu konkursowego:

 1. Paweł Buczyński – Przedstawiciel Fundacji Gdańskiej,
 2. Anna Zbierska – Przedstawicielka Urzędu Miasta Gdańska,
 3. Michał Brandt – Przedstawiciel Gdańskiej Organizacji Turystycznej,
 4. Małgorzata Kolesińska – Przedstawicielka Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni,
 5. Sławomir Witkowski – Przedstawiciel Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku,
 6. Agnieszka Owczarczak – Przedstawicielka Komisji Zagospodarowania Przestrzennego,
 7. Marek Bumblis – Przedstawiciel Komisji Zagospodarowania Przestrzennego,
 8. Michał Stąporek – Przedstawiciel Trojmiasto.pl,
 9. Adrian Werner – Sekretarz Konkursu.

 

30 marca 2017 r. do godz. 15.00 do siedziby Fundacji Gdańskiej wpłynęło 26 zgłoszeń, zawierających łącznie 45 koncepcji konstrukcji przestrzennej „Gdańsk”. Dwa zgłoszenia wpłynęły po wskazanym terminie.

Po sprawdzeniu przez Sekretarza Konkursu kompletności i zawartości złożonych prac konkursowych wszystkie prace, które wpłynęły w terminie, zostały zaliczone do spełniających wymagania określone w warunkach konkursu i zakwalifikowane do oceny Sądu Konkursowego.

W przypadku pięciu zgłoszeń Sekretarz stwierdził brak podpisanego oświadczenia o gotowości do przekazania praw autorskich. Po zapoznaniu się z tą informacją Sąd Konkursowy uznał, że w przypadku zakwalifikowania się tych osób do kolejnego etapu konkursu, zostaną one poproszone o dosłanie brakującego oświadczenia.

Wszystkie prace konkursowe oraz wszystkie karty zgłoszeniowe autorów koncepcji zostały zakodowane przez Sekretarza Konkursu, przed dostarczeniem ich pod obrady Sądu Konkursowego. Tak aby uniemożliwić członkom Sądu Konkursowego identyfikację autorów ocenianych koncepcji. Sekretarz Konkursu nie brał udziału z ocenianiu prac konkursowych.

Sąd Konkursowy dokonał oceny merytorycznej prac konkursowych, ich pomysłowości, oryginalności oraz walorów funkcjonalnych. Ocenie poddane zostały także kwalifikacje i doświadczenie zawodowe autorów koncepcji, jeśli dostarczone przez nich materiały to umożliwiały.

Indywidualna ocena punktowa dokonywana przez członków Sądu konkursowego nie podlega publikacji. Oceną każdej z prac jest suma punktów uzyskanych od wszystkich członków Sądu konkursowego uprawnionych do oceny prac konkursowych.

Po zsumowaniu ocen przyznanych koncepcjom i ich autorom przez członków Sądu Konkursowego, do drugiego etapu konkursu Sąd Konkursowy postanowił zaprosić autorów ukrywających się następującymi symbolami:

Ze względu na fakt, że po pięć punktów zdobyło dwoje autorów, a po cztery punkty czworo autorów, do etapu zakwalifikowano sześć osób / podmiotów.

Sąd Konkursowy wskazał dzień 11 kwietnia 2017 roku jako datę spotkań informacyjnych dla osób/podmiotów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu. Sekretarz Konkursu został zobowiązany do poinformowania na piśmie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu oraz o dacie spotkania informacyjnego osoby/podmioty zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu.

Sąd Konkursowy zobowiązał też Organizatora Konkursu do zmiany pkt. 4 i pkt.6  „Regulaminu konkursu na projekt mobilnej konstrukcji przestrzennej złożonej z napisu „Gdańsk”, tj.  dopuszczenie udziału w drugim etapie konkursu sześciu osób/podmiotów oraz zmianę harmonogramu działań w ramach drugiego etapu konkursu.

