Ogłoszenie o zamówieniu ZK/6/FG/20/Szkutnia

ZK/6/FG/20/Szkutnia. Przeprowadzenie 83 dni  zajęć praktyczno-technicznych z zakresu szkutnictwa oraz z zakresu pracy warsztatu i procesu budowania zgodnie z projektem konstrukcji łodzi w warsztacie 4 razy w tygodniu ( wtorek, środa, czwartek, piątek)  dla łącznej grupy  20 uczestników i uczestniczek z grup A i B. Dzień szkoleniowy dla trenera to 8 h w tym jest czas na przygotowanie się do szkolenia, ewentualny dojazd, przeprowadzenie szkolenia, podsumowania szkolenia. Zajęcia są prowadzone w ciągu tygodnia poza weekendami na potrzeby projektu „Szkutnia” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 Program Edukacja EOG/19/K3/W/0035

 

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Zapytanie ofertowe
 3. Formularz ofertowy i oświadczenie
 4. Wzór umowy – podmiot
 5. Wzór umowy – osoba fizyczna

 

Zawiadomienie o podsumowaniu złożonych ofert w postępowaniu na prowadzenie zajęć praktyczno-technicznych

Podsumowanie złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty części 1 i 2

Ogłoszenie o zamówieniu ZK/5/FG/20/Szkutnia

ZK/5/FG/20/Szkutnia. Dostawa materiałów i narzędzi na potrzeby projektu „Szkutnia” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 Program Edukacja EOG/19/K3/W/0035

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Zapytanie ofertowe
 3. Formularz ofertowy i oświadczenie
 4. Formularz rzeczowo-cenowy
 5. Wzór umowy dostawy

 

Odpowiedź na pytanie dot. zapytania ofertowego

z dn 09.10.2020 Odpowiedzi na pytania

 

Zawiadomienie o wyborze oferty w częściach 1 i 3 oraz unieważnienie postępowania w części 2

z dn. 13.10.2020 Zawiadomienie o wyborze oferty części 1 i 3 unieważnienie w części 2

Ogłoszenie o zamówieniu ZK/4/FG/20/Szkutnia

ZK/4/FG/20/Szkutnia. Przeprowadzenie 83 dni zajęć praktyczno- technicznych z zakresu szkutnictwa oraz z zakresu pracy warsztatu i procesu budowania zgodnie z projektem konstrukcji łodzi w warsztacie 4 razy w tygodniu (wtorek, środa, czwartek, piątek) dla łącznej grupy 20 uczestników i uczestniczek z grup A i B. Dzień szkoleniowy dla trenera to 8 h w tym jest czas na przygotowanie się do szkolenia, ewentualny dojazd, przeprowadzenie szkolenia, podsumowania szkolenia. Zajęcia są prowadzone w ciągu tygodnia poza weekendami na potrzeby projektu „Szkutnia” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 Program Edukacja EOG/19/K3/W/0035

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Zapytanie ofertowe
 3. Formularz ofertowy i oświadczenie
 4. Wzór umowy – podmiot
 5. Wzór umowy – osoba fizyczna

 

Odpowiedź na pytanie dot. zapytania ofertowego

z dn 06.10.2020 Odpowiedzi na pytania

 

Zawiadomienie o wyborze oferty w częściach 1 i 4 oraz unieważnienie postępowania w częściach 2 i 3

z dn. 07.10.2020 Zawiadomienie o wyborze oferty 1 i 4 unieważnienie 2 i 3

 

Ogłoszenie o zamówienie / ZK/3/FG/20/Szkutnia

ZK/3/FG/20/Szkutnia. Przeprowadzenie zajęć teoretycznych w roli trenera/trenerki przy użyciu dostarczonych przez Zamawiającego konspektów i narzędzi szkoleniowych w ramach usługi edukacyjnej dot. projektu „Szkutnia” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 Program Edukacja EOG/19/K3/W/0035.

Formularz ofertowy i oświadczenie

umowa zlecenie – osoba fizyczna

umowa zlecenie – podmiot

Zapytanie ofertowe prowadzenie szkoleń

 

Odpowiedź na pytanie dot. zapytania ofertowego

Z dn. 23.09.2020 odpowiedź na pytanie dot. zapytnia ofertowego

 

Unieważnienie postępowania z dn. 01.10.2020 dotyczy ZK/3/FG/20/Szkutnia na przeprowadzenie zajęć teoretycznych w roli trenera/trenerki przy użyciu dostarczonych przez Zamawiającego konspektów i narzędzi szkoleniowych.

Unieważnienie postępowania