ZAPROJEKTUJ PRZESTRZENNY NAPIS „GDAŃSK”

Rusza konkurs na stworzenie nowej konstrukcji przestrzennej z nazwą naszego miasta.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu konstrukcji przestrzennej, zawierającej nazwę „Gdańsk”, będącej atrakcyjnym obiektem dla turystów oraz mieszkańców miasta. Przykładowe rozwiązania posiadają między innymi takie miasta jak Amsterdam, Porto, Budapeszt. Konstrukcja będzie umieszczona na terenie Śródmieścia w Gdańsku.

Pobierz:

 • Regulamin // aktualizacja 04.04.2017 r.
 • Załącznik nr 1
 • Załącznik nr 2

  Harmonogram pierwszego etapu konkursu:

 • Nadsyłanie pytań do Organizatora 10.03.2017 – 17.03.2017, do godziny 15:00, ostateczny termin odpowiedzi na pytania 21.03.2017 (pytania i odpowiedzi zamieszczone poniżej)
 • Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń 30.03.2017, do godziny 15:00
 • Ogłoszenie wyników pierwszego etapu konkursu 04.04.2017
   

  Składanie prac konkursowych:

  Zgłoszenie oraz prace należy złożyć osobiście w Fundacji Gdańskiej, ul. Długi Targ 28/29, 80-803 Gdańsk lub przesłać pocztową przesyłką poleconą, lub przesyłką kurierską w nieprzekraczalnych terminach. Za datę wpływu uznaje się datę doręczenia Organizatorowi projektu na adres:
  Fundacja Gdańska
  ul. Długi Targ 28/29
  80-803 Gdańsk
  z dopiskiem „KONKURS KONSTRUKCJA PRZESTRZENNA GDAŃSK”

  Pytania i odpowiedzi:

  W związku z nadesłanymi pytaniami do konkursu, zamieszczamy tabelę z wszystkimi odpowiedziami, do wglądu dla zainteresowanych.

  Pobierz pytania i odpowiedzi do konkursu

   

OWoG – EDYCJA SZKOLNA 2016/2017

Serdecznie zapraszamy szkoły i uczniów z Gdańska oraz województwa pomorskiego do udziału w edycji szkolnej 2016/2017 Olimpiady wiedzy o Gdańsku. Motywem przewodnim tegorocznej edycji Olimpiady wiedzy o Gdańsku jest KULTURA. Na zgłoszenia czekamy do 14 kwietnia 2017 r. Do wygrania cenne nagrody!

Uczniowie, którzy pragną wziąć udział w Olimpiadzie za pośrednictwem swoich nauczycieli bądź wychowawców zgłaszają Szkolnej Komisji Olimpiady akces do zawodów do dnia 10 kwietnia 2017 r.

Natomiast Szkolne Komisje Olimpiady powinny przesłać dane o wytypowanych drużynach biorących udział w zawodach międzyszkolnych do Organizatora Olimpiady – Fundacji Gdańskiej (w przewidziany regulaminami sposób) do dnia 14 kwietnia!

Kategoria szkolna w tym roku została poszerzona o dodatkowa podkategorię –
Młody Gdańszczanin. Kwalifikują się do niej dzieci i młodzież do lat 18 z obszaru Gdańska oraz całego województwa pomorskiego, zrzeszonym w 3 osobowych drużynach (plus osoba rezerwowa) pod opieką pełnoletniego lidera/opiekuna. Jest to uzupełnienie edycji na poziomie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dlatego nie będą przeprowadzane osobne eliminacje internetowe dla tej grupy uczestników. Drużyny zgłoszone przez powyższe placówki dołączają do odpowiedniej grupy wiekowej. UWAGA – w tej podkategorii podmiotem zgłaszającym nie może być szkoła!

Eliminacje internetowe odbędą się w następujących dniach:

Szkoły podstawowe – 24 kwietnia, godz. 14:00

Gimnazja – 25 kwietnia, godz. 15:30

Szkoły ponadgimnazjalne – 26 kwietnia, godz. 15:30


!! Nowa kategoria!! Młody Gdańszczanin – 24-26 kwietnia, zgodnie z wiekiem uczestników, w odpowiedniej grupie szkolnej (dzień i godzina)

Wielki finał dla wszystkich rodzajów szkół odbędzie się natomiast w sobotę 27 maja 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się oraz do pobrania regulaminów i kart zgłoszeniowych:

oraz zakresu wiedzy na Olimpiadę wiedzy o Gdańsku dla każdego z poziomów Olimpiady:

OWoG – EDYCJA OBYWATELSKA 2017

Już po raz dziewiąty zapraszamy mieszkańców Gdańska oraz miłośników naszego miasta, bez względu na wiek i wykonywany zawód, do udziału w edycji obywatelskiej Olimpiady wiedzy o Gdańsku. Łączna pula nagród za trzy pierwsze miejsca wynosi aż 10.000 zł. Motywem przewodnim tegorocznej edycji Olimpiady wiedzy o Gdańsku jest KULTURA.
Zawody Olimpiady są dwustopniowe:

 • I stopień – eliminacje pisemne  13 maja 2017 r.
 • II stopień – finał podczas Święta Miasta 27 maja 2017 r.

Zgłoszenia przyjmowane są do 9 maja 2017 r., eliminacje, w formie testu wyboru, odbędą się w Gdańsku w sobotę 13 maja 2017 r., w formie pisemnej. Lokalizacja finału zostanie podana w odrębnym komunikacie.

Zapraszamy do zapoznania się oraz do pobrania regulaminu i karty zgłoszeniowej:

oraz zakresu obowiązującego na obu stopniach Olimpiady:

Przypominamy, że w przygotowaniach do startu w Olimpiadzie wiedzy o Gdańsku może służyć Państwu m.in. GEDANOPEDIA, czyli internetowa Encyklopedia Gdańska.

GALA WRĘCZENIA NAGRÓD REJS ROKU 2016

W piątek, 3 marca 2016 r. odbędzie się uroczystość wręczenia najwyższych polskich trofeów w żeglarstwie morskim – Nagród Honorowych REJS ROKU i SREBRNY SEKSTANT 2016. Ceremonię zaplanowano na godz. 17.00 w gdańskim Dworze Artusa.

To już 47. edycja tych prestiżowych wyróżnień. Uroczystość organizowana jest tradycyjnie w pierwszy piątek marca, na pamiątkę pierwszego przejścia trawersu Przylądka Horn pod polską banderą –  dokonał tego „Dar Pomorza” – nocą z 1 na 2 marca 1937 roku. Dlatego to na pokładzie Białej Fregaty, która dziś jest oddziałem Narodowego Muzeum Morskiego, odbywa się posiedzenie Jury Nagród Honorowych „Rejs Roku” i „Srebrny Sekstant”.

Jury po analizie przedsięwzięć żeglarskich sezonu 2016, poddało ostatecznie ocenie 10 wypraw, o różnym charakterze, zarówno pod względem skali, charakteru, celów jak i stopnia żeglarskiej trudności. Podium minionego sezonu zdominowali samotni żeglarze na niewielkich łódkach.

Srebrnym Sekstantem” i Nagrodą Honorową „Rejs Roku 2016”, Jury jednogłośnie zdecydowało uhonorować kpt. Szymona Kuczyńskiego, który w ramach ambitnego projektu „Maxus Solo Around” opłynął samotnie świat na niewielkim jachcie „Atlantic Puffin”.

Ten rejs stanowił zwieńczenie konsekwentnych morskich przedsięwzięć realizowanych przez Szymona Kuczyńskiego w ostatnich latach. Oceaniczne regaty i obecna wokółziemska wyprawa miały dokumentować, że bez wielkich nakładów finansowych, na niewielkim jachcie można podejmować i bezpiecznie realizować nawet najtrudniejsze żeglarskie wyzwania.

Wypłynął w listopadzie 2014 roku z Wysp Kanaryjskich na łódce typu Maxus 22 (dł. 6,36 m) i po 15 miesiącach, 4 marca 2016 roku zamknął wokółziemską pętlę wpływając do Las Palmas po pokonaniu 28 587 Mm. Żeglował trasą pasatową – po przejściu Atlantyku i Kanału Panamskiego, z zaledwie jednym postojem (Markizy) przepłynął Pacyfik. Z australijskiego Darwin przez Reunion, opłynięcie Przylądka Dobrej Nadziei, na północ przez Atlantyk do kończącego wyprawę Las Palmas.

Mimo skrajnych często warunków pogodowych i przeciwności natury technicznej, wykazał żeglarski profesjonalizm i odpowiedzialność – żeglował bezpiecznie i z powodzeniem. Kapitan Szymon Kuczyński i jacht „Atlantic Puffin” ukończyli tę próbę w dobrej kondycji.

NAGRODY REJS ROKU I SREBRNY SEKSTANT

Podczas gali zostaną również wręczone nagrody:

 • II Nagroda Honorowa „Rejs Roku 2016” – Aleksandrowi Hanuszowi
 • III Nagroda Honorowa „Rejs Roku 2016” – kpt. Michałowi Palczyńskiemu
 • Honorowe wyróżnienia „Rejs Roku 2016” – kpt. Krzysztofowi Grubeckiemu i kpt. Piotrowi Kuźniarowi
 • Nagroda specjalna Polskiego Związku Żeglarskiego – Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa (SAR)
 • Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska „Bursztynowa Róża Wiatrów” – Akademickiemu Klubowi Morskiemu w Gdańsku
 • Nagroda Grotmaszta Bractwa Kaphornowców – Sekcji Żeglarstwa Morskiego RTW LOTTO-Bydgostia
 • Nagroda Magazynu Sportów Wodnych „ŻAGLE” – Szymonowi Kuczyńskiemu

W obradach Jury 47. edycji nagród uczestniczyli: kontradm. Czesław Dyrcz przewodniczący Jury, Maciej Leśny wiceprezes PZŻ ds. morskich, przew. Kom. Żeglarstwa Morskiego, Zbigniew Stosio sekretarz Jury, Sekretarz Generalny PZŻ, Andrzej Radomski przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska.

Na wydarzenie obowiązują zaproszenia. 

WRĘCZENIE NAGRÓD IM. LECHA BĄDKOWSKIEGO

25 lutego w progach audytorium Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, odbędzie się siedemnasta już, uroczysta Gala wręczenia nagród im. Lecha Bądkowskiego, podczas której uhonorujemy organizacje pozarządowe, Gdańskiego oraz Młodzieżowego Społecznika i Darczyńcę Roku 2016. W trakcie Gali wręczone zostaną również nagrody w akcji „Ciepło na start”.


Galę poprzedzi wykład Jakuba Wygnańskiego pt. „Trzeci sektor w burzliwych czasach. Czas próby” oraz moderowana przez niego debata obywatelska, do której zostali zaproszeni: Paweł Adamowicz, Jerzy Boczoń, Mikołaj Chrzan, Zofia Lisiecka oraz Marta Makuch.
Zainteresowanych wzięciem udziału w gali oraz debacie prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 23 lutego 2017 roku na adres e-mail – potwierdzenia@fundacjagdanska.pl lub poprzez wygenerowanie biletu na evenea: https://lechbadkowski.evenea.pl/

Nagrodę im. Lecha Bądkowskiego ustanowił Prezydent Miasta Gdańska w 2001 roku dla podkreślenia roli i wkładu organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywaniu lokalnych problemów. Od 2013 roku nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: dla najlepszej organizacji pozarządowej, dla Gdańskiego Darczyńcy Roku i dla Gdańskiego Społecznika Roku, a od 2016 została dołączona czwarta kategoria – Młodzieżowy Społecznik.

Nagroda ta jest formą docenienia społecznych działań Gdańszczan, zarówno w organizacjach pozarządowych, jak i indywidualnie oraz ich zaangażowania finansowego we wspieranie ważnych społecznie inicjatyw.
Lech Bądkowski urodził się w 1920 roku w Toruniu. W 1939 jako absolwent Brodnickiej Szkoły Podchorążych wziął czynny udział w walkach nad Bzurą. W 1945 roku ukazała się w Londynie broszura „Pomorska myśl polityczna”, która zawiera wiele przemyśleń programowych aktualnych do dziś. Po wojnie Bądkowski rozpoczął pracę jako dziennikarz w „Dzienniku Bałtyckim”. Lech Bądkowski był nie tylko publicystą, ale też aktywnym organizatorem życia społecznego. W 1956 roku współtworzył Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, w którym działał aktywnie do końca życia. Był założycielem i pierwszym prezesem Klubu „Pomorania”. W sierpniu 1980 roku jako pierwszy intelektualista znalazł się w Stoczni Gdańskiej, gdzie aktywnie uczestniczył w obradach. Bądkowski był negocjatorem i sygnatariuszem porozumienia gdańskiego. Był pierwszym rzecznikiem prasowym NSZZ „Solidarność.”

Głównym Partnerem Gali jest EDF Polska S.A.

 

Ramowy program wydarzenia:

Blok I

10:00-10:30 Wykład Jakuba Wygnańskiego, Trzeci sektor w burzliwych czasach. Czas próby.

10:30-11:20 Debata moderowana przez Jakuba Wygnańskiego, goście:

 • Paweł Adamowicz (Prezydent Miasta Gdańska),
 • Jerzy Boczoń (Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku),
 • Mikołaj Chrzan (Gazeta Wyborcza),
 • Zofia Lisiecka (Fundacja Edukacyjna ODITK),
 • Marta Makuch (Centrum Inicjatyw Obywatelskich).

11:20-11:35 Wręczenie nagród w konkursie szkolnym pt. „WWW LECH BĄDKOWSKI”. Wydarzenia, Wartości, Wiedza. Lech Bądkowski.

11:35-11:50 Przerwa kawowa

Blok II

11:50-12:00 Prezentacja Piotra Kowalczuka, Krajobraz współpracy miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi

12:00-12:15 Utwór muzyczny na rozpoczęci Gali oraz wręczenie nagród EDF Ciepło na start

12:15-13:00 Utwór muzyczny i wręczenie nagród im. Lecha Bądkowskiego

13:00-13:25 Utwór muzyczny oraz poczęstunek

Blok III

13:25-14:20 Pokaz filmu Kryptonim „Inspirator” Henryka Dobosz-Kinaszewska

 

UCZMY SIĘ PODCZAS ŚWIĘTA GDAŃSKIEJ NAUKI

Tegoroczne obchody święta odbywają pod hasłem „GDAŃSK SIĘ UCZY…”. Czego więc będziemy mieli okazję nauczyć się w tym roku podczas Święta Gdańskiej Nauki? Przed nami m.in. warsztaty z kryminologii, kosmiczny lot z Heweliuszem, wieczory otwarte w obserwatorium czy nauka gry na bębnach.

Święto Gdańskiej Nauki to organizowana cyklicznie impreza, odkrywająca pasję do szeroko rozumianej nauki wśród wszystkich pokoleń oraz przypominająca o dorobku naukowym takich postaci jak Jan Heweliusz, Daniel Fahrenheit, czy Artur Schopenhauer – wybitnych gdańskich naukowców. Wydarzenie to angażuje wielu partnerów, którzy wszystkim żądnym poszerzania swoich umiejętności i wiedzy proponują swoją bogatą ofertę. W tym roku Święto Gdańskiej Nauki rozpocznie się w sobotę, 28 stycznia i potrwa kolejnych 8 dni, do 4 lutego.

Pełen program i zapisy na zajęci na: janheweliusz.fundacjagdanska.pl

 

CO W PROGRAMIE?

Święto rozpocznie się 28 stycznia tradycyjnym przedstawieniem plenerowym na Zieleńcu, w ramach celebrowania urodzin gdańskiego astronoma – Jana Heweliusza. Widowisko przedstawiać będzie dorobek i życie jubilata, wielkiego gdańskiego astronoma. Artyści, naukowcy, gdańszczanie w dniu urodzin Heweliusza wspominać będą jego dokonania. To dobry początek tego, co czeka nas w kolejne dni. Eksperymenty, warsztaty, ciekawe spotkania i wykłady, a nawet wizualizacje oraz pokazy multimedialne. Na co już dziś m.in. warto się zapisać?

 • Dzień Małego Astronoma – czyli eksperymenty i zabawy astronomiczne, a także pokazy w obserwatorium,
 • Uczymy się z kosmosu – gdzie dowiemy się, w jaki sposób badamy planety krążące dookoła dalekich słońc i śledzimy zjawiska na niebie,
 • Gdańsk się uczy… chemii od kuchni – zajęcia oparte na doświadczeniach i eksperymentach chemicznych z użyciem produktów, które można odnaleźć w kuchni,
 • Noc detektywów w bibliotece,
 • Warsztaty bębniarskie,
 • Zwiedzanie części historycznej kampusu Politechniki Gdańskiej,
 • Bezechowa komora akustyczna,
 • Cyber-Oko – czyli urządzenie do komunikacji z ludźmi w śpiączce,
 • Koncert Noworoczny – Gdańskie Gwiazdy (wydarzenie płatne).

plakat

W tym roku po raz pierwszy do Święta Gdańskiej Nauki przyłączyły się gdańskie szkoły, proponując ciekawe wydarzenia dla młodzieży, ale i nie tylko. W ramach przyznanych MINI Grantów Gdańsk się uczy… podczas obchodów zostanie zrealizowanych 50 działań. Uczniowie będą mieli okazję wziąć udział na przykład w zajęciach kulinarnych czy warsztatach z robotyki.

A to tylko część z tego, co znajdziemy w tegorocznym programie Święta Gdańskiej Nauki. Na zakończenie, w sobotę 4 lutego wszyscy spotykamy się na placu przed Ratuszem Staromiejskim (ul. Korzenna 33/35). Tego wieczoru odbędą się efektowne pokazy multimedialne – Video Mapping, łączące światło, obraz i dźwięk, które zmienią Ratusz Staromiejski w ciekawą opowieść o gdańskich naukowcach, nawiązującą do nowoczesności. Premierowy pokaz odbędzie się o godz. 18.00. Pokazy potrwają do 22.30 i odbywać się będą co 15 min. Tego po prostu nie można przegapić!

Pełen program i zapisy na zajęcia na: janheweliusz.fundacjagdanska.pl

 

MINI GRANTY – GDAŃSK SIĘ UCZY…

Fundacja Gdańska wraz z Urzędem Miejskim w Gdańsku realizuje projekt Święto Gdańskiej Nauki 2017, w ramach którego po raz pierwszy zostaną przyznane mini granty wspierające edukację w szkołach – działanie pt. „Gdańsk się uczy…”.

Celem jest zwiększenie udziału uczniów i nauczycieli w kreowaniu wydarzeń i inicjatyw edukacyjnych, których nie ma w standardowym programie nauczania. Projekt zakłada realizację takich działań jak warsztaty edukacyjne, prelekcje zaproszonych przez szkołę wyjątkowych gości, czy spacery z elementami nauki poprzez zabawę oraz wiele innych zaproponowanych przez wnioskodawców.

 

 

0001mini

Łącznie zaplanowano sfinansowanie 50 projektów o łącznej wartości 25 000 zł. Nabór wniosków odbywa się w dniach od 9 stycznia 2017 roku (od godz. 12:00) do 16 stycznia 2017 roku (do godz. 16:00). Wyniki zostaną ogłoszone 19 stycznia 2017 roku. Zaś realizacja zwycięskich projektów odbędzie się w terminie najbliższego Święta Gdańskiej Nauki, czyli od 28 stycznia do 4 lutego 2017 roku.

Mini granty pt. „Gdańsk się uczy…” są skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej, które we współpracy ze swoimi nauczycielami mogą stworzyć i zrealizować swój pierwszy w życiu projekt.

Do pobrania: